عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی چند سال اخیر، تحقیقات بسیاری در زمینه تاثیر خودکارآمدی بر فرآیند تعلیم و تعلم انجام پذیرفته است. اکثر این مطالعات در محیطی انجام گرفته اند که زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم محسوب می شود و تعداد چنین تحقیقاتی در محیطی که انگلیسی بعنوان زبان خارجی مطرح است کمیاب می باشند. همچنین، نتایج تحقیقات بعمل آمده در این زمینه آنقدر متنوع می باشد که نیاز به انجام تحقیق بیشتر را بیش از پیش ضروری می نماید. بنابراین، تحقیق حاضر احساس خودکارآمدی معلمان زبان انگلیسی دوره دبیرستان را در رابطه ...

پژوهش حاضر با موضوع بررسی نگرش زبانی دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان بروجرد می کوشد تا نگرش زبانی گروهی از گویشوران را نسبت به سطوح مختلف زبان فارسی (شأن ،پیکره ،آموزش و ...)تعیین کند . از آن جایی که یکی از مولفه های تعیین کننده موفقیت برنامه ریزی زبان، توجه به نگرش های زبانی مخاطبان است ، نتیجه نگرش سنجی می تواند مبنایی برای برنامه ریزی زبان باشد . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و نگرش سنجی با توزیع پرسش نامه در میان 400 نفر از دانش آموزان مدارس مختلف و با ...

در این تحقیق تلاش شده است تا نگرش افراد نسبت به واژگان قرضی موجود در زبان کردی ، در شهرستان مهاباد بررسی شود. در این تحقیق 400 آزمودنی، از مناطق مختلف شهرستان مهاباد به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها بر اساس الگوی پژوهشی پاراشر(1980) در گروه های سنی ( 17 الی 25 ، 26 الی 65 و بالای 65 سال ) و سطح تحصیلات ( بی سواد، زیر دیپلم، دیپلم، بالای دیپلم و بالای کارشناسی ) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه کتبی مورد استفاده قرار گرفت که بخشی از آن بر ...

در این پژوهش، هنجارشکنی در گزینش سبک‌ زبانی، بررسی عوامل موثر بر آن و دلایل رخداد این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای وابسته شامل «سبک زبانی» و «رفتار زبانی» و متغیرهای مستقل شامل «سن»، «جنس»، «طبقه اجتماعی» و «موقعیت جغرافیایی» و ثوابت پژوهش شامل «شغل طرفین گفتگو»، «رابطه طرفین گفتگو»، «موقعیت گفتگو» هستند. تحقیق به روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده، گروه دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و شیوه نمونه‌گیری به روش تصادفی بوده است. از پر ...

طنز یکی از شیوه‌های موثر و کار‌آمد است که با استفاده از فنون رایج ادبی نظیر تشبیه، کنایه و رمز، اغراق، آشنا‌زدایی، ایهام، مقایسه‌ی امور ناسازگار، وارونه نمایی، تحامق، نقیضه‌نویسی، و... تصویری هنری از اجتماع نقیضین می‌سازد که گاهی با دستمایه ی طعنه و تمسخر خنده‌ای تامل بر انگیز ایجاد می کند و هدف آن اصلاح معایب است. برآنیم تا در مجال فراهم آمده در صفحات این تحقیق وپژوهش ضمن بررسی مباحث نظری طنز با تاکید بر سیر تطوروتحول طنز در دوره ی ادبیات معاصر به بررسی ابعاد و آثار یکی از ...

چکیده یادگیری یک زبان مطالعه چهار مهارت تخصصی و شناخت سیستم اصول اساسی است. در این راستا، دیدگاه زبان آموزان به آموزش گرامر از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق شبه تجربی بررسی تاثیر آموزش پردازش ورودی بر نگرش زبان آموزان با اهداف خاص به آموزش گرامر و موفقیت گرامری بود. داده ها از ۵۰ شرکت کننده که به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شده بودند و براساس آزمون تعیین سطح جمع آوری شده بود. قبل از شروع تحقیق، محقق پرسشنامه نگرش گرامری زبان آموزان و آزمون قضاوت گرامری بی زمان ...

از میان داستان نویسان معاصر ، محمود دولت آبادی و غزالۀ علیزاده به واسطۀ شکل زبان روایت در آثار خود از دیگر داستان نویسان متمایز شده اند . قسمت بزرگی از این شکل زبانی مدیون خاستگاه اقلیمی و همچنین پشتوانۀ فرهنگی و ادبی این دو نویسنده است . سرزمین مادری دو نویسندۀ مزبور یعنی خراسان صاحب گویشی است که پایه و بنای زبان متون کهن نثر فارسی یعنی زبان دری را تشکیل داده و به نظر می رسد که این دو نویسنده به ویژه محمود دولت آبادی به واسطۀ واقع گرایی آثارشان علاوه بر اینکه در محتوای داستا ...

زبان از ديرباز وسيله‌ي انتقال مفاهيم از ذهني به ذهن ديگر بوده است. عوامل مختلفي لازم است تا زبان به صورت نظامي از واژه‌ها در اختيار ما قرار گيرد، از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر زبان، انديشه است. به واقع زبان نوعي رفتار قراردادي است كه داراي ساختاري بسيار نظام‌يافته مي‌باشد و آن‌چه اين را سازمان‌دهي مي‌كند، ذهن انسان‌ها است. زيرا «ذهن انسان داراي ساز و كار ساختاري است كه به هر ماده‌ي پيش روي خويش شكل‌مي‌دهد»( احمدي، 1371: 84). از جمله باعث مي‌شود كه؛ انسان زبان را به صورت خلاق ...

ايستگاه هاي تلويزيوني امروزه تمايل دارند تا با فرهنگ هاي بيگانه، به اصلاح با "ديگري" ، تعامل داشته باشند و از اين روي پديده ي مصاحبه با افراد شاخص با زبان هاي مختلف رواج يافته است. به همين جهت، ترجمه شفاهي همزمانِ چنين رويدادهايي رواج و اهميت يافته است. در تعاملات کلامي، به ويژه در مصاحبه ها، هر کلامِ گوينده، به طور بالقوه، نوعي جهت گيري ارزشي و ايدئولوژيکي در بر دارد. مصاحبه شوندگان با استفاده از سازوکارهاي ارزيابي زباني، جهت گيري و نگرش خود را بيان مي کنند. يکي از وظايف متر ...