عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در پاسخ به این سئوال است که آیا قرآن ذاتاً نیاز به تفسیر دارد یا این که این نیاز عارضی و به خاطر فقدان قرائن و دوری از عصر نزول و دخالت باورهای مذهبی و علمی در فهم قرآن ایجاد شده است. پاسخ این پرسش علاوه بر این که باب مباحث و سئوالات جدیدی را خواهد گشود روشن خواهد کرد که نیاز به تفسیر از ویژگی های خود آیات برخاسته یا این که براثر گذشت زمان پدید آمده است. در این تحقیق تمام دلایل ذاتی بودن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با تکیه بر هدف قرآن که هدایت بوده و به اقتضای ...