عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش بررسی این تحقیق پیمایشی است و 731 نفر با روش نمونه‌گیری تلفیقی از سه روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی با انتساب نیمن، نمونه‌گیری با احتمال متغیر و نمونه‌گیری سیستماتیک دوره‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که 90 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان بیننده برنامه‌های تلویزیون در ایام نوروز بوده‌اند. فیلم‌های سینمایی با 64 درصد بیننده، پربیننده‌ترین برنامه بوده است . 78 درصد از نمونه مورد بررسی بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون بوده‌اند. نوجوانان 15 تا 17 ساله کمتر ...

در این پژوهش با هدف انعکاس دیدگاه مطبوعات در مورد برنامه‌های نوروزی و به منظور پاسخگویی به سئوالات مطرح شده، به بررسی کلیه مطبوعات ، اعم از روزنامه، مجله، هفته‌نامه و ماهنامه‌های کشور که از تاریخ 1377/1/8 الی 1377/2/2 منتشر شده و مطلبی را درباره برنامه‌های نوروزی سیما به چاپ رسانده بودند، پرداخته شده است . بر این اساس ، مجموع نقدهای ارائه شده در مطبوعات را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد: از مجموع 665 موضوعی که در این زمینه در مطبوعات مطرح شده‌اند، 32 درصد به طور مشخص به محتوای بر ...