عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اعتیاد به مواد مخدر پدیده‌ای است که بسیاری از جوامع از جمله ایران را درگیر معضلات بسیاری نموده است. در مطالعات اخیر بسیاری از مناطق مغز که در جنبه‌های گوناگون اعتیاد به مواد مخدر دخیل هستند، شناسایی شده‌اند و مطالعات فارماکولوژی با تمرکز بر روی انتقال‌دهنده‌های عصبی و نقش آنها در اعتیاد، انجام گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد نوروتروفین‌ها در تمامی جنبه‌های اعتیاد به مواد مخدر یعنی شروع، وابستگی، تحمل و دیگر جنبه‌های اعتیاد دخیل هستند. بنابراین شناخت بیشتر نوروتروفین‌ها و تحقیق ...

سلول های استرومایی مغز استخوان منبع مناسبی برای ژن درمانی و سلول درمانی است. دراین مطالعه سلول های استرومایی مغز استخوان به نوروسفر و سپس سلول های عصبی شبه گابارژیکی تبدیل شدند. همچنین سلول های استرومایی مغز استخوان به وسیله ژن NT3 ترانسفکت شدند. سلول های استرومایی مغز استخوان ترانسفکت شده با ژن NT3 و سلول های شبه گابارژیک در نخاع موش صحرائی مدل آسیب نخاعی، به عنوان استراتژی جدید درمان ضایعات نخاعی پیوند شدند. مواد و روش ها: سلول های استرومایی مغز استخوان از موش صحرائی جداش ...

غالب ضایعات نخاعی موجب از بین رفتن عملکرد اعصاب حسی و حرکتی در بخش تحتانی ناحیه آسیب دیده می گردند. نخاع یک فرد بالغ قادر است با سازماندهی مجدد اتصالات آکسونها و ایجاد سلولهای پیش ساز جدید، به ضایعات ایجاد شده در این اندام پاسخ دهد. پیوند سلولهای بنیادی/اجدادی با تولید سلولهای گلیایی و نورونها، استراتژیهای ترمیمی اندوژن را تشدید کرده و با کاهش عوارض آسیبها کیفیت زندگی بیماران مزمن مبتلا به ضایعات نخاعی را افزایش می دهند. لکن، علی رغم پیشرفتهای عمده در روشهای جراحی و فارماکولو ...