عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نياز روزافزون بشر به فناوري هاي اكسايشي كه در عين كارآمدي آسيب زننده به محيط زيست هم نباشند، توجه همگان را به استفاده از آنزيم هاي اكسيد كننده معطوف نموده است. در اين بين آنزيم هاي تايروزيناز و لاكاز به واسطه استفاده از هوا و توليد آب در واكنش هاي اكسايشي خود، از اهميت ويژه اي برخوردارند و آنزيم هاي سبز نام گرفته اند. در اين تحقيق توليد همزمان تايروزيناز و لاكاز توسط قارچ رشته اي نيوروسپورا كراسا سويه هاي FGSC #321 و FGSC #7431 بررسي شد. سويه دوم به دليل ناتواني در ايجاد كنيد ...

آنزیمهای لاکیزEC 1.10.3.2) )، واکنش اکسیداسیون طیف وسیعی از سوبستراهای آلی و غیر آلی را تسریع می نمایند. این آنزیم ها به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود به طور گسترده‌ای در صنایع مختلف از جمله نساجی، مواد غذایی، تصفیه فاضلاب، کشاورزی، دارویی، آرایشی و تولید اتانول مورد استفاده قرار گرفته اند. این آنزیمها در قارچ‌ها، گیاهان، برخی از حشرات و معدودی از باکتری ها مشاهده شده اند. لاکیز ها اکسیداسیون سوبستراهایی مانند پلی فنل ها، ارتو و پارا دی فنل ها، آمینو فنل ها، ترکیبات شبه ف ...

تایروزینازها (monophenol, o-diphenol:oxygen oxidoreductase, EC 1.14.18.1) از جمله پروتئینهای مس‌دار نوع 3 هستند که در نخستین مرحله سنتز ملانین دخالت دارند. این آنزیم‌ها دو واکنش اورتو-هیدروکسیلاسیون مونوفنل‌ها و اکسیداسیون اورتو-دی‌فنل‌ها را با هدف تولید اورتو-کوئینون کاتالیز می‌کنند. اورتو-کوئینون با ایجاد ترکیبات حدواسط، در تولید رنگدانه‌های قهوه‌ای شرکت می‌کند. این آنزیم در میکروارگانیسم‌ها، قارچها، گیاهان و جانوران با عملکردهای بیولوژیک متفاوت یافت می‌شود. در قارچ‌ها، تای ...

آنزیمهای لاکیزEC 1.10.3.2) )، واکنش اکسیداسیون طیف وسیعی از سوبستراهای آلی و غیر آلی را تسریع می نمایند. این آنزیم ها به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود به طور گستردهای در صنایع مختلف از جمله نساجی، مواد غذایی، تصفیه فاضلاب، کشاورزی، دارویی، آرایشی و تولید اتانول مورد استفاده قرار گرفته اند. این آنزیمها در قارچها، گیاهان، برخی از حشرات و معدودی از باکتری ها مشاهده شده اند. لاکیز ها اکسیداسیون سوبستراهایی مانند پلی فنل ها، ارتو و پارا دی فنل ها، آمینو فنل ها، ترکیبات شبه فنل ...