عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرایندهای متالورژی سطح از جمله نیتراسیون پلاسمای یونی، خواص سطحی قطعات صنعتی را به منظور افزایش مقاومت سایشی و خوردگی بهبود می‌بخشد که در این رابطه نه تنها عمر موثر قطعات تا چند برابر افزایش می‌یابد بلکه ساخت قطعات استراتژیک ر از مواد نسبتا ارزان میسر میسازد. پایین بودن هزینه نیروی کار، امتیازات زیست محیطی، وجود بازارهای گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی، نبود تکنولوژی پیشرفته در سایر کشورهای متطقه، همه از مزایای نسبی میباشد که چشم‌انداز روشنی برای آینده صنعت تجهیزات‌سازی در ماشین ...

الف - هدف اجرای طرح: نیتراسیون حلقه‌های آروماتیک از جمله واکنش‌هائی است که بعلت موارد استفاده متعدد سنتزی و صنعتی همیشه مورد توجه شیمیست‌ها بوده است . مطالعه این واکنش در مورد حلقه‌های آروماتیک استخلاف‌دار مانند فنلها بعلت ایجاد ایزومرهای مختلف اورتووپارا از اهمیت خاص برخوردار بوده و افزایش تشکیل یک ایزومر نسبت به ایزومر دیگر از اهداف مهم انجام این واکنش می‌باشد. در این طرح پژوهشی هدف این است که واکنش نیتراسیون در حلقه‌های آروماتیک حامل استخلاف‌های مختلف توسط نتیراتهای فلزی C ...

از آنجائیکه ترکیبات آروماتیک نیترودار چه در صنعت داروسازی و همچنین در سنتز ترکیبات آلی از اهمیت ویژه برخوردار می باشند و از طرفی دیگر روشهائی که بتواند موقعیت‌های مختلف بر روی حلقه بنزنی را به علاوه بر اینها شرایط عمل نیز آسان نمی‌باشد. در این طرح تلاش بر این خواهد بود که با بکارگیری معرفهای جدید و شرایط جدید واکنش نیتراسیون به صورت انتخابی انجام پذیرد به گونه‌ای که جنبه‌های مختلف بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای را در بر بگیرد و این طرح بر اساس تجریبات گذشته طرح دهنده استوار بود و ...

فرآیند تهیه CI sulfur Black 1 از کلرو بنزن شامل سه مرحله کلی می‌باشد. مرحله اول نیتراسیون کلرو بنزن است . معرف نیتراسیون مخلوط اسیدسولفوریک و اسیدنیتریک می‌باشد. واکنش را در مرحله دی نیتره متوقف کرده و در مرحله دوم محصول دی نیترو کلرو بنزن را با هیدرولیز در محیط قلیایی به دی نیترو فنل تبدیل می‌کنیم . برای رسیدن به CI sulfur Blakt باید آن را سولفوریزه کنیم . سولفوریزاسیون این ترکیب می‌تواند با استفاده از گوگرد و یا با استفاده از پلی سولفاید انجام گیرد. که پس از پایان مرحله سول ...
   
نیتراسیون ترکیبات آروماتیک یکی از مهم‌ترین فرآیندهای صنعتی است و امروزه موضوع بسیاری از متون علمی می‌باشد. در این پژوهش، کاربرد واکنشگر موکایاما، در حضور نمک NaNO2 و سیلیکاژل مرطوب به عنوان یک روش ملایم و ایمن برای نیتراسیون ترکیبات آروماتیک مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در بخش دوم این پژوهش، کاربرد واکنشگرNBS ، در حضور نمک NaNO2 و سیلیکاژل مرطوب برای واکنش نیتراسیون ترکیبات آروماتیک، مورد بررسی قرار گرفت. این واکنش‌ها در محیطی ملایم و سازگار با محیط زیست انجام می‌شود. ب ...

فرایند نیتروژن‌دهی پلاسمایی یکی از روشهای نوین در مهندسی سطح است که مقاومت به سایش، مقاومت خوردگی و استحکام خستگی قطعات را افزایش می‌دهد. برای افزایش مقاومت به خوردگی می توان فرایند تکمیل کننده اکسیداسیون را بر روی نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده انجام داد. یکی از مزایای عملیات دوتائی نیتراسیون - اکسیداسیون پلاسمایی امکان انجام هر دو فرایند در یک مرحله، به کمک تغییر دما و ترکیب گاز می‌باشد. در این تحقیق ابتدا تاثیر ترکیب گاز و دما بر روی نیتروژن‌دهی فولاد CK15 بررسی شد، و سپس تاثی ...