عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حفاظت دیستانس نقش کلیدی در حفاظت شبکه در سطوح انتقال و فوق توزیع دارا می‌باشد. اما این حفاظت در پاره‌ای از موارد همچون نوسان توان، منجر به عملکرد نابجا می‌گردد. حوادث گسترده‌ای همچون خاموشی‌های وسیع در شبکه در اثر این پدیده به وجود می‌آید. در نتیجه به وجود آوردن شرایطی که به موجب آن، احتمال وقوع این پدیده کاهش یابد، حائز اهمیت است. امروزه سهم انرژی باد و استفاده از مزارع بادی به دلیل عواملی همچون افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی و کاهش مقدار آن‌ها، نگرانی‌های زیست محیطی و همچنین به ...

در سالهای اخیر لزوم به کارگیری حفاظت خروج از همگامی به منظور جلوگیری از عوارض و صدمات متعدد ناشی از کار آسنکرون ژنراتور مشاهده می شود. در این حفاظت دو نوع عملیات حفاظتی شامل مسدود کننده نوسان توان و تریپ دهنده خروج از همگامی به کار گرفته می شود. هدف اصلی مسدود کننده نوسان توان شناسایی نوسان توان در شبکه قدرت و ارسال یک سیگنال مسدود کننده به رله های دیستانس مستعد پاسخگویی به نوسانهای توان پایدار و ناپایدار برای جلوگیری از عملکرد اشتباه و نابجا می باشد. به دلیل مسدودشدن رله دیس ...

افزایش درخواست‌ها برای استفاده از انرژی برق و ایجاد بازارهای برق باعث تغییرات سریع در نحوه بهره‌برداری از شبکه قدرت شده‌اند. که این باعث بارگیری بیش از حد خطوط انتقال شده است. این امر سبب می‌شود که ژنراتورهای سنکرون شدیداً در معرض ناپایداری قرار ‌گیرند. این ناپایداری‌ها عموماً زمانی رخ می‌دهند که شبکه شدیداً تحت بار بوده و تعدادی خروج پشت سر هم در بازه کوتاهی از زمان رخ داده است. این خروج‌ها باعث نوسان بین واحدها و سیستم‌های مجاور شده و به دلیل افت ولتاژ یا خروج از همگامی به ...

زمانی که در سیستم نوسان توان رخ می‌دهد، مقادیر ولتاژ و جریان و در نتیجه مقدار امپدانس دیده شده توسط رله دیستانس نوسان می‌کند. این نوسان سبب خواهد‌شد که امپدانس دیده شده توسط رله وارد ناحیه عملکرد شده و در نتیجه رله فرمان قطع را صادر نماید، که این حالت نامطلوب است. بنابراین واحد جدیدی به رله‌ی دیستانس اضافه می‌شود که در زمان وقوع نوسان توان، رله را قفل می‌کند و مانع از عملکرد آن می‌شود. روش‌های مختلفی برای تشخیص نوسان توان مطرح شده که در صورت تشخیص نوسان توان رله را قفل کرده و ...

با توجه به تقاضای روزافزون بار در سیستم های قدرت، نیاز به تأمین موثر بار در سیستم بیش ازپیش احساس می شود. این نیاز نقطه کار سیستم را به سمت حداکثر ظرفیت خود سوق می دهد ولذا در این شرایط پایداری سیستم به خطر می افتد و با کوچکترین اغتشاش در سیستم، نوسانات شدیدی در سیستم تولید می شود.به منظور میراسازی این نوسانات بطور معمول از پایدارساز سیستم قدرت استفاده می شود.با این حال امروزه بدلیل گسترش سیستم های قدرت، دیگراین پایدارسازها برای میراکردن اغتشاشات شدید کافی نمی باشندودرنتیجه ا ...