عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقوش برجسته ها یکی از مهمترین اسناد معتبری هستند که زبان گویای تمدن این سرزمین کهن می باشند. اما این کتابهای گویای صخره ای در بستر موقعیت جغرافیایی شکل گرفته اند . موقعیت جغرافیایی یک سرزمین را می توان جایگاه آن مکان در روی کره زمین و دوری و نزدیکی آن نسبت به دریا ، کوه وغیره دانست . هدف اصلی این پژوهش یافتن ارتباطی بین موضوع نقوش برجسته های دوره ساسانی و مکان آن ها می باشد . بی شک عوامل جغرافیایی متعدد در به وجود آمدن این نقوش بی تأثیر نبوده اندو چه بسا اگر یکی از این عوامل ...

نقوش برجسته ساسانی از منابع و ماخذ بزرگ و ارزشمند دوران ساسانی به‌شمار می‌روند و به مثابه معیارهای اصیلی هستند که می‌توان مدارک بدست‌آمده از مطالعات باستان‌شناسی و تاریخی را با آنها سنجید و به کشفیات ونتایج مهمی دست یافت .این آثار ارزشمند نمودار بخش وسیعی از هنر،فرهنگ و روش سیاسی و مذهبی ساسانیان می‌باشند.زیرا هریک از آنها به‌منظور بیان و انتقال یک مفهوم و واقعه‌ای صادق خلق شده‌اند.از آنجا که‌ظهور ساسانیان از اهمیت خاصی در فرآیند کلی تاریخ ایران برخورداراست .لازم است وضعیت دق ...

ثبت ساختار و اطلاعات هندسی بناهای تاریخی همواره یکی از نیاز های ضروری و مطرح در سازمان میراث فرهنگی کشور و سایر ارگان های مرتبط بوده است. وجود این اطلاعات به منظور حفظ و حراست و در مواقع لزوم بازسازی و این بناها بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از دوربین غیر متریک Hasselblad از چهار ایستگاه، تصاویری با پوشش 60% از بنای تاریخی نقش برجسته چشمه علی برداشته شد. این تصاویر با اسکنر متریک اینترگراف با قدرت تفکیک 14 میکرون رقومی گردید و خطاهای سیستماتیک آنها با استفاده ...

چکیده: نماد پردازی های مذهبی در نقش برجسته های سنگی دوره ساسانی اهمیت بسیار زیادی در شناخت هنر تصویری ایران داشته و در تحقیقات و مطالعات تاریخی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی از منابع معتبر و ارزشمند این دوره محسوب میشوند. از آنجا که فرهنگ دوره ساسانی ارتباطی بسیار مستقیم با اعتقادات و باورهای مستقیم داشت، استفاده از نیروهای ماورایی و بروز آن در تصاویر و استفاده از نمادها در آثار هنری نهادینه شد. این نمادها لازمه قدرت و فرمانروایی پادشاهان بودند. این نمادها در فرهنگ و هنر ساسانی ...

در این رساله به فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه طرح حفظ و مرمت تنها نقش برجسته صخره ای رنگ آمیزی شده برجای مانده از دوره قاجاری در طاق بستان، پرداخته شده است. این نقش مربوط به زمان حکمرانی محمدعلی میرزا دولتشاه فرزند فتحعلی شاه در کرمانشاه و حکومت شخص فتحعلی شاه بر ایران می باشد. مطالعاتی که در مورد نقوش برجسته دوره قاجار صورت گرفته، مربوط به J.P. Luft و عباس رضایی نیا که به معرفی این نقوش پرداخته، علی اکبر وحدتی که علل احیای سنن باستانی و به ویژه نقش برجسته تراشی در دوره قاجا ...

آتش در ایران باستان از اهمیت زیادی برخوردار بوده، نشانه‌های این توجه در متون و آثار هنری قابل مشاهده است. متاسفانه آگاهی ما از نحو? نگهداری آتش در نزد پارسیان (ایرانیان) باستان اندک است. اما با توجه به یافته‌های باستانشناسی بهتر می‌توان در این مورد نظر داد. در این پژوهش با شناسایی انواع آتشدانها و نقوش به جای مانده، به معرفی و طبقه‌بندی آنها از جهت فرم و شکل توجه شده، سپس با مبنا قرار دادن ارتباط میان نقش آتشدان‌های نقوش‌برجسته مادی و هخامنشی به مقایسه تطبیقی در این حوزه پر ...

پژوهش حاضر به بررسی تناسبات انسانی و حیوانی در نقوش برجسته سنگی شاپور اول ساسانی می پردازد. بررسی بر روی هفت نقش برجسته ی سنگی شاپور اول انجام گرفته است. فرایند بررسی شامل استفاده از روش های هندسی انتقال اندازه ها برای ترسیم افراد در حالت ایستاده ، با هدف تعیین ابعاد و تناسبات اعضای گوناگون بدن بوده است. سپس یافته ها با تناسبات انسانی لئوناردو داوینچی ، به عنوان مرجعی برای ابعاد انسان واقعی ، مقایسه شده است. در نهایت با هدف تعین منشاء این تناسبات، نتایج بررسی حاضر با تناسبا ...

سفالینه‌های منقوش به عنوان نمادی ازهنرماندگار انسان همواره در دوران مختلف، از گذشته تا به حال مطرح بوده است. فرم ظروف همیشه به عنوان پایه اصلی در ایجاد فضای برای ایجاد نقوش بوده‌است تا هنرمند بتواند نقوش خود را بر روی سطح آن پیاده کند. نقوش به عنوان عناصراصلی تزئینی در سفالینه‌ها نمایانگر مفاهیمی چون اعتقادات، باورها اندیشه ها، تمایلات، آرزوها و نشان‌دهنده اصول فنون و مهارت‌های هنری بوده‌است. بدون شک بعضی ازتکنیک‌ها در دوره‌های مختلف در بین سفالگران رایج شده‌است. اماویژگی تکن ...

این پژوهش توصیفی، با بهره گیری از شیوه اسنادی- تاریخی، به بررسی دلایل شکل‌گیری باستان‌گرایی دوره قاجار و عوامل موثر بر آن توجه داشته و خصوصیات و ارزش‌های آن در هنرهای تجسمی دوره قاجار را با تأکید بر نقوش برجسته مورد بررسی قرار داده است.‏ نقوش برجسته، نقاشی‌ها و تصاویر دوران قاجار از نظر اهمیت و نقش سیاسی، اجتماعی آن‌ها مورد کنکاش قرار گرفته‌اند. برای ارزیابی از تصویرگری دوره قاجار، به چگونگی بهره جویی از تصویر برای تثبیت اقتدار پادشاهی، تقویت هویت ملی در دوران قاجاریه، پرداخت ...