عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 592

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پایان نامه بررسی جنبه‌های نقد ادبی در تذکره‌های دوره صفویه و قاجار است. این پژوهش قصد دارد تا با بررسی برخی تذکره‌های مهم دوره صفویه و قاجار به وجوه خاصی از نقدادبی تذکره‌نویسان درباره سبک رایج شعر آن دوران یعنی سبک هندی و یا اشعار شاعران در سبک‌های دیگر بپردازد تا بتواند نخستین حلقه‌های نقد ادبی ایران را بیابد. نقد ادبی بررسی ویژگی‌ها، محاسن و معایب آثار است. تذکره‌ها‌ نیز در اصطلاح ادبی کتاب‌هایی هستند که در آنها شرح حال شاعران با منتخبی از اشعارشان می‌آید. ضر ...

نقد و بررسی متون کهن ادب فارسی زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اندیشه‌های ذهنی دانش‌پژوهان و ادب دوستان خواهد شد. برطرف کردن ابهامات ودشواریی‌های متون ادبی فهم آن را آسان‌تر خواهد کرد و پژوهندگان را با متون مأنوس‌تر خواهد نمود. به همین دلیل بسیاری از متون ادبی اعم از نثر یا شعر به دست صاحب‌نظران بررسی و گاهی موشکافی شده‌است اما با همه کوشش‌هایی که در این راه انجام گرفته‌است هنوز بسیاری از این ابهامات و پیچیدگی‌های متون برطرف نشده و نیازمند بحث و بررسی بیشتری است. منطق الطیر عطار ...

روايت يک داستان، مهم‌ترين بخش ساختاري آن را تشکيل مي‌دهد. شيوة روايت، پاية اصلي موفقيت يک نويسنده در ماندگاري داستان است. از اين رو، بررسي روايي داستان و نيز تحليل روش‌هاي تازه و بديع روايت، از جمله مباحث مهم نقد داستان امروز است که فراتر از درون‌مايه و مضمون اثر، به جلوه‌هاي کاملاً ادبي متن داستاني پرداخته و شگردهاي مختلف آن را آشکار مي‌نمايد. مهم‌ترين ابزار نقد داستان امروز، بهره گيري از نظريه‌هاي ادبي معاصر است. نظريه‌هايي که هر يک بر جنبه‌هايي از ساختار ادبي متن تأکيد دا ...

سیدمرتضی سوای دانش گسترده ای که در زمینه ی کلام، فقه، تفسیر و ادبیات دارد، یک ناقد ادبی متبحر نیز به شمار می رود. نگارنده با در پیش گرفتن شیوه ی کتابخانه ای و تحلیل، آثار سیدمرتضی و همچنین کتابهایی را که به بررسی چهره ی ادبی و نقدی او پرداخته اند مورد مطالعه قرار داده و وجهه ی نقدی او را از نظر رویکردهای نقد نظری، نقد کاربردی و فرانقد بررسی نموده است و به منظور پی بردن به جایگاه او در نقد ادبی در میان ناقدان معاصرش، از مجرای آثار مختلف او، شیوه ی نقدی سیدمرتضی و ویژگیهایش را ...

پژوهش و کاوش درباره‌ی انجمن‌های ادبی یک پژوهش با رویکردی تاریخ ادبی است. امّا از سوی دیگر چون انجمن‌های ادبی نقش به سزایی در پدید آمدن و پیکره گیری سبک های ادبی داشته‌اند و مهمترین پایگاههای نقد ادبی و تربیت و آموزش ادب جویان و سرایندگان در هر روزگاری بوده‌اند؛ این پژوهش با گفتمان‌ها و جستارهای سبک شناسیک و نقد ادبی نیز پیوند می‌یابد. این پژوهش بر بنیان روش توصیفی ـ کتابخانه‌ای به بررسی انجمن‌های ادبیِ گویندگان و نویسندگان حوزه‌ی ادب فارسی از قرن چهارم تا اواخر روزگار قاجار ...

نقد جامعه‌شناختی یکی از شیوه‌های کارآمد در نقد متون ادبی، بخصوص رمان، است. در این شیوه، ارتباط ساختار و محتوای رمان با وضعیت و دگرگونی‌های جامعه و محیطی که در آن متولد شده‌است، بررسی می‌شود و چگونگی انعکاس و بازنمایی هنرمندان اجتماع در جهان تخیلی اثر ادبی، نقد و تحلیل می‌گردد. در این پژوهش، رمان فارسی افغانستان با تأکید بر چهار رمان منتخب- که بر اساس معیارهای مشخص از چهار دوره اصلی تاریخ داستان‌نویسی افغانستان انتخاب شده‌اند- از منظر نقد جامعه‌شناختی، نقد و تحلیل شده‌است. چها ...

آنچه شعر بودن یک شعر را رقم می زند ؛ خیال یا تصویر موجود در آن شعر است. به طوری که اگر عنصر خیال را از شعری بگیریم با سخنی عادی و ساده ـ که هر کس می تواند بگویدـ روبرو می شویم. هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل اشعار نیما و شفیعی از جنبه ی خاص بیان هنری یعنی عنصر خیال و شیوه های گوناگون تصویرگری از دو دیدگاه قدمایی و جدید ، با توجه به واژه ی آب و واژگان همسو با آن است. در این تحقیق در می یابیم که شعر نیما و شفیعی تا چه اندازه و به چه کیفیتی از عنصر خیال و تصویرسازی بهره مند اس ...

نقد هنری به معنای امروزین آن از اواخر قرن هجدهم و با نوشته های موسوم به سالن آغاز گشت. این ها نوشته هایی بودند که به ارزیابی آثار نقاشی به نمایش در آمده در نمایشگاه رسمی آکادمی هنرهای زیبای فرانسه می پرداختند. نقد هنری و ادبی غیر از فرانسه، در سایر کشورهای اروپا نیز در جریان بود، اما به سبب اهمیت و نقشی که منتقدان فرانسوی در اعتلای آن داشته اند، در این رساله، نقد هنری فرانسه از اواخر قرن هجدهم (از زمانی که نقد به صورت حرفه ای در نوشته های منتقدان بزرگی چون دنی دیدرو مطرح گش ...

نقد اخلاقی یکی از شیوه‌های نقّادی آثار ادبی محسوب می‌شود که در آن متون ادبی از لحاظ پایبندی یا عدم پایبندی به اخلاق و شئونات اسلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. حکیم قاآنی شیرازی از شعرای مکتب بازگشت ادبی است که شعرش قابلیّت پژوهش در این شیو? نقّادی را داراست. در این پژوهش که به شیو? توصیفی- تحلیلی صورت می‌گیرد، شعر قاآنی هم از لحاظ ویژگی‌های مثبت و هم از نظر ویژگی‌های منفی اخلاقی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا همان گونه که حکمت‌ها و معانی آموزنده از قبیل ستایش پروردگار، مدح انسان ...