عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 862

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه کشاروزی عبارتست از به ظرفیت رساندن عوامل و نهاده های تولید با حفظ سرمایه های ثابت. اما آنچه که در بحث «ترویج» ، مطرح می شود آنست که ترویج مکتبی است با هدف ارتقای بهره وری مولدان عرصه های منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی که در قالب سرمایه گزاری های عقلایی و توسعه انسانی متبلور شده و یا ایجاد انگیزه مشارکت، داوطلبانه و خودجوش ، مولدان را برای خودآموزی و دیگر آموزی تشویق می کند. این مکتب با احترام به رسالت انسان به عنوان علت فاعلی توسعه تلاش می کند جوی پذیرا برای تسهیل یادگیر ...
نمایه ها:
نقش | 
ترویج | 
آموزش | 
توسعه | 
فنی | 

رسانه‌های جمعی خصلتی دوگانه دارند: از یک سو خود محصول سازمان تولید پیشرفته، سرمایه‌داری هستند و و بصورت یک کالا به بازار ارائه می‌شوند و از سوی دیگر، بعنوان یک کالا، خود قادر به ارائه (یا فروش ) افکار، ارزشها، هنجارها، نگرشها و تمایلات هستند. وجود وسائل ارتباط جمعی در جوامعی که در آن نوآوری‌های فنی شهرنشینی، تکنیک‌های فرهنگی، اجتماعی، وجود دارد، برای رساندن اطلاعات به توده گسترده و ناهمگون ضروری است . امروزه، هر نوع پیشرفت شغلی به کسب اطلاعات از طریق رسانه‌ها بستگی پ ...

فرش دستباف قم از قطب های مهم تولید فرش می باشد و درصد قابل توجهی از صادرات فرش کشور را به خود اختصاص داده است. فرش قم این جایگاه را مدیون گزینش آگاهانه از طرح و نقشه فرش مناطق دیگر و نقشه های مورد پسند بازارهای خارجی می باشد. در این پژوهش تلاش شد تا با شناخت ویژگی های فرش قم و همچنین بررسی نقش ارتباطات به عنوان عامل ترویج نقشه ها ی مناطق دیگر در فرش قم، تاثیرات پذیرفته شده از این مناطق، با رویکرد به طرح، نقش و رنگ، بررسی شود. نوع تحقیق، توصیفی-تحلیلی می باشد وجمع آوری اطلاعات ...

در این طرح ابتدا مقدمه‌ای در مورد نقش دبیرکل جامعه ملل طبق میثاق آن سازمان و همین‌طور تحول این نقش آورده می‌شود. پس وظایف و اختیارات دبیرکل سازمان ملل متحد طبق منشور مشخص گردد. به دنبال آن با توجه به دگرگونهای پس از جنگ جهانی دوم در نظام بین‌المللی، تحول نقش دبیر کل در حفظ صلح و امنیت بین‌الملل مورد بررسی برقرار می‌گیرد. که عمدتا براساس قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی است . در فصول مختلف این طرح مواردی را که می‌توان از نقش دبیرکل برای تحقق اهداف منطقه‌ای و جهانی سیاست خا ...

در طی سال زراعی 1380 نماتودهایی که از خاک مزارع جمع آوری و جدا شده بودند شناسایی و نقش کلی آنها در شدت بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه با کاربرد نماتودکش تمیک و حذف نماتودها در تراکمهای اینوکلوم قارچ Verticillium dahliae مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه در خاکهای جمع آوری شده تعداد 6 گونه نماتود متعلق به 5 جنس از راسته Tylenechida بیشترین فراوانی را داشتند که عبارت بودند از P.neglectus, Pratylenchus thornei, Helicotylenchus pesdorobustus, Merlinius bredense, Boleodorus thylactu ...

بیماری کاندیدیازیس ‏‎(Candidiasis)‎‏ نوعی عفونت قارچی فرصت طلب است که عوامل مستعد کننده ای نظیر بیماریهای لوسمی و لنفوم در ایجاد آن نقش دارند و در این خصوص ایمنی و مقاومت بدن در جلوگیری از ایجاد بسیاری از بیماریها از جمله عفونتهای قارچی نقش ایفا می نمایند. لذا در این مطالعه نقش سیستم ایمنی سلول در جلوگیری از این عفونت در بیماران به مبتلا به بیماریهای لوسمی و لنفوم مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه از روش فلوسایتومتری‏‎(Flow cytometry)‎‏ جهت شمارش، ارزیابی و نیز تشخیص نوع ...

نیاز به دانش علمی و فنی به افزایش ارتباطات میان صنعت و دانشگاه بویژه در سطح محلی منجر شده و تاثیرات آن در اقتصاد و توسعه بومی ظاهر می شود، بنابراین دانشگاه ها می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی داشته باشند. این مهم با ایجاد مراکز ارتباط دانشگاه با صنعت میسر می شود. میزان همکاری به نیازها، شناخت و درک متقابل و توانائیهای علمی و فنی و توسعه زیرساختها و فرایندهای کاری که بتواند فعالیتهای میان دانشگاه و صنعت وگروههای تخصصی را توسعه دهد دارد. مطالعات نشان می دهند که تغییر در ...

امروزه نقش ماهواره ها در انواع فعالیت هایی که به سرعت نیاز دارند، بسیار اساسی است. هرچه دامنه این فعالیت ها گسترده تر می شود، لزوم استفاده از آنها ضروری تر می نماید. از جهت دیگر فناوری ماهواره با فناوری قسمت های مختلف ‏‎C4I‎‏ ارتباط بسیار نزدیک دارد و در واقع فناوری رایانه و ارتباطات، زمینه پیشرفت ماهواره ها و استفاده گسترده از آن را فراهم نموده است. یکی از انواع ماهواره هایی که امروزه در زندگی فعلی بشر نقش آفرینی می کند، ماهواره های تصویربردار است که قادرند تصاویر ماهواره ای ...

هدف پژوهش بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش‌دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول ابتدائی مناطق دوزبانه استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 1371-1372 است . جامعه آماری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی مناطق استان در 210 دبستان مناطق آموزشی سیستان و بلوچستان است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده بوده است . یافته نشان می‌دهد که آموزشهای یک ماهه پیش‌دبستانی تاثیرات مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول مناطق دوزبانه دارد و یکی از اثرات مهم آن افزایش د ...