عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه اخلاق و عبادت در نگرش اسلامی می پردازد. از آنجایی که اخلاق و عبادت از لوازم تکامل انسان هستند ما باید هم اخلاق و هم عبادت و رابطه بین آنها را بدانیم تا بتوانیم به کمال برسیم. همچنین با شناخت اخلاقیات متناسب با هر یک از عبادات روح ما در عبادت لطیف تر شود و در اخلاق ما تاثیر بگذارد و ما را به اخلاق الهی مهذب کند. کمال نهایی انسان قرب به خدای متعال است و راه تقرب به خداوند عبادت می باشد. تحقق این هدف نیز جز در پرتو اعتقادتوحیدی ،تهذیب نفس و فضائل والا ...
نمایه ها:
اخلاق | 
نیایش | 
عبادت | 
کمال | 
اسلام | 

روان شناسان از دیرباز در صدد یافتن عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی بوده‌اند. شناخت نگرش دینی، سبک‌های مقابله‌ای، شادکامی و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی نواجوانان می‌تواند به ارتقا سطح آموزشی یاری رساند. در نظریات گذشته بر عملکرد شناختی افراد در آزمونهای هوش تکیه می‌شد و روان شناسان سعی در طبقه بندی افراد در سطوح مختلف هوش داشتند. اما در سالهای اخیر، گروه وسیعی از روان شناسان به این باور رسیدند که هوشبهر تنها محدوده‌ای از مهارت‌های کلامی و منطقی افراد را ارزیابی می‌کند و هیچ گونه پ ...

نقش تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه ملی در ارتقاء هویت های فرهنگی جامعه و به ویژه در افزایش هویت دینی شهروندان مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در این ارتباط، بسیاری از اندیشمندان علوم ارتباطات و صاحبنظران علوم دینی بر نقش تلویزیون در نشر ، اشاعه و تعمیق فرهنگ و هویت دینی تأکید داشته اند. به طور کلی، هدف رسانه دینی و برنامه های دینی تلویزیون، آگاهی بخشی مبانی دینی به شهروندان با استفاده از روش های اطلاع رسانی و تبلیغ به منظور ارتقاء هویت دینی می باشد. بر این مبنا، تلویزیو ...

در این پژوهش به دنبال بررسی علل مطلوب نبودن وضعیت دینداری جوانان جامعه، موضوع تصورات دینی دانش‌آموزان انتخاب شد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی چگونگی وضعیت موجود تصورات دینی دانش‌آموزان دبیرستانی پرداخته و نقش مطالعه‌ی رمان‌ها دینی را در تغییر تصورات دینی دانش‌آموزان مورد کاوش قرار می‌دهد. با در نظر داشتن این نکته که تصور انسان، حالت ذهنیِ معناداری است که انسان با درونی کردن تصویرهای عینی از مسائل مختلف می‌سازد. بدین منظور نمونه‌ای هدفمند تصادفی به تعداد 20 نفر دانش‌آموز سال ...

هدف از اين تحقيق بررسي کمي و کيفي برنامه هاي تربيت ديني دانش‌آموزان،شناسايي ميزان تاثير هر يک از عوامل منش،دانش،بينش و روش در تربيت ديني و اطلاع از ميزان تفاوت نگرش مديران،معاونان، نماينده دبيران ومربيان پرورشي نسبت به تاثير هريک از عوامل ذکر شده است. روش تحقيق از نوع زمينه اي (پيمايشي) است و جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه نگرش سنج بوده است که بين جامعه آماري که شامل تمامي اعضاي ستاد تربيتي مدارس راهنمايي شهر جيرفت مي-باشند توزيع گرديد. در اين تحقيق پنج فرضيه اصلي وجود دار ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه روح ایمان از دیدگاه آگوستین با تجربه دینی از دیدگاه شلایر ماخر نوشته شده است. یکی از مباحث مهم و پیچیده در ادیان، مسئله ایمان است. پرداختن به ماهیت ایمان و جایگاه آن درادیان از اصلی ترین مباحث متکلمان و فیلسوفان به شمار می رود. یکی از صاحب نظران توانا در این حوزه آگوستین قدیس است. آراء وی دامنه ای بسیار وسیع دارند و حوزه های گوناگونی را اعم از معرفت شناسی، اخلاق، خداشناسی، جهان شناسی، فلسفه، تاریخ و سیاست را در بر می گیرند. هم چنین در کنار ایمان، ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سازگاری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی و نگرش مذهبی در دانشجویان دختر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه که در دوره کارشناسی در سال 89-1388مشغول تحصیل بودند انجام پذیرفت.نمونه ای مشتمل بر 120 دانشجوی دختر از رشته های روان شناسی،مشاوره،علوم تربیتی و کتابداری انتخاب شدند وسه پرسشنامه سازگاری،فرم کوتاه آزمون شخصیتی نئو و آزمون نگرش سنج مذهبی خدایاری و همکاران را پر کردند. به طور کلی نتایج رگرسیون حاکی از آن بودکه1- از بین ویژگی های شخصیتی ( ...

هويت ‌ديني و تغييرات آن، از جمله حوزه‌هاي مطالعاتي است که در عين ضرورت و احساس نیاز، کمتر بدان پرداخته شده است و لذا زمينه بکر و مناسبي جهت انجام پژوهش و دستيابي به نتايج بديع و قابل‌توجه است. براین اساس، درتحقیق حاضر، عوامل جامعه شناختی مرتبط با هویت دینی زنان،که از مهم‌ترین عناصر فرهنگ‌ساز هر جامعه هستند، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسي نگرش زنان نسبت به خويشتن ديني خويش و تعريف آنان از هويت ديني‌شان و همچنين شناسايي بخشي از عوامل جامعه‌شناختي مؤثر بر فر ...

تاريخ سينما نشان مي‌دهد كه علي‌رغم جديد و نوپا بودن هنرهفتم، تاكنون بسياري از مضامين اخلاقي، انساني و الهي در تعداد كثيري از فيلمهاي ساخته شده در جهان به نمايش درآمده است، در يك ارزيابي فراگير متوجه اين نكته خواهيم شد كه بحث‌هاي ارزشي يا كنش‌هاي اخلاقي و يا ضداخلاقي در همه‌ي ژانرهاي سينمايي حضور داشته‌اند هرچند نمي‌توان نفي كرد كه در برخي از ژانرها مثل رمانس، حماسي و واقع‌گراي اجتماعي مسائل ارزشي نمايش بيشتري داشته است تا ژانرهايي مثل كمدی، اما به هر تقدير به نظر مي‌رسد سينما ...