عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثر نیروی کوریولیس در بسیاری از کاربردهای صنعتی در مکانیک سیالات دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد، با وجود مطالعات گسترده در این زمینه، اهمیت و پیچیدگی این نوع جریان مطالعات بیشتری را می‌طلبد. از همین‌رو در این پایان‌نامه جریان آشفته‌ی در حال توسعه و کاملا توسعه‌یافته در کانال (حالت دوبعدی) و مجرای (حالت سه‌بعدی) مستقیم و Uشکل برای حالت‌هایی که هندسه جریان ساکن است و یا با سرعت دورانی مشخص حول محور عمود بر مسیر جریان دوران می‌کند، بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدل‌ساز ...

در این پروژه ارتعاشات تیر مقطع متغیر تحت اثر جرم متحرک با در نظر گرفتن اثرات اینرسی و کوریولیس و جانب مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد. دینامیک حرکت سیستم با استفاده از معادلۀ دیفرانسیل خطی با مشتقات جرئی بیان می‌شود. تابع دلتای دیراک برای مشخص کردن موقعیت جرم متحرک بر روی تیر(به صورت نیروی متمرکز در هر لحظه) و اثرات اینرسی جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. با تقریبی برای این مسئله نیروهای اینرسی، کوریولیس و جانب مرکز جرم متحرک به صورت مولفه‌های عمودی شتاب محدود می‌شوند (یعنی برا ...

دمای آب یکی از متغیرهای اساسی و مهم کیفیت آب به شمار می رود زیرا بسیاری از فعالیت های شیمیایی و زیستی موجودات آبزی تابع دما می باشند. دمای یک مجموعه آبی می تواند بواسطه فرآیند های مختلف زیست محیطی اعم از فرآیند های طبیعی یا وابسته به فعالیت های بشر، تحت تاثیر قرار گیرد. امروزه مهمترین عاملی که می تواند با تزریق گرما سبب ایجاد تغییر دما در یک مجموعه آبی گردد، کاربرد آب به عنوان خنک کننده در صنایع به ویژه نیروگاه های حرارتی و اتمی می باشد. در پژوهش حاضر از مدل سه بعدی هیدرودینا ...

ستارگان تپنده سریع که به اختصار ستارگان ‏‎roAP‎‏نامیده می شوند،نوع خاصی ازستارگان تپنده اند که دوره تپش آنها درمقایسه باسایر ستارگان تپنده بسیار کوتاه وازمرتبه ی کمتری ازیک ساعت است.این ستارگان دارای نوع طیفی ‏‎A‎‏بوده وبه خاطر ویژگیهای موجود درطیفشان به ستارگان ‏‎AP‎‏موسومند.درطیف این ستارگان خطوط مربوط به عناصر نادر خاکی که شدت آنها بطور غیر عادی زیاد است،مشاهده می شوند .باتوجه به اینکه این ستارگان درنمودار‏‎H-R‎‏در ناحیه ی ناپایدار ستارگان مغناطیسی قرارگرفته اند،آنها دارای ...

بررسی جریان در میدان های چرخشی نظیر پیچ های رودخانه و همچنین دماغه ها و اطراف جزیره ها در محیط های دریایی جهت طرح سازه های هیدرولیکی از اهمیت خاصی برخوردار است. این نوع جریان ها سهم عمده ای در انتقال رسوب در حوالی این میدان ها دارند. مدل های دو بعدی که مبتنی بر معادلات آبهای کم عمق هستند، قادر نیستند جریان های ثانویه را شبیه سازی کنند. از سوی دیگر به کارگیری مدل های سه بعدی جهت شبیه سازی این جریان ها نیازمند هزینه های محاسباتی فراوانی است. هدف این تحقیق حل معادلات آبهای کم عم ...

شناخت مد طوفان ( storm surge) به عنوان خطرناکترین پدیده طبیعی در مناطق ساحلی یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در مهندسی سواحل م یباشد. در این مقاله، یک مدل عددی دو بعدی از معادلات متوسط گیری شده در عمق آب کم عمق،جهت تحلیل و پیش بینی پدیده مد طوفان توسعه داده شده است . این مدل از یک روش تفاضل محدود کاملا ضمنی با تکنیک حل جاروی دو طرفه استفاده می کند. به دلیل استفاده از یک شبکه مستطیلی با ابعاد المان متغیر، امکان افزایش دقت در مناطق خاص وجود دارد و این سبب کاهش حجم محاسبات می شود. ...

هدف از انجام این پایان نامه توسعه یک مدل عددی جهت تحلیل وپیش بینی پدیده مدطوفان بوده است . برای این منظور کاربر روی دومدل عددی که معادلات متوسط گیری شده در عمق آب کم عمق را حل می کنند شروع شد . مدل اولی براساس یک روش احجام محدود و مدل دومی براساس یک روش تفاضل محدود استوار است . پس از بررسی این دومدل، مدل تفاضل محدود برای ادامه کار انتخاب شد . مدل تفاضل محدود از یک روش تفاضل محدود کاملا ضمنی با تکنیک حل جاروی دوطرفه استفاده می کند . به دلیل استفاده از شبکه مستطیلی با ابعاد ا ...

مونیتورینگ مکان یک ذره از جمله مسائلی است که زمینه‌های کاربردی بسیاری به ویژه در بخش‌های نظامی، صنعتی، پزشکی و مصرفی پیدا کرده است. این مسئله به طرز موثری با استفاده از یک واحد اندازه‌گیری لختی (IMU) متشکل از سه شتاب‌سنج و سه ژیروسکوپ عمود بر هم حل شده است. ساختار حاصله شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای ذره متحرک متصل به خود را در سه بعد اندازه‌گیری می‌کند. دانستن این پارامترها به همراه پاره‌ای از عملیات ریاضی به منظور مونیتورینگ حرکت سیستم کافی است. ژیروسکوپ‌‌های ارتعاشی نوع سرعت مبت ...
نمایه ها:

اندازه‌گيري جريان يكي از مهمترين جنبه‌هاي كنترل فرآيند است و در حقيقت رايج‌ترين پارامتر اندازه‌گيري فرآيند مي‌باشد. جریان‌سنج‌های کریولیسی یکی از جدید‌ترین و دقیق‌ترین نوع جریان‌سنج‌ها هستند که علاوه بر اندازه‌گیری دبی جرمی قابلیت اندازه‌گیری دبی حجمی، چگالی، ویسکوزیته و حتی دما را دارند. این جریان سنج‌ها در حالت کلی در دو نوع انحنا دار و مستقیم موجودند. نوع مستقیم آن از لحاظ کاهش افت فشار، کاهش فضای اشغال شده و فرسایش و... بر نوع انحنا‌دار آن برتری دارد. برای مدل کردن ...