عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تکنولوژی فناوری اطلاعات تائید هویت افراد بر اساس استخراج ويژگيهاي حروف دستنوشته،يكي از زمینه های تحقیقاتی بسیار مهم می باشد. يكي از ویژگی های حروف در زبان فارسی،داشتن یک دایره در انتهای آنها است. اين حروف مانند سین آخر تنها ، لام آخر تنها به دلیل داشتن ویژگی های مشترک ساختاری در دایره انتهایی خود هدفی مناسب برای محققان شناسایی حروف و تایید هویت نویسنده می باشند. الگوریتم معرفی شده در این پایان نامه به تشخیص این خصوصیات ظاهری پرداخته و آن ها را به عنوان ویژگی های حروف برا ...

پست‌مدرنیسم یکی از جنبش‌ها و نهضت‌های مهّم و البته تأثیر گذار چند دهه‌ی اخیر در بسیاری از هنرها از جملهداستان‌نویسی در جهان و ایران است. پست‌مدرنیسم مجموعه‌ای از خرده گفتمان‌ها و دیدگاه‌های مختلف است. چنان‌که از نامش پیداست پست‌مدرن چیزی فراتر از مدرنیسم را شامل می‌شود. در این رساله نویسنده بر آن است ضمن بیان و مبانی فکری، ویژگی‌ها و اصول پست‌مدرنیسم و نشانه‌های آن در ادبیات و رمان به توصیف و ذکر نشانه‌ها و تأثیراتپست‌مدرنیسم در چهار رمان فارسی(هیس از محمد رضا کاتب، آزاده خان ...

یکی از مباحث تحلیل گفتمان، تحلیل متن است. متن واحدی معنایی می باشد که اجزای آن دارای پیوند منطقی می باشند. اساسی ترین عامل ایجاد پیوند میان اجزای متن، انسجام می باشد. یکی از ابزارهای انسجام متن، انسجام واژگانی نامیده می شود. از نظر هلیدی و حسن(1976) مهم ترین روابط معنایی میان واژگان عبارتند از تکرار و باهم آیی . تکرار خود صورتهایی دارد; از جمله، بازآیی، هم معنایی ، تضاد معنایی و شمول معنایی . باهم آیی یعنی پیوستگی و ارتباط بین واژگان که به نوعی با یکدیگر به کار می روند. در ...

ادبیات معاصر هر کشوری همواره تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله ترجمه بوده است. مترجمین و ترجمه های آنان همواره افکار جامعه ی مقصد را با ایدئولوژی ها، باورها، انقلاب ها و جنبش های دیگر کشورها آشنا ساخته اند. آشنایی با این موارد خواه ناخواه، چه از نظر ایدئولوژیک و چه از نظر سبک، جامعه ی مقصد را تحت تأثیر خود قرار می دهد. تحقیقات و مطالعات علمی در مورد این تأثیرات می تواند ما را در تشخیص آنچه که در یک فرهنگ، اصیل است از آنچه که نهایتاً از ترجمه منتج شده است، یاری کند. در این مطال ...

اين تحقيق با عنوان «تطبيق بررسي چهار اثر از چهار نويسنده‌ي زن»، از زنان اهل قلم در ايران، انگليس و كانادا انتخاب شده است. در اين پژوهش با طرح مقدمه و بيان مسئله، كار ِتحقيق با معرفي نويسندگان و آثارشان آغاز شد و هر يك از رمان‌ها، با توجه به تحوّلاتي كه انقلاب صنعتي در جوامع ايجاد كرده،از نقطه نظر جامعه‌شناسي مورد بررسي قرار گرفت. هدف اصلي در اين پژوهش،دستيابي به ديدگاه‌هاي نويسندگان زن در برخورد با جامعه و مسائل آن، به ويژه مسائل زنان بوده است؛ تا دانسته شود كه زنان در جوام ...

از دیرباز نویسندگانی دست به کار ترجمه نیز زده اند. آنها یا کتابهای خود را به زبانی دیگر و یا کتابهای نویسندگان دیگر را به زبان مادری خود ترجمه کرده اند. از جمله ی این نویسندگان میتوان میلان کوندرا، ساموئل بکت و ... را نام برد. در کشور ما نیز نویسندگانی از این دست کم نبوده اند : صادق هدایت، احمد شاملو، حسن هنرمندی و بسیاری از نویسندگان دیگر به کار ترجمه پرداخته اند. از بین نویسندگان – مترجم ایرانی، این تحقیق به سبک نوشتار و شیوه ی ترجمه ی جلال آل احمد، نویسنده ی بزرگ معاصر، ...

پژوهش حاضر به آن دسته از کارگردانانی می پردازد که بیشترین گرایش اجرایی آنان در به صحنه بردن نمایشنامه های خودشان بوده وضمن بررسی علل این گرایش با تکیه بر برخی از اجراهای حمید امجد ، علی رضا نادری و محمد یعقوبی در مقام مقایسه شیوه های این سه نویسنده – کارگردان درعرصه ی نمایشنامه نویسی-کارگردانی، کارنامه ی آنان را مورد نقد وبررسی قرار خواهد داد. رویکرد متفاوت این سه نویسنده – کارگردان در کنار مشترکاتی که می توان در آثار آنها سراغ گرفت و تداوم نوعی نگاه مشخص به مقوله ی تحریر و ...

در این تحقیق روشی نو برای تعیین هویت نویسنده بر اساس متن دستنویس فارسی بصورت برون خط و مستقل از متن بر مبنای اختلاط خبره ها ارائه شده است. در روش پیشنهادی از فیلتر‌های گابور، سوبل و روبرتز برای استخراج ویژگی استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی ، PCA، و با کمک الگوریتم نزدیکترین همسایه کاهش ویژگی انجام گرفته است. برای ارزیابی دقت تشخیص به کمک ویژگی‌های استخراج شده ازسه شبکه عصبیMLP جهت دسته بندی استفاده شده است که خروجی آنها را با هم ترکیب کر ...

تحقیق حاضر در صدد بررسی نقش و عملکرد فراگفتمان تعاملی (Interactional metadiscourse) در راهنمای نویسندگان (Author guideline)ارائه شده توسط ژورنالهای علمی است. در متون علمی، فراگفتمان تعاملی به بررسی واژگان و عبارات زبانی می پردازد که نویسنده با استفاده از آنها نه تنها موضع (Stance) خود را درطول متن بیان می کند، بلکه سعی در جلب توجه و تعامل (Engagement) با خواننده دارد. در تحقیق حاضر ویژگی های موضع نویسنده و تعامل با خواننده در راهنمای نگارش مقالات برای نویسندگان بررسی شده ا ...