عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازآانجا که ارایه بازخورد به نوشتار زبان آموزان از وظایف مهم و بنیادین معلم است، این تحقیق بران است که رابطه بین حس کارایی معلم و عملکرد وی در دادن باز خورد به نوشتار زبان آموزان را بیابد. انواع باز خورد ها یی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: بازخورد در فرم/ محتوا و نظر کلی بر نوشتار و همچنین دستاورد نهایی زبان آموزان در نوشتار در کلاس این معلم ها ارزیابی و مقایسه شد. با استفاده از نتایج پرسشنامه اندازه گیری میزان حس کارآیی معلم،10 معلم که در سطح پیشرفته ...

تاثیر انواع وظیفه بر یادگیری زبان و به ویژه یادگیری ابزار انسجامی به صورت دقیق و یکپارچه بررسی نشده است. از اهداف این تحقیق به بوته آزمایش گذاشتن این دو وظیفه (ایجاد آگاهی و ارتقای متن) در مورد ابزار انسجامی ربطی است. در این رابطه تحقیقات زیادی انجام شده است، ولی نه به صورت خاص بر روی یادگیری ابزار انسجامی مانند: Bardovi-Harlig & Hartford (1996); Beaton, Gruneberg & Ellis (1995); Harley (1989); Hulstjin, Hollander, & Greidanus (1996); Knight (1994); Rott (1999) این تحقیق بر ...

اطلاعات آماری دقیق از کلمات متداول در نوشتار فارسی برای مقاصد تحقیقاتی در زمینه‌های نمایه‌سازی، فشرده‌سازی متون، ترجمه ماشینی و تبدیل گفتار به نوشتار یا بالعکس از لوازم اصلی کار محسوب می‌شود. در این پروژه، ابتدا نمونه‌های تصادفی از متون فارسی در موضوعات گوناگون و متنوع اجتماعی، ورزشی، علمی، ادبی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی و .. به حجم حدودا" نه میلیون کلمه جمع‌آوری و ذخیره‌سازی کامپیوتری شدند. سپس فهرست کلمات فارسی بر حسب حروف الفبا و بر حسب فراوانی ظهور در متون فارسی تهیه و در قا ...

مطالعات اخیر نشان داده است با اینکه نوشتار امری سخت ومشکل برای یادگیرندگان زبان خارجی است،توسط دانش آموزان و معلمان مورد بی توجهی قرار گرفته است.بسیاری از معلمان از تیپ شخصیتی دانش آموزان خود آگاه نیستندو نمی دانند برای کمک به بهبود توانایی نوشتار دانش آموزان از چه تکنیک هایی استفاده کنند.ایجاد بازخوردهای اصلاحی متناسب با تیپ شخصیتی دانش آموزان امر بسیار مهمی است که اگر در اصلاح خطاهای آنها در صحت گرامری شان توجه شود کمک شایانی به نوشتار دانش آموزان می کند.این تحقیق تلاش دارد ...

این تحقیق بر آن بوده است تا تاثیر دو روش تمرکز بر فرم از پیش تعیین شده و تمرکز بر فرم واکنشی بر روی نوشتار فراگیران زبان انگلیسی را مقایسه کند. برای این منظور، 60 نفر از بین 90 دانش آموز در سطح متوسط زبانی از آموزشگاه زبان پیشگامان آکادمیک در تهران از طریق آزمون PET انتخاب شدند. سپس دانش آموزان انتخاب شده، به دو گروه تقسیم شدند و تدریس نوشتار برای هر گروه از طریق یکی از روشهای تمرکز بر فرم از پیش تعیین شده و واکنشی انجام شد. در پایان، از هر کدام از گروه ها آزمون نوشتار جهت م ...

بیلبورد، نوعی پوستر تبلیغاتی در قطع بزرگ است که به واسطه نصب در فضاهای عمومی شهری، مخاطبان زیادی را تحت پوشش فرار می دهد. این رسانه نیز همانند سایر رسانه های گرافیکی، ثمره ی ترکیب در عنصر اساسی تصویر و نوشتار است با این تفاوت که حساسیت چگونگی استفاده از این عناصر در بیلبورد، بسیار پر رنگ تر از سایر رسانه ها به نظر می آید. در بیلبورد های شهر تهران، با در نظر داشتن پیشرفت های بسزای سال های اخیر، هم چنان دارای ضعف شدیدی در به کارگیری هم زمان و پیش برد موازی نظام های " تصویر" ...

در این پایان‌نامه نگارنده کوشیده است به چگونگی استحاله‌ی نوشتار و خوشنویسی به نقشمایه در نقاشی ایران در سال‌های 1337 تا 1343هـ ش بپردازد. بررسی چگونگی تولید نشانه‌های نوظهور در نقاشی معاصر ایران، براساس نظریه‌ی گفتمان لاکلا و موفه و روش تحلیل متون در این تحقیق برطبق نشانه‌شناسی لایه‌ای انجام گرفته است؛ به‌این ترتیب که با توجه به مفاهیم رمزگان برون‌متنی و ساختار سلسله‌مراتبی متن از این رویکردها چارچوب نظری نهایی منسجمی برای تحلیل داده‌های تحقیق ارائه شد. یافته‌های این پژوهش که ...

از دیر باز مهارت نوشتار در حوزه آموزش زبان انگلیسی مسئله بسیار مهم و چالش انگیزی برای معلمان و دانش آموزان محسوب می شد. در طول دورانی که متد اودیولینگوال متد اصلی تدریس محسوب می شد، مهارت نوشتار به نوعی مهارت کمکی برای یادگیری دیگر مهارت ها از جمله آموزش گرامر بشمار می آمد. اما با پیدایش متد کامیونیکیتیو جریان برای مهارت نوشتار به کلی تغییر کرد. این مهارت به عنوان مهارتی مستقل شناخته شد و برای تدریس آن شیوه های مختلفی از جمله شیوه پروداکت که در آن به نتیجه و نوشته پایانی دانش ...
نمایه ها:

محققان با درک نقش بسیار مهم نگارش در ارتباطات و انتقال مفاهیم در جهان امروز همواره سعی داشته‌اند که ویژگیهای نوشته موثر و منطقی را بیابند و به تبع آن شیوه‌هایی جدید در زمینه نگارش موثر و قابل قبول ارائه نمایند. عموم محققان بر این عقیده‌اند که در جوامع مختلف نقش نوشتار و نیز استشعار به ویژگیهای خاص این مهارت به نحو چشمگیری نادیده گرفته شده است . به همین خاطر و با عنایت به اینکه این امر مهم در جامعه فارسی زبان نیز کمتر مورد توجه معلمان و دانش‌آموزان بوده است ، تحقیق حاضر در چها ...
نمایه ها:
آغار | 
فارس |