عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سرزمين ايران با پتانسيل هاي طبيعي و جاذبه هاي سياحتي و فرهنگي بسيار و داشتن آب وهواي به اصطلاح چهار فصل به عنوان كشوری توانمند در آماده سازی شرايطي مطلوب برای علاقه مند ان به مسافرت های خارجی، می تواند قطبی مهم در صنعت توريسم به معنای عام،و توريسم ورزشي در معنای خاص آن تلقی گردد.شكی نيست كه اقتصاد مبتنی بر توريسم در تمام ابعاد آن اعم ا ز : توريسم درمانی، توريسم ورزشی، توريسم فرهنگی و ..... بسيار سود آورتر از هر شاخه اقتصا دی در يك كشو ر تلقی می گردد و لذا ايران به عنوان يكی ا ...