عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش نگرانی‌ و آگاهی‌های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. به همین منظور مفهوم بازاریابی سبز برای کمک به تولید کنندگان و رفع این نیاز مصرف کنندگان، در صنعت بازاریابی ظهور پیدا کرده است. در این پژوهش به تاثیر ارزش ادراک شده مشتری و عوامل برانگیزاننده مصرف بر قصد خرید محصولات سبز پرداخته می شود. به همین منظور با روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی در دسترس حجم نمونه ای 204 نفری با استفاده ا ...