عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 251

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آغاز سده دهم مصادف است با بنیان‌گذاری سلسله صفوی و شکل گیری مکتب تبریز که حمایت شاه‌ اسماعیل‌ و شاه تهماسب صفوی در دوره نخست سلطنتش موجب تعالی این مکتب گردید. امّا رویکرد متغییر حامیان نگارگری و شرایط سیاسی – اقتصادی و نفوذ فرهنگی غرب در سده یازدهم و دوازدهم تأثیر مستقیمی بر کیفیت فنی و ساختار صوری نگارگری سده‌های دهم تا دوازدهم گذاشت. در این پژوهش عوامل تأثیر گذاری چون حمایت دربار و شرایط اقتصادی- سیاسی و نفوذ فرهنگی غرب بر سیر این تحولات بررسی می‌شود. الف) تحولات فنی هم ...

نگارگری به عنوان یک هنر سابقه ای چندهزار ساله دارد به طوری که این هنر در ایران از زمانی که آغاز شد که نخستین انسان‌های این مرز و بوم به برداشت‌های عینی خود از طبیعت شکل دادند و نمونه‌های آن را بر دیوار غارها و بر سفال‌های کهن می‌توان دید و این هنر با بیش از دوازده هزار سال قدمت در هر دوره‌ای از جمله دوره‌ی باستان، اسلام و دوره‌ی مغول و تیموری با به وجود آوردن مکاتب گوناگون هنری که این مکاتب هم بر اساس مرکزیت امپراتوری حاکم یعنی بر اساس حاکمیت حاکم بر کشور در آن دوران می باشد ...

در مسیر تکامل نقاشی ایرانی، در سده های هشتم و نهم هجری، دو مکتب محلی و تاثیرگذار جلایری و ترکمانان در غرب ایران بوجود آمدند که تاثیرات بسزایی در نگارگری ایران داشتند. این مکاتب بویژه در طبیعت پردازی و تحولات رنگ دست به ابداعاتی جدید و عمده ای زدند که تبدیل به اصول اصلی نگارگری ایران در طول تاریخ نگارگری آن می شود و مقدمه ای برای شکوفایی آنها در دوره های پیشرفته نگارگری ایران یعنی تیموری و صفوی می شود. نگارگران جلایری روح شاعرانه طبیعت پردازی نگاره های چینی را اخذ کرده و با ا ...

این پژوهش به بررسی "نقش هنرپروران در حمایت از خلق آثار نگارگری عهد صفوی" می پردازد، که در گستره‌ی پژوهش‌های تاریخی-تحلیلی قرار می‌گیرد. در این راستا دو فرضیه مطرح است؛ اول، هنرپروری و حمایت از نگارگری در اوایل دوره صفویه بیشتر از دربار سرچشمه می‌گرفت، اما در میانه دوره صفوی این حمایت به درون جامعه ایران نیز کشیده شد. دوم، انگیزه‌های سیاسی-اجتماعی، مهمترین دلایل حمایت هنرپروران از هنرمندان نگارگر این عصر بوده است. برای رسیدن به نتیجه با روش استقرایی، از جزئیات به کلیات و با تو ...

چهره نگاری شاخه ای از نگارگری ایرانی است که سابقه تصویری اش به قبل از اسلام (زمان ساسانیان) برمی گردد. وارد شدن عناصر تصویری شرقی از طریق مانویان، چهره نگاری ایرانی را تا مدتها زیر نفوذ خود فرار داد اما بعد از سده نهم تا یازدهم/پانزدهم تا هفدهم هنر چهره نگاری به اوج خود رسید. هنر نگارگری عثمانی هم به لحاظ همسایگی نزدیک با ایران از این هنر متأثر گردید. و بعداً هویت اصلی خود را پیدا کرد. هنر چهره نگاری در نگارگری عثمانی تلفیقی از هنر نگارگری ایرانی و نقاشی غربی بود با عناصر تص ...

نگارگری ایرانی متاثر از فرهنگ ایرانی است و برخاسته از اساطیر، ادبیات، دین و آیین های باستانی است. بنابراین ماهیت نمادین خود را در متون ادبی و حماسی، همچون شاهنامه ی فردوسی حفظ می نماید. در کتاب آرایی این متون نگارگر با بهره گیری از نمادهای تصویری، که با مفاهیم ادبی پیوند دارند، به کامل ترین شیوه بیانی دست می یابد. از جمله در نمایش تقابل خیر و شر که از مضامین غالب در متون حماسی است، نگارگر با استفاده از اشکال و عناصر کنایی، به بیانی غنی و قابل تعمق می پردازد، به سان داستان فری ...

حکومت طولانی مدت شاه تهماسب (930-984ه.) دومین پادشاه صفوی، نقش بسزایی در ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در سال های میانی قرن دهم داشت. همسو با رویکرد های مذهبی، سیاسی و اقتصادی شاه صفوی، هنر این دوره نیز دچار فراز و نشیب های متعددی گردید. از جمله این رویکرد ها نوع برخورد شاه تهماسب با هنر نگارگری، در پی تعلقات خاص مذهبی وی بود. توبه شاه تهماسب از جمیع مناهی و رویگردانی وی از هنر نگارگری، موضوعی است که در این پژوهش با فرض قرار دادن : 1- عدم توجه شاه تهماسب به هنر نگارگری، ...

مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه‌ی هنر و علوم اجتماعی به ویژه در دهه‌های گذشته اقوام و فرهنگ‌های مختلف را بیش از پیش به هم نزدیک کرده است. در این راستا یکی از رشته های مهم هنرهای تجسمی که از جمله هنرهای اصیل و پرقدمت ایران محسوب می شود و در حوزه‌ی تاریخ اجتماعی به مانند سفرنامه‌ها، پاسخگوی بسیاری از پرسش‌ها می‌باشد، نگارگری است. نگارگری در دوره‌ی شاه طهماسب نه تنها در حوزه‌ی تاریخ اجتماعی دارای اطلاعات ارزشمندی است، بلکه این قابلیت را به اندازه‌ای در خود تقویت کرده است که می‌توان ا ...

پيكره آدمي و نوع نگاه به آن و چگونگي ترسيم آن در ادوار مختلف دغدغه خاطر هنرمندان بوده است .پيكره انسان نمايانگر ، عميق ترين درك از مفاهيم فرهنگي – اجتماعي هنر است .پيكره در هنر مهم ترين جنبه بياني را دارا است . در اين پايان نامه سير تحول پيكره آدمي در مكاتب نگارگري ايران و روند تكامل آنها و دور شدن پيكره از تاثيرات هنر چين و هنر بيزانس در مكاتب مختلف و تبديل شدن به پيكره هايي كاملا ايراني در هنر نگار گري پرداخته شده است . با توجه به نگارگري ايراني و جايگاه پيكره در اين هن ...