عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نماتد مولد زخم ریشه گیلاس در نمونه برداریهایی که در سال 1374 و 1375 در نمونه برداریهایی که از خاک و ریشه درختان گیلاس در خصوص عارضه خشکیدگی باغات میوه کشت و صنعت و دامپروری مغان بعمل آمد جدا گردید. جهت کنترل نماتد طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار شاهد سموم (نماکور 100 و 200 گرم، راگبی 100 و 200 گرم) بهمراه شاهد در 6 تکرار اجرا گردید. مقادیر مختلف سموم در دو نوبت (1- اواخر اسفند 2- بعد از برداشت محصول) پای سایه انداز درخت مصرف گردید و بعد از مصرف آبیاری شدند. نتایج حاصل از آ ...