عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیازسنجی به عنوان ابزاری که می‌تواند در طراحی و اداره سیستم های اطلاعاتی به گونه‌ای موثر بکار گرفته شود، اهمیت روزافزونی یافته است . شناخت نیازهای اطلاعاتی کاربران سیستمهای اطلاعاتی، ارزیابی و تحلیل آنها، می‌تواند راهبردهای نوینی را به طراحان و متخصصین اطلاعات و اطلاع رسانی در حوضه اشاعه اطلاعات ارائه نماید. در این طرح ماهیت نیازهای اطلاعاتی، عوامل موثر بر ایجاد نیازهای اطلاعاتی و روش سنجش آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با توجه به شرایط ایران، مدل مناسب جهت سنج ...

در این پژوهش بررسی نیاز های اطلاعاتی استادان محقق در دانشگاه شیراز، میزان استفاده آنها از منابع اطلاعاتی ، و شناخت مشکلات آنها در دستیابی به اطلاعات مورد توجه بوده است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین منبع مورد استفاده محققان، مجلات خارجی و داخلی و در مرحله بعد کتاب است. چکیده نامه ها و نمایه ها و کتابشناسی های تخصصی از ابزارهای مورد استفاده برای جست و جوی اطلاعات است. مهم ترین موانع در دسترسی به اطلاعات عدم وجود منابع مورد نیاز در کتابخانه، محدودیت وقت و اشتغالزیاد، پراکندگ ...

امروز با رشد روز افزون نیاز به سیتم های اطلاعاتی و نقش اساسی عمده ای مه اطلاعات در فعالیتهای روزانه و حیات آینده سازمانها بازی می کند، سازمانهایی می تونند در میدان رقابت موفق عمل کنند که قادر باشند جریان اطلاعات درون و بیرون خود را به درستی مدیریت کنند . سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد ‏‎(Executive Information Systems = EIS)‎‏ نیز به عنوان یکی از اجزای سیتم های اطلاعاتی مدیریت ‏‎(Management Information Systyem = MIS)‎‏ به مثابه یک ابزار استراتژیک در دست مدیران ارشد برای کنترل ...

چکیده هدف: برای دسترسی به اطلاعات، اولین گام شناسایی نیازهای اطلاعاتی در زمینه مورد نظر است. این پژوهش در نظر دارد تا نیازهای اطلاعاتی زنان شاغل و خانه دار شهر خلخال را که در کتابخانه های عمومی شهر خلخال عضو نیستند، شناسایی کند تا علاوه بر اولویت بندی نیازهای آنها، مشخص شود چرا علاقه ای به عضو شدن در کتابخانه های عمومی شهر خلخال را ندارند. روش: پژوهش حاظر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، 370 نفر زنان ش ...

جامعه ما با سرعت روزافزونی به سوی اطلاعاتی شدن پیش می رود, در حالی که بهره دهی بخش اطلاعات آن طور که باید نیست. برداشت نادرست مدیریت راهبردی, یا به عبارت دیگر مدیریت منابع اطلاعاتی, از نقش و ویژگی اطلاعات یکی از علل این ناکارآیی است. تصویری که در این مقاله ارائه می شود از روند تحولات و برخی از تناقضاتی است که بر مدیریت منابع اطلاعاتی اثر می گذارد. برای اداره صحیح منابع اطلاعاتی, شیوه ها یا الگوهای مدیریت و تناقضات و مشترکات آنها مشخص می گردد, تا بلکه بتوان به یک الگوی رضایت ب ...

قرارگیری ایران بر روی کمربند لرزه‌خیزی آلپ -هیمالیا و وقوع نوبه‌ای زلزله‌های مهیب ، بازنگری جدی و علمی در امر زلزله را از جهات مختلف ایجاب می‌سازد. این پژوهش درصدد است ، با بررسی و شناسایی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله، در دو حوزه مهم پژوهشی ضمن روش نمودن اهمیت و نقش خدمات اطلاع‌رسانی در این زمینه، منابع و راهکارهای موثر در رفع نیازهای اطلاعاتی لرزه‌شناسی را تبیین نماید. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه (ترجیحا" غیرحضوری) جمع‌اوری خواهد گردید. پس از استخراج اطلاع ...

این پژوهش با هدف بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ‏وزارت آموزش و پرورش انجام شده است . روش تحقیق پیمایشی توصیفی است .گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام پذیرفته است ‏که از مجموع 324 پرسشنامه توزیع شده در جامعه آماری 324 نفراز مدیران و کارشناسان سازمان ‏پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،تعداد 273 پرسشنامه معادل %25/84 جمع آوری گردید . در تجزیه ‏و تحلیل اطلاعات ، داده ها در جدول و نمودار درج شد.‏یافته‌های پژوهش نشان می دهد در زمینه ک ...

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت نیازهای اطلاعاتی محققان مراکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی و جامعه آماری 218 نفر از محققانی است که تا پایان سال 1379 به عنوان مجری با همکار حداقل در اجرای یک طرح تحقیقاتی شرکت داشته اند. بر اساس نتایج بدست آمده،‌ از مجموع 218 نفر محقق، 49 نفر کارشناس،‌ 129 نفر کارشناس ارشد و 40 نفر دارای مدرک دکتری بوده اند. از میان منابع اطلاعاتی مورد نیاز محققان، کتاب 8/18، نشریات ادواری 5/18، ...

انتقال اطلاعات باید از دو جهت مورد توجه قرار گیرد: 1-     بعنوان یک رشته کارهای ویژه که تمام جریان انتقال اطلاعات را در بر می گیرد. 2-     بعنوان یک رشته خط مشی ها و وسائل و منابعی که تشکیل دهنده زیر بنای اطلاعاتی است. با توجه به این نظریه دو جانبه و بمنظور پیشرفت در زمینه انتقال اطلاعات باید اصولی را مورد توجه قرار داد و بر اساس همین اصول، طرحهائی برای گسترش انتقال اطلاعات ارائه نمود. ...