عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 105

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده نماد‌پردازی طبیعت در اشعار سهراب سپهری و غاده السّمان بر اساس معیار‌های بلاغت و زبان هر دو شاعر مورد توجّه این تحقیق بوده است به گونه‌ای که در نهایت به یافته‌هایی برسد که نشان از تطابق یا عدم تطابق نماد‌های طبیعت مورد استفاده در آثار شعری دو شاعر همعصر ولی با دو زبان مختلف داشته باشد.این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای صورت گرفته و هدف آن مقایسۀ تطبیقی نماد‌پردازی طبیعت در خواست‌های هنری دو شاعر فارسی‌گوی و عربی سرای معاصر بوده است که تا‌کنون مورد برّرسی قرار نگرفت ...
نمایه ها:
نماد | 

قرن بیستم شرایط زندگی پیچیده‌ای را برای انسان معاصر به وجود آورد و شاعر معاصر را با تجربه‌های شخصی و جمعی متفاوتی رو به رو کرد. هماهنگی شاعر با مقتضیات زمان و نیازهای روز تأثیرات بنیادیی بر شعر معاصر به جای نهاد. بسیاری از نمادها در طی زمان، کارکرد تصویری و معنی آفرینی خود را از دست می‌دهند و به ‌دلیل کاربرد فراوان در فرهنگ و ادبیات یک ملت یا در ادبیات جهان به یک مفهوم قراردادی تبدیل می‌شوند. شاعر خلاق و توانا قادر است خود را از دایره‌ی معانی مرسوم نمادها خارج کند و برای آن‌ه ...

هر شاعر یا نویسنده از تمام ظرفیت های زبان برای بیان احساسات خود استفاده می کند و برای گسترش زبان گفتار و نوشتار از صور خیال بهره می جوید.یکی از این صور خیال که بهره گیری از آن به زبان ،عمق بیشتری می دهد که بتوان به دنیای غیر محسوس دیگری دست یافت «نماد» است. نمادها از دیر باز در عرصه شعر ونثر فارسی وجود داشته اند. آنها مفاهیم گوناگون و گاه متضاد و متغیّری را در فرهنگ ها و زمان های مختلف القاء می کنند.درباره اینکه چرا هنرمندان به نماد و رمز متوسل می شوند،گفته اند که: گاه هنرمن ...

این پژوهش به بررسی نماد در شعر شاعر بلند پایه ای مدرنیسم ادونیس پرداخته است، ادونیس در خانواده فقیر سوریه ای به دنیا آمد، تحصیلات ادبی آغازین را نزد پدر فراگرفت، پس از آن موفق به گرفتن دکترای ادبیات در دانشگاه لبنان گردید، سال 1985م لبنان را به مقصد پاریس ترک گفت و هم اکنون نیز در آنجا به سر می برند، پژوهش ها و مقاله های گوناگونی در زمینه و زیاده بر آن مجموعه شعری گرانبهای تاکنون از ایشان به چاپ رسیده است. ادونیس بر پایه های مدرنیسم در شعرش تاکید کرده است و در آن به آزا ...

در این پژوهش به بررسی تحول معنایی و ساختاری نماد در شعر معاصر فارسی پرداخته ایم.نماد یکی از عناصرمهم زیبایی سخن در شعر معاصر است.گستره دامنه تأویل پذیری نماد ،ایجاب می کند شناخت درستی از عوامل ایجاد آن داشته باشیم.این بررسی نشان داد شرایط اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،روحی و شخصی هرشاعر در شکل گیری نماد موثر است.نماد های جدید وهمچنین تغییر معنای متعارف نماد های پر کاربرد(تحول نماد) ، به جهت جلوگیری از فرسایش و ابتذال نماد و حفظ ابهام و جذابیت شعر در طول زمان بوجود آمد.توجه به ساختار ...

نماد از منظر علوم بلاغی، کلمه، عبارت و یا جمله‌ای است که علاوه بر معنای ظاهری، طیف معنایی گسترده‌ای را به خواننده القا کند. بیان اندیشه‌های غامض عرفانی و انعکاس غیرمستقیم اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در قالب نمادین، سبب ظهور ویژه نماد در گستره شعر فارسی شده است. در ادبیات معاصر، علاوه بر عوامل مذکور، بروز مکاتبی که گرایش خاص به ابهام دارند، توجه به نمادپردازی را افزون‌تر می‌نماید. از این رو بررسی نمادهای شعر معاصر گره‌گشای ابهام حاکم بر آنهاست. در این پژوهش، نمادهای موجود در شع ...

چکیده: توجه نمودن به اصالت در معماری جهت رهایی از وضعیت مخدوش کنونی و اعتبار دهی به آن و نیاز به مرکزی برای معرفی همه جانبه آذربایجان ما را بر آن می دارد تا با تعریف و ایجاد فضایی با عنوان نماد خانه به اشکال مختلف و به کمک کاربری ها و فضاهای گوناگون به حفظ، نمایش و آموزش فرهنگ و هنر و تداعی رخداد ها ی آذربایجان بپردازیم . ایجاد چنین فضایی با رویکرد اصالت گرایانه، می تواند به صورت بنایی شاخص، ریز فضاهای نمایشی و عملکردی و تعاملی نمود پیدا کند، که با آنچه در اذهان عموم به عنوا ...

نمادهای کهن که ردپای آنها از دوران پیش از تاریخ تا هنر معاصر مشهود است به صورت انگاره های ترسیمی بر اشیاء و مکان های مرتبط با زندگی اقوام گوناگون مشاهده می شود . این انگاره ها در طول زمان از قومی به قوم دیگر منتقل شده اند و در اکثر موارد نه تنها طرح بلکه حقیقت وجودیشان نیز ، به نسل های بعدی انتقال یافته است . از جمله این نمادها ترکیب سه تایی مقدس است ،که عنصر میانی آن ایزدبانوی زمین است ، به همراه دو عنصر نرینه در دو طرف آن می باشند وگاهی نشانه های آسمان از هر نوع بالای سر ...

شاهنامه‌ی فردوسی، بزرگ‌ترین اثر حماسی در زبان وادب فارسی است که مفاهیم و باورهای اسطوره‌ای و تاریخی در آن تجلّی می‌یابند. یکی از موضوعات مهم در این اثر، مسأله‌ی شرّ و تقابل آن‌ها با خیر است که تحت تأثیر باورها و مفاهیم ثنوی ایران باستان می‌باشد. با توجه به موضوع شاهنامه(تاریخ شاهنشاهی ایران قدیم از کیومرث تا یزدگرد سوم) و تاریخ پر‌فراز و نشیب ایران، در این اثر با نبرد ایرانیان و انیرانیان(به ویژه تورانیان)، به عنوان نمود اصلی خیر و شرّ، روبه‌رو هستیم. در واقع، شاهنامه به عنو ...