عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یونهای نیترات و نیتریت از جمله مهترین آلاینده های منابع آب های سطحی و زیرزمینی می باشند که علاوه بر چرخه طبیعی ازت در اثر ورود فاضلاب خام انسانی ، صنعتی و همچنین فاضلابهای کشاورزی ، مواد زائد جامد شهری و صنعتی ، تخریب جنگلها و مراتع نیز وارد منابع آب و خاک شده و می توانند اثرات نامطلوبی بر سلامتی مصرف کنندگان بر جای گذارند. لذا این مطالعه با هدف تعیین مقادیر یونهای مذکور در منابع اب شرب زیرزمینی مناطق مختلف استان به مرحله اجرا در آمد. این مطالعه به مدت 8 ماه از آذر 83 لغایت خ ...

در این پژوهش نانوذرات Fe3O4 به طور موفقیت آمیزی با روش رسوب دهی شیمیایی سنتز شد. تاثیر عواملی همچون نوع باز، حضور سورفکتانت و حمام فراصوت بر اندازه ی ذرات مگنتیت بررسی گردید. خصوصیت سنجی ذرات با روش های XRD، SEM، FT-IR ، BET و TGA صورت پذیرفت. آنالیز این ذرات توسط XRD و SEM، کاهش اندازه ی آن ها از 25 تا 9 نانومتر را نشان داد. کروی بودن ذرات با استفاده از تصاویر آنالیز SEM، تایید گردید. سطح ویژه ی نانوذرات بهینه با آنالیز BET، 63/99 متر مربع بر گرم بدست آمد. یک روش ساده، سری ...