عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 272

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش و بهسازی نیروی انسانی یکی از ملزومات سازمانها در عصر کنونی و نوعی سرمایه‌گذاری در افراد انسانی محسوب می‌شود. آموزش و پرورش رشته‌ای تخصصی است که اداره آن نیازمند افراد مجرب و تواناست ، بخاطر اینکه مدیران موسسات آموزشی نقش مهمی در پیشرفت و تحقق برنامه‌های نظام آموزشی دارند و نیز بخاطر تغییر و تحولات همیشگی در مسائل اداری و آموزشی نظام جدید آموزش متوسطه، مدیران آنها نیازمند آموزشهای لازم در زمینه تخصص خویشند. یکی از راههایی که مدیران آموزشی از طریق آن می‌توانند نیازهای آمو ...

حوادث یکی از علل مرگ و میر و اصلی‌ترین عامل نقص عضو در کودکان سنین دبستان می‌باشند. در این تحقیق نیاز آموزشی کودکان 10-12 ساله مشغول به تحصیل در کلاسهای چهارم و پنجم دبستانهای دولتی شهر تهران، در رابطه با پیشگیری از حوادث مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاکی از آن بود که اکثر کودکان از عملکرد صحیح و در نتیجه نیاز آموزشی کمی در رابطه با پیشگیری از حوادث حین عبور از خیابان، اتومبیل‌سواری، دوچرخه‌سواری، استفاده از وسایل آتش‌زا، بازی در مکانهای ناامن و آب تنی برخوردار بودند. هم ...

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت آموزش بهداشت باروری به نوجوانان به ویژه دختران به عنوان یکی از اولویت های مهم بهداشتی، هدف از این مطالعه سنجش نیازهای آموزشی و تعیین استراتژی مناسب و موثر برای انتقال آموزش ها به دختران 14- 12 ساله سمنانی پیرامون بهداشت بلوغ است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی آینده نگر با استفاده از مداخله آموزشی در دو گروه مورد شامل 370 دختر سمنانی و گروه شاهد شامل370 دختر دامغانی در سه مرحله اجرایی شامل مرحله قبل از مداخله آموزشی، مرحله مداخل ...

پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی نیازهای آموزشی مراقبت از خود بیماران دارای دستگاه ضربان‌ساز دائم در درمانگاه بیمارستان قلب شهید رجائی است . در این پژوهش جمعا 60 بیمار دارای دستگاه ضربان‌ساز دائم مورد بررسی قرار گرفتند لازم به ذکر است که انتخاب نمونه‌ها به شیوه تصادفی انجام گرفت . جامعه پژوهش شامل بیماران دارای دستگاه ضربان‌ساز دائم مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان قلب شهید رجائی بودند که شرایط و معیارهای تعیین شده جهت واحدهای مورد مطالعه را دا ...

تحقیق حاضر با رویکرد بهبود مستمر، در تلاش برای طراحی سیستمی است جهت تعیین موثر نیاز آموزشی کارکنان در واحدهای صنعتی. انجام این مهم با نیت حل مشکلات اجرایی شناسایی شده، به مدد ورزیدگی های انسانی کارکنان میسر می گردد. دراین مطالعه، سیستم فوق در بطن واحد آموزش سازمان شکل داده شده است. عملکرد بدین گونه است که، ابتدا معضلات به دست آمده از بازخوردهای حاصل از مشتریان، کارشناسان داخل و خارج از سازمان، با توجه به اهداف سازمان رده بندی می شوند. سپس راهکارهای حل معضلات مشخص می گردد. معض ...

هنگامی که ضرورت استفاده مطلوب از منابع و امکانات محدود و دستیابی به حداکثر بهره‌وری مطرح می‌گردد برنامه‌ریزی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و از آنجا که برای برنامه‌ریزی اصولی و واقع بینانه، اطلاعات مطمئن، جامع و صحیح مورد نیاز می‌باشد فرآیند نیازسنجی آموزشی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف اصلی انجام این پژوهش تعیین نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه نواحی هفت‌گانه مشهد می‌باشد. طی این پژوهش به سه سوال تحقیق مبنی بر اینکه: -1 چه موضوعاتی بالاترین نیازهای آموزشی مدیران مدار ...
نمایه ها:
مدیر | 
مشهد | 

بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه نظری استان لرستان برای کسب توانائی لازم در اداره دبیرستان بیش از پیش احساس می‌شود. در چهار زمینه، به میزان قابل‌توجهی برای آشنایی مدیران لازم است . -1 مدیریت امور کارکنان و معلمان و موضوعات مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش -2 شناخت ویژگیهای دانش‌آموزان و موضوعات روانشناسی جوان و نوجوان -3 اطلاعات مربوط به وظائف شغلی و موضوعات تئوریهای مدیریت -4 روشها و ابزارهای انجام موضوعات نتایج مدیریت و اداره دبیرستانها مورد مشاهده براساس کارکرد ...

در این گزارش که از سوی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با هدف توضیح معیار، ملاک و نرم برای تعیین میزان اعتبارات جاری مورد نیاز آموزش عالی در کلان و توزیع آن در بین واحدهای مختلف ، تهیه گردید، ضمن اشاره به روشهای تعیین اعتبارات جاری مورد نیاز آموزش عالی، یعنی روش جزء به کل و روش کل به جزء، ابتدا به بررسی روش اول، ملاکهای موجود و در حال اجرا برای آن پرداخته و نواقص احتمالی آن را شرح داده شده است . سپس برای کسب چهارچوب عملی قابل اجرا در روش دوم، نحوهء تعیین اعتبارات جاری مو ...

برخی از مهمترین پیشنهادهای ارائه شده از طرف صاحبنظران امور آموزشی، در زمینه خط مشی کلی رادیو "تلویزیون آموزشی" عبارتند از: -1 "تلویزیون آموزشی" ابتدا باید نیازهای جامعه را مشخص کند و سپس برنامه بسازد. -2 بجای اینکه از متخصصین سوال کنند که مطالب آموزشی مورد نیاز مردم چیست ، مستقیما از خود مردم بپرسند که به مطالب آموزشی نیاز دارند. -3 ارزشیابی برنامه‌های گذشته به منظور تجدید نظر در برنامه‌های آینده. -4 تلویزیون آموزشی باید یک برنامه در جهت تبلیغات و معرفی برنامه‌های خود ...