عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‌طور كلي، برنامه‌ريزي توسعه انتقال در بازار مقررات‌زدايي شده، به دو بخش تقسيم مي‌شود: سرمايه‌گذاري انتقال و برنامه‌ريزي انتقال. دو عنصر اساسي در برنامه‌ريزي انتقال، تحليل اقتصادي و تحليل قابليت اطمينان است. در اين پايان‌نامه، نحوة ارزيابي احتمالاتي قابليت اطمينان در برنامه‌ريزي توسعه انتقال مدنظر قرار گرفته است. محور اصلي مطالعات در اين پايان‌نامه، روش حل مسألة چندهدفه و نحوة تحليل قابليت اطمينان در قالب يك مدل چندهدفه مي‌باشد. براي حل مسأله بهينه‌سازي چندهدفه، از روش‌هاي M ...

بسیاری از مدارهای الکترونیکی نسبت به تغییرات دما حساس هستند. این حساسیت در مورد منابع تغذیه بیشتر است. داشتن یک منبع تغذیه مستقل از دما ضرورت مهم طراحی های امروزی است. این مدارهای مستقل از دما را تحت عنوان مراجع شکاف باند می نامند. در اين پايان نامه بررسي اجمالي بر روي مراجع شكاف باند صورت گرفته است. اين كار همچنين دسته بندي از مراجع شكاف باند را ارائه ميدهد كه سه نوع از اين مراجع بر دسته بندي اوليه ارائه شده در سال 2010 افزوده ميشود. دو مرجع شكاف باند با اصلاح دمايي و مدار ش ...