عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر، تاثیر نور مصنوعی UV بر رنگ و ساختار چرم را مورد مطالعه قرار می دهد. چرم مورد نظر که از نوع دباغی صنعتی می باشد پس از پیرسازی تسریعی در طی زمان، تحت تابش نور مصنوعی UV قرار گرفته و تاثیر آن در تغییرات رنگ در مراحل مختلف با تست رنگ سنجی اندازه گیری شد. برای بررسی میزان تغییرات در خواص مکانیکی نیز با استفاده از آزمایش کشش چرم، نمونه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آزمایشها نشان دهنده کاهش میزان استحکام چرم نمونه نسبت به نمونه شاهد می باشد. بعد از پیرسازی تسریعی نیز نم ...
نمایه ها:
رنگ | 

از دید همگان نور جزء اساسی و ضروری در ساختمان است. که کار آن روشن کردن فضا به منظور قابل رویت ساختن آن است. در هنر ساختمان سازی یا بعبارتی معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار نظم فضایی مصالح رنگ و ... مطرح می شود و در طراحی بعنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. نور به چیزها استقلال می بخشد و در همان حال نسبت هایشان را برقرار می سازد حتی شابد بتوان گفت که نور شی ء منفرد را برجسته می سازد، تا در متن نستبهایش تشخص یابد، نور آفریننده نس ...
نمایه ها:
نور | 
فضا | 
طبیعت | 
بشر | 

نور نه تنها ما را قادر به دیدن می سازد، بلکه تأثیر بسزایی روی حالات، احساسات، رفتار و سلامت ما دارد. این نوشتار در پی کشفت م عنای نور در مذاهب و ادیان مختلف در ایران و جهان و نحوه ی ورود آن به فضاهای معماری و تأثیر آن در م عماری داخلی می باشد. بدین منظور جهت بررسی نقش عملکردی نور در فضاهای معماری به توضیح جیاگاه نور در زندگی مردم و ادیان مختلف از طریق مطالعه نمونه های موجود و توصیف و تحلیل آنها می پردازیم. در پایان راهکارهای نورپردازی و شیوه طراحی نور برای بهبود کیفیت فضایی و ...

آلودگی نوری تهدیدی رو به گسترش بوده که زیستگاه های حساس و حیات وحش را متأثر ساخته است.تأثیر میزان نور طبیعی در تنظیم برهم کنش گونههای مختلف تا کنون توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. با گسترش سکونت گاه های انسانی، میزان نور مصنوعی نیز رو به افزایش گذاشته است به نحوی که بر زیست شناسی و بوم شناسی گونه های حیات وحش اثراتی اساسی باقی گذاشته است. ایجاد مزاحمت سیستم های روشنایی مصنوعی برای مردم، ستاره شناسان، گیاهان و یا جانران عموماً به عنوان آلودگی نوری شناخته می شود و این ...

سالهاست که شب ها به وسیله نورهای مصنوعی از روزها روشن تر شده و عملا تفاوت زیادی بین روز و شب وجود ندارد و در خیلی از شهرها مثل نیویورک و تهران دیدن ستاره ها در شب برای مردم تبدیل به رویا گردیده است. آلودگی نوری جدیدترین نوع آلودگی در عصر حاضر می باشد که توجه محققان و مسئولان را به خود جلب کرده است، از مهمترین دلایل این نوع آلودگی نورپردازی شهری است، چرا که در نورپردازی، سازمان ها و ادارات دو عامل زیباسازی و امنیت شهری را مدنظر قرار داده و از سایر عوامل مهم مثل: کیفیت نور، میز ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
طیور | 

چکیده ندارد.

انسان‌ها اتاق خود را به‌گونه‌ای رنگ‌آمیزی می‌کنند که به آن علاقه‌مند هستند. اما بارها شده است که بعد از مدتی از آن خسته شده‌اند ولی تغییر رنگ اتاق بعد از هر مدت به‌غیر از سختی‌ها و مشکلات آن هزینه‌های سنگینی در بر دارد. رنگ‌ها تأثیرات متفاوتی بر کودکان دارند. برای مثال بعضی رنگ‌ها شادی‌آور، بعضی اشتهاآور و بعضی خواب‌آور هستند. در این مقاله سیستمی ارائه شده است که با استفاده از بتن‌های عبوردهنده‌ی نور بتوان رنگ اتاق را تغییر داد.این سیستم بسیار کم مصرف طراحی شده که حتی انرژی ل ...