عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1640

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت وضع موجود نیروی انسانی و پیش بینی عرضه و تقاضا و ترکیب آن در 5 سال آینده، ساختار اشتغال ، بیکاری در بازار کار ایران، و برآورد الگوی نرخ مشارکت نیروی کار اهداف این طرح را تشکیل می دهد. ...

شناخت وضع موجود نیروی انسانی و پیش بینی عرضه و تقاضا و ترکیب آن در 5 سال آینده، ساختار اشتغال، بیکاری در بازار کار ایران، و برآورد الگوی نرخ مشارکت نیروی کار اهداف این طرح را تشکیل می دهد . ...

برنامه ریزی نیروی انسانی امروزه یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی است که تاثیر عمیقی بر سایر فعالیتهای مدیریتی دارد .در صورت جذب افراد مناسب طی برنامه ریزی کارا، بدلیل کاربرد روش علمی و نگرش سیستمی بسیاری از مشکلات مدیریتی در سازمانها رفع خواهدشد. ارتباط تنگاتنگ برنامه ریزی اطلاعات سبب ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز با توجه به اندازه، نوع و فناوری موجود در سازمانها شده است. بکارگیری کامپیوتر و شبکه های اطلاع رسانی را باید به عنوان عامل مهم پیوند دهنده ب ...

اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D در رشد اقتصادی از طریق مدلهای رشد اقتصادی درون‌زا توضیح داده می‌شود. در این مقاله ضمن بیان یکی از مدلهای رشد اقتصادی درون‌زا یعنی مدل رشد با تغییر درون‌زای تکنولوژی از رومر (1990)، مدلی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و تأثیر مثبت نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تأثیر منفی تورم و متغیر مجازی مربوط به انقلاب اسلامی براساس آزمون انجام شده به روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد گردیده است. البته بدلیل ح ...

نیروی انسانی مهمترین و غیر قابل تکرارترین سرمایه سازمان است. بی‌شک دنیای کنونی، دنیای سازمانها است و متولیان این سازمانها انسانها هستند؛ انسانهایی که در کالبد سازمان روح می‌دمند، آنرا به حرکت در می‌آورند و اداره می‌کنند ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
صنعت | 
توسعه |