عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2938

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی روائی ساختاری پرسشنامه ی تأثیرات بازشویی آزمون ورودی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه های دولتی ایران بر داوطلبان آزمون: بررسی تاثیرات ویژگی های فردی داوطلبان بر وضعیت آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و روانی آنها در طول مدت آمادگی برای آزمون چکیده آزمون های سرنوشت ساز اغلب نه تنها برای پذیرش داوطلبان مستعدتر استفاده می شوند بلکه از این آزمون ها برای ایجاد تغییرات دلخواه در فرآیند آموزش و یادگیری استفاده می شود(کی ، ۲۰۰۵). از این پدیده به عنوان تأثیر بازشویی آزمون یاد می شود(ب ...

بررسی ویژگیهای روان‌سنجی و هنجاریابی آزمون (بازنمایی رنگ - شکل) استانلی. کی، بود تا مشخص شود که آیا این آزمون برای اندازه‌گیری هوش کودکان ایرانی مناسب است ؟ آزمون بر روی 600 نفر دانش‌آموز 7 تا 9 ساله (در هر رده سنی 100 پسر و 100 دختر) اجرا شد. روایی، پایایی، ضریب دشواری، میزان خطای معیار اندازه‌گیری و متوسط زمان اجرای آزمون محاسبه گردید. میانگین گروههای مختلف مقایسه شد و جداول هنجار تبدیل نمرات خام به هوشبهر، بدست آمد. از معدل کلاسی، بعنوان شاخصی برای بررسی روایی آزمون استفاد ...

پایان نامه ی پیشرو به برسی تاثیر روش آزمون و نمره دهنده بر عمل کرد دانشجویان ایرانی در آزمون های عمل گرا پرداخته است. اگر چه مطالعات پیشین به برسی عوامل غیر مرتبط با ساختار سنجش پرداخته اند ، مطالعات کمی به برسی روش آزمون پرداخته که اکثرا مربوط به زبان کره ای به عنوان زبان خارجی می باشد . و هم چنین هیچ مطالعه ای به برسی عوامل ذکر شده با استفاده از روش چند وجهی رش و نظریه تعمیم پذیری در زمینه ی انگلیسی به عنوان زبان خارجی نپرداخته است . در این مطالعه 110 نفر از دا ...

چکیده پژوهشی با عنوان "اثربخشی آموزش رویکرد آرنولد لازاروس بر بهبود رابطه ی مادر-دختر" انجام شد. که این نوع پژوهش از نوع نیمه آزمایشی می باشد. در این پژوهش جامعه ی آماری، کلیه دختران مقطع راهنمایی شهر روانسر در سال تحصیلی 89-90 می باشد. نمونه ی آماری، 30 نفر از دخترانی هستند که در پیش آزمون نمره پایین کسب کرده اند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پس از آن دانش آموزان دختر گروه آزمایش طی 11 جلسه رویکرد لازاروس را آموختند، در حالیکه گروه کنترل هی ...

هدف‌این پژوهش بررسی رابطه بین نمره‌های آزمونهای گودیناف، وکسلر کودکان و لایتر در جداسازی دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی و عادی شهر بروجن بود. روش: جامعه آماری‌این تحقیق را دانش آموزان 7-6 ساله شهر بروجن که به پایگاه سنجش مراجعه می‌کردند تشکیل می‌داد و نمونه مورد استفاده در‌این پژوهش 60 نفر از دانش آموزان پیش دبستانی بودند که پس از اجرای آزمون اولیه و غربال‌گیری اولیه کودکان مشکوک به عقب ماندگی به آزمونگرهای تخصصی پایگاه ارجاع داده شدند که تمامی‌کودکان ارجاع داده شده با آزمونهای ...

آزمون انطباقی رایانه ای (CAT) روشی نوین برای سنجش سطح علمی دانش آموزان می باشد. در حقیقت آزمون های رایانه ای با سرعت بالایی به سمت و سوی جایگزین عملی برای آزمون های کاغذی می روند (کینگزبری، هاوسر، 1993). مقاله حاضر به دنبال آزمون انطباقی رایانه ای برای ترجمه می باشد. بدین منظور دو پرسشنامه مشتمل بر 55 تست ترجمه میان 102 آزمودنی و 10 مدرس زبان انگلیسی پخش گردید. پرسشنامه اول میان 102 دانشجوی سال سوم و چهارم کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه با هدف تشخیص سطح د ...

طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان که همه ساله در طول تابستان در کشور ما اجرا می گردد ، با هدف غربالگری کودکان در معرض خطر و جایدهی آموزشی مناسب کودکان انجام می گیرد .کودکانی که حداقل 5 سال و 9 ماه دارند، برای برخورداری از آموزش دبستان ( آموزش عمومی ) می بایست به یکی از پایگاههای تعیین شده در مدارس مراجعه و مورد سنجش قرار گیرند . در جریان سنجش ، وضعیت سلامتی عمومی ، شنوایی ، بینایی و آمادگی تحصیلی ( که همان توانایی هوشی کودک برای حضور در دبستان و برخورداری از آموزش و یادگیری ...

پژوهش حاضر با هدف ارتقای کیفیت آزمون‌های پیشرفت تحصیلی دانشجویان، درآزمون‌های ارتقای دستیاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجام گرفته است. و با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل سوالات چندگزینه‌ای مبتنی بر نظریه تستی کلاسیک برای دانشجویان مقطع دستیاری انجام می‌گیرد. این پژوهش دارای سه پرسش است که پرسش یکم درجه دشواری هریک از ماده‌های آزمون‌های نهایی دستیاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد را سنجیده، پرسش دوم روایی هریک از ماده‌های آزمون‌های نهایی دستیاری، و پرسش سوم پیشرفت تحصیلی شرکت ک ...

پژوهش حاضر، به منظور بررسی اعتبار و پایایی و هنجاریابی آزمون عزت‌نفس الیس پوپ انجام گرفته است . برای تحقق هدف فوق، نمونه‌ای به حجم 1252 نفر(که در تجزیه و تحلیل به 1056 نفر تقلیل یافت)، از میان دانش‌آموزان دبیرستانهای دخترانه و پسرانه 15 منطقه تهران انتخاب و آزمون روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش ، آزمون پنج مقیاسی عزت نفس الیس پوپ می‌باشد. آزمون فوق شامل 60 سوال بوده و از پنج مقیاس عمومی، تحصیلی، جسمانی(بدنی)، خانوادگی و اجتماعی تشکیل شده است و علاوه بر این، دارای یک مقیاس در ...