عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اسطوره در ذهن و زبان هر ملتی جای دارد و به شکل های مختلف به ظهور می رسد ، رویایی جمعی که به شکل باور در هر جامعه ای رواج می یابد و نهادینه می شود . عرصه رمان مناسب ترین عرصه برای ظهور اسطوره است ، به همین دلیل ، می توان به رمان از نگاه اسطوره ها نیز پرداخت . در این رساله به نماد شناسی اسطوره های آثار داستانی محمد محمدعلی ( م . 1327 ) پرداخته می شود . محمد علی از داستان نویسانی است که به طور اخص به اسطوره گرایش دارد او درقالب داستان هایش ، به ویژه در « سه گانه روز اول عشق » ...

در بدو تولد سینما دو گرایش در سینما پیدا شد ، گرایش مستند با کارهای برادران لومیر و داستانی با آثار ژرژ ملیس. سینمای داستان گو به سمت تئاتر کشیده شد.اما در مدت کوتاهی سعی کرد که زبان ویژه خود را پیدا کند و از زیر سایه تئاتر در آید و هنری مستقل را بنا نهد . تلویزیون که دو نوع ساختار دارد ، تعامل دیگری با تئاتر داشت . تلویزیون ساختار بیرونی، یعنی قالب ، نوع و زمان پخش برنامه ها را از رادیو آورد و ساختار درونی خود را یعنی هر برنامه از چه اجزایی استفاده کند و اجزا مذکورچه روابط ...