عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این تحقیق مقایسه باورهای خودکار‌آمدی ریاضی دانش‌آموزان پسر و دختر سال دوم رشته‌های تحصیلی ریاضی - فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی دبیرستانهای اهواز و بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای جنسیت، رشته تحصیلی. نمره قبلی ریاضی و هدف‌گذاری با آن بود. شرکت کنندگان در این تحقیق 400 دانش آموز پسر و دختر در سه رشته تحصیلی ریاضی - فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش اهواز بودند، که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد اس ...
نمایه ها:
ریاضی | 
دختر | 
پسر | 
اهواز | 
جنسیت | 
نمره | 
هدف | 

چکیده ندارد.

مساله و موضوع این پژوهش بررسی ارتباط نمره آزمون آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان با برخی عوامل موثر در آن است. منظور از عوامل موثر عواملی نظیر جنس کودک، سن پدر و سن مادر، شغل مادر، میزان سواد پدر، میزان سواد مادر، نسبت خویشاوندی بین والدین، بعد خانوار، رتبه تولد، سابقه مهد کودک، وضعیت واکسیناسیون. وضعیت دهان و دندان، کمبودهای تغذیه ای، وضعیت بینایی، وضعیت شنوایی کودک می باشد که هریک از این عوامل با تاثیرات احتمالی که در محیط روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودک ایجاد ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
نمره | 
آزمون |