عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وابستگی زیاد جوامع و بخشهای صنعتی به انرژی الکتریکی به دلیل مزیت های این نوع انرژی و هزینه های هنگفت احداث خطوط انتقال نیرو، ضرورت بررسی رفتار این نوع سازه تحت اعمال بارهای مختلف را مشهود می سازد دراین مقاله رفتار این نوع سازه ها در اثر اعمال یک بار زلزله در شرایط مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است به این منظور ابتدا مدلی از یک برج انتقال نیروی فولادی تهیه ودرجهت صحت سنجی آن از نتایج بارهای واقعی به همان برج در یک ایستگاه تست بهره گرفته شدها ست به منظور بررسی اندرکنش ن ...

روش مرز غوطه ور ، یکی از روش های عددی پرکاربرد، در دینامیک سیالات محاسباتی می باشد. این روش ابتدا توسط پسکین در سال 1972 برای بررسی الگوی جریان در اطراف دریچه های قلب ارائه شد و سپس گسترش یافت. یکی از زمینه هایی که این روش کاربردهای زیادی در آن دارد، بررسی اندرکنش سیال و سازه می باشد. اندرکنش سیال و سازه در زمینه های متعدد مهندسی کاربرد دارد از جمله مسائل سازه ای مثل نوسان و لرزش پل ها ، بررسی جریان هایی با ذرات سوسپانسیونی مثل رسوبات رودخانه ای، سیستم های بیولوژیکی مانند حر ...