عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با عنوان بررسی امکان پیاده سازی متدلوژی شش سیگما جهت بهبود رضایت مشتریان در کلیه فرهنگسراهای شهرستان کرج در نظر دارد امکان عملیاتی نمودن متدلوژی شش سیگما را در سازمانهای مذکور کاوش نماید . عدم موفقیت پیاده سازی این متد در برخی سازمانها نشان دهنده آن است که منافع شش سیگما فقط عاید سازمانهایی می شود که آنرا عاقلانه بکار گیرند. از این رو مدیریت ارشد باید قادر به ارزیابی آمادگی سازمانش جهت پیاده سازی یک برنامه شش سیگما و همچنین تخمین زمان و تلاشهای مورد نیاز جهت اجرای ...