عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بطور کلی، تمام کارها ساختمانی نباید با رعایت اصول فنی انجام گیرد، نماسازی خارجی به عنوان یکی از کارهای ساختمان مطرح است که به اشکال گوناگون و با مصالح مختلف انجام می‌شود. از دیدگاه نماسازی، رویی‌ترین لایه دیوار مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این طرح سه نوع نما: نماسازی سنگی، نماسازی آجری و نماسازی با بلوک بتنی بررسی گردیده است و شیوه‌های صحیح اجرای این نماها برای پوشاندن سطوح نمای خارجی ساختمانهای مسکونی و عمومی (با شرایط ساختمانهای مسکونی) مطرح شده است . استانداردهای مختلف بررس ...

تنوع نماها و مهارت اجرا از یک طرف و شرایط اقلیمی از طرف دیگر ایجاب می‌کند که روشها و الگوهایی برای انتخاب نماها و ضوابط فنی نماسازی تدوین گردد. با این حال هدف در این مرحله در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ضمن اجرای این پروژه گزارشی در خصوص عوامل موثر بر کیفیت نماها، شرایط آب و هوایی و تاثیر آنها بر انواع نماها، چگونگی انتخاب نماها و روشهای صحیح نماسازی (با سنگ ، آجر، ملاتها و بتن) تهیه نموده و گزارش آن چاپ خواهد گردید. ...

گچ آمیخته عنوان گچ اصلاح شده‌ای است که برای نماسازی مجلس شورای ملی سابق مورد استفاده قرار گرفته است . در ترکیب این گچ که برای اولین بار در کشور ابداع، تولید و به مصرف اندودکاری رسیده، از الیاف پلی‌پروپیلن و افزودنیهای دیگر مانند مواد تنظیم‌کننده PH و ضد آب‌کننده استفاده شده است . نتایج آزمایشهای انجام شده نشان می‌دهند که ویژگیهای این گچ نسبت به گچ معمولی بهبود یافته و مقاومت خوبی در برابر آب و چرخه‌های یخ‌زدگی و آب شدن دارد. ...
نمایه ها:

بازاریابی نام تجاری، یک محدوده بسیار تخصصی در بازاریابی بوده و فرایند نام سازی و مدیریت نام تحت مبحث گسترده ای بعنوان استراتژی نماسازی مطرح می گردد بطورکلی مجموعه باورها، ایده ها ونظرات افراد و گروههای موثر بر سازمان (مانند مشتریان) نسبت به سازمان، نمای آن را بوجود می آورد. با توجه به اینکه شناخت و وضعیت یک کالا، همراه با نام آن می باشد، لذا هر گونه قضاوت و برداشت (نما) افراد در این راستا، می تواند انتخاب مشتریان را نسبت به کالای مورد نیازشان تحت تاثیر قرار دهد. در تحقیق حاضر ...

هدف از این تحقیق، مطالعه مسئله نماسازی ساختمانهای مسکونی متعارف از طریق بررسی رابطه نمای آنها با یکدیگر و با در نظر داشتن نحوه تاثیر عوامل مختلف قانونی، فرهنگی، فنی و اقتصادی بر شکل‌گیری و ترکیب‌بندی آنهاست . حاصل پروژه در وهله نخست رسیدن به متدلوژی معین برای تهیه ضوابط قانونی طراحی نماس شهری براساس عوامل مختلف موثر بر آن و سپس ارائه رهنمودها و توصیه‌های طراحی نمای ساختمان‌های مسکونی متعارف شهری در چند ناحیه نمونه تهران است . انجام پروژه بر چند محور یا بخش اساسی استوار است : ...
نمایه ها:
شناخت | 
تهران | 

در این طرح با مروری به عوامل موثر در معماری و به ویژه به طراحی نما، همچنین با مروری اجمالی به سیر تحولات معماری و نماسازی در تهران، ضمن بررسی محدودیت‌ها و امکانات طراحی و بررسی عملکرد و نقش ابزارهای مختلف در طراحی نما، متدولوژی مشخصی برای تدوین ضوابط تعریف شده و نهایتا رهنمودهای برای طراحی مناسب نما در شهر تهران با توجه به عوامل محیطی، فرهنگی، حقوقی و تکنولوژیک ارائه گردیده است . ...

چکیده ندارد.

در گذر زمان نماهای دیوار مخصوصاً مهمترین بخش برای بیان نظرات نمادین معماران بوده است. استفاده از آجر، گچ بیشترین کاربری را در این بیان به همراه داشته است. چینش آجرها در نما از قوانین ویژه ای تبعیت می کند که با هندسه، فرم و ابعاد قاب طراحی شده رابطه ی مستقیم دارد. نقش های گوناگون به جای مانده بیانگر مفاهمی می باشند که تسلط معمار سنتی را به دانش هندسه آشکار می سازند. از بین رفتن بسیاری از آن ها به مرور زمان نیاز به مطالعه را جدی تر می کند. این پژوهش بر آن است تا با بیان مفاهیم ...
نمایه ها:
هندسه | 
فرم | 
شکل | 

چکیده: .یکی از اصول مهم وشناخته شده در طراحی راههای جنگلی(بویژه در کشورهای پیشرفته) رعایت زیبایی و حفظ منظره طبیعی در عرصه است.. جاده های جنگلی تاثیر مهمی بر روی زمین سیما دارند.و این امکان را برای مردم مهیا می کنندتا دید وسیعتری از مناظرزیبارا بد ست آورند.منطقه مورد مطالعه ( بخش پاتم)که قسمتی از دامنه های آن روبه شمال ودید به دریای مازندران داردمی تواند با حداقل توسعه شبکه جاده تاثیروقابلیت ا فتتاحی شبکه جاده های موجوددر بخش پاتم را افزایش دهدو همچنین جاذبه های گردشگری خود ر ...