عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 171

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر ارزشها و هنجارهای نوآوری بر عملکرد شرکت با میانجیگری رفتار و مصنوعات نوآوری است. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی است زیرا در صدد توسعه دانش کاربردی در حل مسئله عملکرد در گروه تولیدی و صنعتی پارس خزر می باشد. نحوه گردآوری داده ها در این پژوهش توصیفی بوده و پژوهش حاضر از آنجایی که به مطالعه ی ویژگی ها و صفت افراد جامعه می پردازد و وضعیت فعلی جامعه را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می دهد از نوع توصیفی- پیمایشی است.از سوی ...

رساله حاضر به مفهوم هماهنگی در استراتژی‌های نوآوری می‌پردازد. در رساله به مفهوم نوآوری، استراتژی نوآوری، انواع استراتژی نوآوری در دو شاخه محصول و فرآیند و مفهوم هماهنگی پرداخته شده و ضمن ارائه الگوی هماهنگی استراتژی‌های نوآوری محصول و فرآیند، توجیه منطقی (قیاسی) این الگو بیان شده است. این تحقیق با این پیش‌فرض اصلی انجام شده است که هماهنگی در تمام شوون مدیریت باعث عملکرد بهتر سازمانی می‌شود. در حوزه نوآوری نیز لازم است این هماهنگی به نوعی تعریف شود. برای تعریف این هماهنگی نی ...

دانش، یکی از دارایی‌های استراتژیک سازمان و مدیریت دانش یکی از عوامل مهم در فرآیند خلق نوآوری سازمان است. جهت بقا در دنیای به شدت رقابتی تجارت امروزی که تغییرات به سرعت اتفاق‌ میافتند، سازمان‌ها نیازمند فهم و درک تغییرات محیطی و برخورد کنش‌گرایانه از طریق نوآوری هستند. هوش بازاریابی به جمع‌آوری سیستماتیک و تحلیل پیوسته اطلاعات از فضای بازار می‌پردازد. . با استفاده از هوش بازار مدیریت دانش در جهت ایجاد نوآوری بهینه شده و عملکرد نوآوری بهبود می‌یابد. در این محیط، ضرورت ارتباط ...

امروزه تکنولوژی به عنوان یک توانائی در رفتار های جدید، محصولات و استراتژی های جدید برای افراد و حتی شرکت های موجود در چرخه اقتصادی، محسوب می شود. در این بین نوآوری نقش مهمی را در ایجاد تکنولوژی های جدید به عهده دارد.جوامع علمی و صنعتی به این نتیجه رسیده اند که سازمان ها با تکیه بر نوآوری و تقویت و ترویج آن و فعالیت های نوآورانه دردرون خود می توانند به مزیت رقابتی دست یابند. توانمندی نوآوری به عنوان یک اصطلاح علمی در سال های اخیر به عنوانزیر ساختی برای نوآوری آورده شده است که ...

یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی GEMدر ایران بیانگر آن است که درسال 2008 شاخص اعتماد به نواوری تقاضای نوآوری در کشور ایران برابر با 62 درصد بوده است در واقع بر مبنای این شاخص در ایران تمایل زیادی به خرید محصولات و خدمات جدید و همچنین اشتیاق به خریدن محصولات و خدماتی که تکنولوژی جدید را به کار گرفته است وجود دارداما در مقابل کسب و کارهای ایرانی نتوانسته اند به این نیاز پاسخ دهند و میزان عرضه نوآوری د رکسب و کارهای ایرانی تنها 25/98 درصد بوده است برای از بین بردن و یا حداقل ک ...

امروزه ثبات در محیط کار، جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است و صنایع سنتی و قدیمی که جای خود را به انواع جدید و توسعه یافته آن داده است. فرصتی برای استفاده از مهارتهای قدیمی نمی گذارد و در حقیقت آینده را با تهدیدات و فرصت ها مواجه ساخته است، زیرا هر اختراع و نوآوری، تغییری را پدید می آورد که می تواند به نوبه خود فرصتی را برای کسانی به وجود آورد که بتوانند از این فرصت استفاده بهینه کنند.موسسات و سازمانهای تولیدی و خدماتی باید این امر مهم را تشخیص داده و به طور مداوم، ...
نمایه ها:
فردی | 

مدیریت دانش، فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و تخصص های مهم بدون ساختار را که بخشی از حافظه سازمان بوده، شناسایی، انتخاب، سازمان دهی، منتشر و منتقل سازد. در واقع مدیریت دانش پشتیبان نوآوری،ا یجاد کننده ایده های جدید و بهره برداری از قدرت تفکر سازمان است. نوآوری، فرایند بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت است که می تواند محصول جدید، خدمت جدید یا راه حل جدید انجام کارها باشد که در واقع به عنوان یک عامل حیاتی برای شرکت ها در جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی د ...
نمایه ها:
تجربی | 

موفقیت در نواوری یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها و همچنین سیاست های بازاریابی می باشد مطالعات نشان میدهد که نمی توان عوامل کلی و کاربردی برای همه صنایع ارایه دهد و به نظر می رسد که هنوز مدلی برای تجاری سازی نوآوری درصنایع IT وجود ندارد هدف این تحقیق بررسی و تحلیل مدل الماس نوآوری در روند تجاری سازی نوآوری محصول IT مطالعه موردی شبکه های کامپیوتری می باشد فرضیات این تحقیق براساس عوامل مطرح درمدل الماس نوآوری دکتر کوپر شکل گرفته است جامعه اماری این پژوهش متخصصان آگاه به محصولات ...

تا اواخر قرن نوزدهم، کلمه نوآوری دارای بار مفهومی منفی بود و بر سرکشی تمرد و آزاردهنگی دلالت می کرد. از اوایل قرن بیستم با استفاده علمی و جدید از این کلمه توسط شومپیتر، به مرور بار مثبت یافت و امروزه، نوآوری بر تغییرات مطلوب و ارزشمند در امور اقتصادی و اجتماعی دلالت می کند. در حقیقت ، ارائه مفهومی مثبت از نوآوری ایده جدیدی است که ابتدا توسط شومپیتر مطرح شد مک و ینگ شومپیتر نوآوری را به مفهوم ساده به عنوان تولید یک محصول جدید مورد توجه قرار داده بود ، اما نوآوری به مرور مفهو ...