عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1417

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور آگاهی از نظر کودکان و نوجوانان شهر تهران درباره سریالهای کارتونی و غیرکارتونی اعم از خارجی یا داخلی برنامه کودک و نوجوان در تاریخ 1376/4/11 از آنان نظرخواهی شده گروه نمونه کودک و نوجوان 657 نفر از افراد 7 تا 15 سال بودند. چکیده یافته‌های این نظرخواهی به شرح زیر است : - از مجموع کل پاسخگویان، 91 درصد از کودکان و نوجوانان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان هستند. - 42 درصد بینندگان برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء اول" و 11 درصد برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء دوم" را تماش ...

بررسیها نشان می‌دهد که در فصل پاییر رادیو به طور متوسط 3 درصد شنونده و تلویزیون 76 درصد بیننده داشته است . پرشنونده‌ترین برنامه رادیو در میان مخاطبان کودک و نوجوان "برنامه صبح جمعه با شما" با 6 درصد شنونده بوده است و سریال کارتونی ماسک با 63 درصد و کارتون کارآگاه ویژه با 48 درصد به ترتیب پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان از شبکه اول و دوم در میان مخطبان کودک بوده است . در این بررسی سریال "علاءالدین" مورد بررسی ویژه قرار گرفته که بر اساس نتایج بدست آمده 79 درصد از مخا ...

فقر آهن یکی از شایع ترین اختلالات تغذیه ای در سراسر جهان است. این عارضه به هنگام عدم تکافوی آهن در دسترس به منظور تامین نیازهای فیزیولوژیک فرد ایجاد می گردد. برآوردهای انجام شده در این زمینه نشان می دهد که بیش از 2 بیلیون نفر از مردم جهان از کمبود آهن رنج می برند. دختران نوجوان از جمله گروههای آسیب پذیری هستند که بخش عمده ای مبتلایان به فقر آهن و کم خونی ناشی از آن را تشکیل می دهند. در این مطالعه به منظور پیشگیری از ابتلا دختران نوجوان، اقدام به طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی ...

فهرستی که درپی می‌آید نشریات کودک و نوجوان ایران است که به 4 قسمت تقسیم شده است : الف ) نشریات کودک و نوجوان ایران طی سالهای 1370-1375 اعم از: نشریاتی که طی این سالها شروع به انتشار کرده‌اند، نشریاتی که در طی این سالها انتشار آنها متوقف شده است ، نشریاتی که در سالهای قبل منتشر ده‌اند و در حال حاضر هم منتشر می‌شوند. ب ) نشریات درباره کودک و نوجوان. ج) ویژه‌نامه‌ها و صفحات مربوط به کودکان و نوجوانان مندرج در نشریات ایران. د) نشریات کودک و نوجوان ایران طی سالهای 1310-1369، اعم ا ...
نمایه ها:
فهرست | 
نشریه | 
کودک | 
1370-1375 | 

هدف تحقیق، شناخت رابطهء بین مهاجرت با ارتکاب جرم توسط نوجوانان و فهم هر چه بیشتر اثرات نامطلوب مهاجرت و چگونگی رشد و تربیت کودکان و نوجوانان می‌باشد. بررسی روش آزمایشی (تجربی) انجام گرفته و جامعهء آماری آن تشکیل شده از بزهکاران مهاجر (گروه آزمایش ) و نوجوانان مهاجر غیر بزهکار (گروه شاهد). نتایج نشان می‌دهد که عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان مهاجر عبارتند از: نبود خانواده و کنترل والدین بر اعمال فرزندان، مهاجرت نوجوان به تنهایی، وجود تعارض فرهنگی بین مبداء و مقصد مهاجرت ، بیکار ...
نمایه ها:

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های هویت در میانجی‌گری رابطه تعارض والد- نوجوان و انگیزش پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی شهرستان مشهد انجام شد. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر مشهد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 320 دانش آموز از 9 دبیرستان به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک هویت برزونسکی، انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه تعارض والد- نوجوان بر روی آنان اجرا شد. داده‌های بد ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
عاطفه | 
نیاز | 

روش بررسی این تحقیق پیمایشی است و 731 نفر با روش نمونه‌گیری تلفیقی از سه روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی با انتساب نیمن، نمونه‌گیری با احتمال متغیر و نمونه‌گیری سیستماتیک دوره‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که 90 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان بیننده برنامه‌های تلویزیون در ایام نوروز بوده‌اند. فیلم‌های سینمایی با 64 درصد بیننده، پربیننده‌ترین برنامه بوده است . 78 درصد از نمونه مورد بررسی بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون بوده‌اند. نوجوانان 15 تا 17 ساله کمتر ...

به منظور آگاهی از میزان استقبال مخاطبان کودک و نوجوان از برنامه‌های تلویزیون، بویژه برنامه‌های کودک و نوجوان و همچنین دستیابی به نظر آنان، امور سنجش برنامه‌ای مرکز تحقیقات ، به بررسی نظر مخاطبان کودک و نوجوان پرداخت . نتایج حاصله از بررسی این گزارش نشان می‌دهد که: - 88 درصد از جامعه مورد بررسی تماشاگر برنامه‌های تلویزیونهی در نوروز 1375 بوده‌اند. - براساس نتایج به دست آمده سریال کارتونی "فوتبالیستها" با 84 درصد بیننده، پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان شبکه اول تلویز ...