عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 271

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محدودیت منابع آبی در اکثر نقاط جهان، به‌ویژه مناطق خشک و نیمه‌خشک، سبب شده بسیاری از کشورها به دنبال منابع آب جایگزین برای تأمین آب مورد نیاز خود باشند. رطوبت جو یکی از منابعی است که می‌تواند تامین کننده بخشی از نیاز آبی گیاه به‌شمار رود. در این راستا شبنم یکی از منابع مهم رطوبت در مناطق مرطوب است. این منبع به‌ویژه در طول ماه‌های خشک، در مواقعی که گیاهان بیش‌ترین تنش را تجربه می‌کنند، در دسترس است. استان گیلان دارای اقلیمی مرطوب و ساحلی است، از این رو پتانسیل تشکیل شبنم در ای ...

بمنظور بررسی سهم مشارکت آب زیرزمینی در تأمین بخشی از نیاز آبی گیاه و عملکرد گیاه ذرت تحت شرایط آب زیرزمینی کم عمق و شور، تحقیقی در لایسیمترهای ستونی از جنس پلی‌اتیلن به قطر 0/8 و ارتفاع 1/2 متر انجام شد. 24 عدد لایسیمتر با مشخصات فوق‌الذکر به صورت مدفون در مزرعه آزمایشی کار گذاشته شد و از خاک مزرعه که دارای بافت سیلت لوم بود، و با رعایت نیمرخ طبیعی آن پر شدند. سطح آب زیرزمینی در لایسیمترها با استفاده از بطری ماریوت در عمق 0/6 متر ثابت نگه داشته شد. تیمارهای مورد استفاده شامل ...

این آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام خواهد شد که در آن مقادیر 70 ، 90 ، 110 و 130 میلیمتر تبخیر از طشتک کلاس A بعنوان رفتارهای آبی تیمارهای طرح بوده و هر تیمار با سه تکرار به مدت 3 سال به اجراء درخواهد آمد . ...

این آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گردید که در آن مقادیر 70، 90، 110، 130 میلیمتر تبخیر از طشتک کلاس A بعنوان رفتارهای آبی تیمارهای طرح بوده و هر تیمار با سه تکرار جمعا در 12 کرت آزمایش پیاده گردید که پس از رسیدن تبخیر به مقادیر مورد نظر با استفاده از فرمول مربوطه عمق آبیاری محاسبه و بوسیله پارشال فلوم میزان آب محاسبه و به کرتها داده شد، و در سال گذشته بعلت بارندگیهای استثنائی در منطقه جیرفت اختلاف بین تیمارها معنی‌دار نشده بطوریکه فقط دو بار آبیاری در طول سال صور ...

در حال حاضر تولید و صدور محصولات باغی در اولویت قرار گرفته و از آنجائیکه احداث باغات در اراضی دامنه ای استان در دستور کار دستگاه اجرایی قرار دارد. لذا این طرح جهت نیاز آبی و بهترین روش آبیاری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مکان به اجراء درآمده است . در سالجاری نیز از سیستم آبیاری تحت فشار جهت آبیاری درختان استفاده شده و تیمارهای مختلف عملکردهای متفاوت از خود نشان دادند. بر اساس نتایج حاصله تیمار بابلر با 75% تبخیر از طشتک دارای بهترین عملکرد بوده و اختلاف معنی داری در سطح ...
نمایه ها:
گیاه | 

به منظور ارزیابی سیستم های آبیاری میکرو و بررسی کاربرد آن در زراعت خیار، آزمایش با طرح پایه ‏‎RCBD‎‏ در قالب طرح اسپلیت پلات در مرکز تحقیقات ورامین اجرا گردید . در سال اول اجرای این طرح، عدم کارائی لوله های تراوا باعث حذف این تیمار از آزمایش شد . در سال دوم (1379)تیمارهای آزمایش بترتیب عبارت بودند از سطوح نیاز آبی (100و 75و 50 درصد نیاز آبی گیاه) بعنوان عامل فرعی و روشهای آبیاری (آبیاری با استفاده از لوله های ‏‎T-tape‎‏ در عمق 30 سانتی متری، استفاده از لوله های ‏‎T-tape‎‏ در ...

- تاریخ شروع و مدت اجرای طرح: پائیز 1373 به مدت 2 سال - نتیجه: این آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی شامل مقادیر 40، 70، 100، 120 میلیمتر تبخیر از طشتک کلاس A در چهار تکرار در پائیز سال 1374 به اجرا درآمده است که کلیه عملیات از جمله میزان آب مصرفی و سایر عملیات طبق طرح اجرا و ثبت که نتایج آماری پس از برداشت محصول به دست خواهد آمد. ...

: به طور کلی برنامه تثبيت شن هاي روان در کشور با استفاده از گونه هاي سازگار تا کنون بسيار موفقيت آميز بوده است. مساٌله حفاظت آنها نيز تا حدودی تأمين شده و در نتيجه پوشش گیاهی خوبی مشتمل بر گیاهان یکساله و چندساله برروي غالب ناهمواريهاي ماسه اي استقرار یافته است. در حال حاضر شن زارها به سبب دارا بودن خصوصيات ويژه فيزيكي و هيدرولوژيكي, عرصه رويش بسياري از گياهان متنوع بياباني است. اما آينده و سر انجام شن زارهاي تثبيت شده با گونه هاي مختلف به دليل بروز مرگ و مير در بعضي گونه ها ...

امروزه کشت گلخانه‌ای بویژه در مناطق گرم و خشک با محدودیت منابع آب، رواج یافته و کاهش تبخیر و افزایش کارائی مصرف آب از اهداف مهم آن است. در بین محصولات گلخانه‌ای، خیار بیشترین تولید را دارد. در کشت گلخانه‌ای، آبیاری یک فرآیند مهم است. کاربرد شیوه‌های نوین آبیاری در افزایش بهره‌وری، بویژه در کشتهای مدرن، از اقدامات موثر در مدیریت مصرف آب بوده و اساس اینکار، آگاهی از نیاز آبی گیاهان است. روشهاي برآورد نياز آبي كشتهاي گلخانه‌اي همگام با توسعه روزافزون اين كشتها، گسترش نيافته‌اند ...