عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آگاهی از عواملی که در افزایش قدرت صلاحیت موثر است برای رهبرانی که مایلند سازمانهای پویا داشته باشند و بیش از استفاده از قدرت مقاوم به قدرت شخصی اهمیت می دهند حائز اهمیت فراوان است. لذا پژوهشگر بر آن است که به بررسی این عوامل در بیانات الگویی موفق در رهبری امام خمینی (ره) بپردازد. با توجه به این واقعیت که حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در عصر اخیر با رهبری انقلاب اسلامی ایران تحولی عمیق در ملت ایران و به تبع آن در نظام حکومتی ایجاد نمودند، رهبری ایشان به عنوان یکی از ...
  
برنامه ریزی نیروی انسانی، وسیله ای است برای حصول اطمینان از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمان و مدل سازی ریاضی آن نیز برای برنامه ریزان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از این رو مدلهای ریاضی بی شماری برای فرموله کردن برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمانهای مختلف ارایه شده، اما همواره این سوال مطرح بوده است که مدل ریاضی کارا در برنامه ریزی نیروی انسانی، چگونه مدلی است؟ در این مقاله، برنامه ریزی نیروی انسانی ارتش بیست میلیونی با دو رویکرد قطعی و فازی مدل سازی ...