عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درمجموعه چهار طرح یادشده عوامل اصلی جذب و دفع نیروهای متخصص در مناطق محروم بررسی و شناخته شد،همچنین اثرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تاسیس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و نیز نظرات مردم درخصوص اثرات انتخاب دانشجویان بومی در موسسات آموزش عالی مورد بررسی قرارگرفت این گزارش‌ها که مجموعا هشت مجله راتشکیل میدهندحاوی بررسی های آماری درخصوص وضع دانشجویان ،نیروهای شاغل درمنطقه ونظرات متخصصات ودانشگاهیان و نیز شاغلین در ادارات دولتی سه استان مورد مطالعه میباشد. ...

در این طرح پس از بررسی بیان مساله ، موقع جغرافیایی و توان طبیعی شهرستان ، ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی منطقه در جهار فصل به بررسی ویژگیهای نیروی متخصص بخش کشاورزی شهرستان پرداختیم. بررسی وضعیت نیروهای متخصص اداره کشاورزی شهرستان نشان می‌دهد که حدود 78 درصد از متخصصان بومی و بقیه از سایر شهرستانهای اطراف به این شهرستان آمده‌اند که عمدتا به خاطر کمبود امکانات رفاهی ، اجتماعی و شرایط سخت زیستی در شهرستان ، تمایلی به ماندن در منطقه را ندارند (به طوری که حدود 45 درصد از آنها سابقه‌ا ...

چکیده ندارد.

هدف این تحقیق ، شناخت وضعیت و چگونگی توزیع معلمان دوره راهنمایی تحصیلی در رشته‌های تدریس آنان از نظر متخصص و کارآیی ، جهت برنامه‌ریزی و استفاده مسئولان برای تربیت نیروی متخصص و آموزش کوتاه مدت و بکار گماردن معلمین در رشته‌های تحصیلی خود می‌باشد. این بررسی در پی پاسخ به سئوالات زیر می‌باشد : -1 چه تعداد از دبیران مدارس راهنمایی در رشته تدریس خود تخصص دارند؟ -2 چه تعداد از دبیران به کلاس کارآموزی کوتاه مدت نیازمند هستند تا در کار خود موفق بشوند ؟ -3 چه تعداد از دبیران فاقد مدار ...

تهیه بانک اطلاعاتی از متخصصین و نوع تخصص و پروژههای انجام شده توسط آنها ...

چکیده ندارد.

هدف از تحقیق حاضر چالش های بهروری مدیران ساز مان های موفق از منبع زمان و ارتباط آن با پرورش منابع انسانی خلاق می باشد. تعداد (n=169) کارمند و مدیر ادارات ورزش و جوانان در این تحقیق حضور داشتند. در تحقیق حاضر پرسشنامه خلاقیت آماییل (1996) و پرسشنامه مدیریت زمان یورینتز و همکاران (2007) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون t، آزمون رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون در سطح p≤0/05 استفاده گردید. نتایج آزمون نشان داد که تفاوت معناداری در برنامه ریزی بلند مدت ...