عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یک برنامه‌ریزی اصولی و درست چه برای بهره‌برداری و چه برای حفاظت، نیاز به اطلاعات از وضعیت کمّی جنگل دارد. بدیهی است در اجرای طرح‌ها و پژوهش‌های مختلف جمع‌آوری داده و اطلاعات رکن اساسی می باشد، که برای جمع‌آوری این داده ها و اطلاعات بسته به هدف، روش-های مختلفی وجود دارد. جنگل‌های زاگرس از نظر فرم پوششی، فرم توده، تراکم، ترکیب توده و شرایط محیطی ویژه حاکم بر آن از جنگل‌های شمال کشور متفاوت می‌باشد، بنابراین بکارگیری روش‌های مرسوم در جنگل‌های شمال بدون اینکه مقایسه‌ای بین روش‌ها ...

شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) یکی از آفات مهم خانواده Brassicaceae از جمله کلزا (Brassica napus L.) است. در این تحقیق که در طی سال‌های 1387-1386 انجام گردید، روش‌های نمونه-برداری از جمعیت شته مومی کلم و تغییرات جمعیت شته‌های کلزا و دشمنان طبیعی غالب آنها در مزرعه کلزای مركز تحقيقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی روش‌های‌ نمونه‌برداری، سه روش عکس‌برداری، اندازه‌گیری میانگین طول ساقه آلوده و میانگین وزنی شته‌ با روش شمارش مستقیم در سه مرحل ...

موقعیت کل درختان و درختچه‌های یک قطعه جنگل به مساحت 53 هکتار واقع در شهرستان اردل ثبت گردید. با داشتن مقدار واقعی تعداد درختان در هکتار و درصد تاج پوشش و همچنین میزان برآوردی آن‌ها، اریبی در هر تکرار به دست آمد. اختلاف مقدار اریبی با مقدار واقعی (برای آزمون اریبی) با آزمون t تک نمونه‌ای بررسی گردید. در روش خط نمونه قطر تاج و مکان کلیه درختان و درختچه‌ها ثبت گردید. سپس خط نمونه‌های با طول 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350 و 400 متر به تعداد 100 بار، هر بار 100 نمونه برداشت شد. ...

شبکه‌های حسگر بی‌سیم برای نظارت بر انواع پدیده‌های فیزیکی به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از چالش‌های عمده در طراحی این شبکه‌ها، به حداقل رساندن هزینه انتقال‏، ضمن دست‌یابی به کیفیت قابل‌قبول برای بازیابی داده‏ می‌باشد. تجمیع داده با استفاده از نظریه نمونه‌برداری فشرده، یک روش موثر برای کاهش هزینه ارتباطات و بازیابی دقیق داده‌ حسگرها در گره چاهک محسوب می‌شود. روش‌های تجمیع داده مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده سنتی برای تجمیع هر نمونه اندازه‌گیری‎‎ نمونه‌برداری فش ...

اکنون حل مسائلی با داده های حجیم اجتناب‌ناپذیر است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین به‌خصوص الگوریتم‌های مبتنی بر داده مانند شبکه‌های عصبی، رگرسیون، خوشه‌بندی و طبقه‌بندی برای داده های حجیم دارای پیچیدگی‌های زمانی و مکانی بالایی هستند. تاکنون روش‌های متفاوتی برای رفع مشکل داده‌های حجیم استفاده‌ شده است. کاهش داده و نمونه‌برداری یکی از همین راه‌حل‌های استفاده‌شده می‌باشد. کاهش داده‌ها متناسب با نوع استفاده از داده‌ها می‌تواند متفاوت باشد. اما روش-هایی که به طور عام، بتوانند در اکثر ...

بنزن از آلایندهای مهم صنعت است که صدمات فراوانی را بر محیط زیست و سلامتی کارگران در معرض وارد می کند. اولین گام کنترل این آلاینده ارزیابی و اندازه گیری آن در هوا است که بر اساس آن بتوان مقدار دقیق را بدست آورد و با استانداردهای ارایه شده مقایسه نمود.نمونه برداری از بنزن به طرق گوناگونی می تواند انجام شود که در این زمینه پدیده جذب سطحی از مهمترین روشها به شمار می رود. زئولیت در بین سایر مواد یکی از مواد جاذبی است که مطالعات بیشماری بر روی آنها در حال انجام است. در این تحقیق ن ...

کنه تارتن دولکه‌ای (Acari:Tetranychidae) .Koch Tetranychus urticae یکی از مهم‌ترین آفات گیاه لوبیا در اغلب نواحی تولید لوبیا کشور از جمله استان لرستان است. در سال 1387، تغییرات جمعیت، پراکنش فضایی و مدل‌های نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت برای این آفت در مزارع لوبیا شهرستان‌های بروجرد، دورود و ازنا مورد مطالعه قرار گرفت. کنه تارتن دولکه‌ای از اوایل تیر به مزارع لوبیا هجوم آورد. این آفت دارای دو اوج جمعیتی مشخص در تاریخ‌های 87/5/18 و 87/6/1 در بروجرد، 87/5/18 و 87/6/1 در دورو ...

کیفیت خاک و آب زیر‌زمینی ممکن است توسط نوع کاربری و استفاده از زمین مانند فعالیت‌های کشاورزی (استفاده‌ی بیش از حد از کود‌های شیمیایی نیتروژن‌دار) تحت تأثیر قرار گیرد و شست‌و‌شوی مقادیر مازاد این کود‌ها موجب بروز نگرانی در رابطه با افزایش سطوح نیترات (NO3) در این دو منبع مهم شده است. به‌منظور سنجش کیفیت و پهنه‌بندی این دو منبع از نظر آلودگی نیتراتی و بررسی تغییرات مکانی آن، برای سفره‌ آب‌های زیر‌زمینی واقع در مناطق تحت کشت منطقه‌ی گیلان مرکزی، در دو ماه مرداد و بهمن سال ١٣٨٩ د ...

ایران با تولید 2/6 درصد دهمین کشور تولید کننده میوه در جهان است. اما بر اساس آمارها به دلیل وجود موانع تولید، از جمله خسارت بالای آفات کشاورزی، میزان تولید در واحد سطح به‌جز چند مورد، نسبت به متوسط جهانی پایین می‌باشد. یکی از آفات مهم درختان میوه هسته‌دار کرم سرشاخه خوار هلو (Anarsia lineatella Zell.) می‌باشد که هرساله با ایجاد آسیب روی سرشاخه‌ها و میوه درختان هلو خسارت اقتصادی ایجاد می‌کند. برای ارزیابی و مقایسه خسارت این آفت روی ارقام مختلف هلو و بادام این پژوهش در سال‌های ...