عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده نقد ادبی قبل از عصر عباسی بر اساس ذوق و فطرت بود وکتاب مستقلّی برای آن تألیف نشده بود. ناقدان به صورت کلّی به اظهار نظر و نقد اشعار می پرداختند و اغلب دلیلی برای ادّعای خود ذکر نمی کردند؛ اما در عصر عباسی نقد ادبی به طور چشمگیر دچار تغییر و تحوّل گردید و کتاب های مستقلّ به آن اختصاص داده شد. در اوایل عصر عباسی زبان شناسان و راویان به نقد آثار ادبی می پرداختند و نقدهای آنان دنباله رو و متأثّر از نقد دوره های گذشته یعنی جاهلی، اسلامی و اموی بود. تا این که ابن سلام جُمَح ...

موضوع این پایان نامه بررسی جنبه‌های نقد ادبی در تذکره‌های دوره صفویه و قاجار است. این پژوهش قصد دارد تا با بررسی برخی تذکره‌های مهم دوره صفویه و قاجار به وجوه خاصی از نقدادبی تذکره‌نویسان درباره سبک رایج شعر آن دوران یعنی سبک هندی و یا اشعار شاعران در سبک‌های دیگر بپردازد تا بتواند نخستین حلقه‌های نقد ادبی ایران را بیابد. نقد ادبی بررسی ویژگی‌ها، محاسن و معایب آثار است. تذکره‌ها‌ نیز در اصطلاح ادبی کتاب‌هایی هستند که در آنها شرح حال شاعران با منتخبی از اشعارشان می‌آید. ضر ...

بررسی مصادر اولیه نقد ادبی عربی - شناخت موقعیت فعلی نقد ادبی عربی - زمینه‌های مشابهت این نقد با نقد اروپایی - نقد شعر و نقد نثر - موضوعات نقد ادبی معاصر - گرایشهای نقدی موجود - نقد مبتنی بر زیبایی‌شناسی - موانع رشد و گسترش نقد سازنده معاصر - آشنایی با مشاهیر نقد عربی معاصر و معرفی کتابهای نقدی عربی بطور موضوعی. ...
نمایه ها:

در نقد ادبی معاصر عربی، مباحث و موضوعات غیرادبی (بیرون ادبیاتی) جای بحث‌های ادبی و ذوقی نقد عربی قدیم را گرفته است . این مباحث غیرادبی از علوم جدید سرچشمه گرفته‌اند. از سوی دیگر در نقد قدیم، وظیفه و روش کار منتقد تا حدود زیادی معلوم و مشخص بود. اما این امر در نقد جدید، کاملا بر عکس شده است تا جایی که گاهی صورت مساله در هاله‌ای از ابهام فرو رفته، و وظیفه نقد ادبی در میان انبوهی از مسائل و مباحث غیرادبی گم شده است ، به طوری که معلوم نیست دعوا بر سر چه و ظویفه منتقد کد ...
نمایه ها:

نام ابوالفرج اصفهانی (356-284 ه) که از ستاره‌های درخشان آسمان علم و ادب در قرن چهارم هجری است ، تداعی‌بخش دائره‌المعارف بیست‌وچهار جلدی وی -"الاءغانی"- است که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. آنگونه که خود ابوالفرج در مقدمهء الاءغانی می‌نویسد، مدت پنجاه سال در تالیف این شاهکار ادبی رنج برده است و حاصل این رنج و تلاش ، از همان ایام تالیف تاکنون به عنوان مرجعی جامع و پر بار، مورد توجه و استفادهء دانشمندان و محققانی که در شاخه‌های مختلف علوم دست به تالیف و تحقیق زده‌اند، قرار گرفته ا ...

پژوهش و کاوش درباره‌ی انجمن‌های ادبی یک پژوهش با رویکردی تاریخ ادبی است. امّا از سوی دیگر چون انجمن‌های ادبی نقش به سزایی در پدید آمدن و پیکره گیری سبک های ادبی داشته‌اند و مهمترین پایگاههای نقد ادبی و تربیت و آموزش ادب جویان و سرایندگان در هر روزگاری بوده‌اند؛ این پژوهش با گفتمان‌ها و جستارهای سبک شناسیک و نقد ادبی نیز پیوند می‌یابد. این پژوهش بر بنیان روش توصیفی ـ کتابخانه‌ای به بررسی انجمن‌های ادبیِ گویندگان و نویسندگان حوزه‌ی ادب فارسی از قرن چهارم تا اواخر روزگار قاجار ...

نقد ادبی دارای رویکردها و روش های مختلفی است که می توان با استفاده از آن ها تمامی جنبه های گوناگون یک اثر ادبی را تجزیه و تحلیل کرد.برخی از این شیوه ها متعلق به گونه ی نقد سنتی هستند که بیشتر بر علت ها و عوامل پیدایش آن اثر تاکید دارند و به وسیله ی آن ها می توان به شرایط اجتماعی،تاریخی دوران زندگی خالق آن اثر پی برد.در نقد ادبی نو ، تاکید بر خود اثر ادبی است و ادبیت متن مورد توجه منتقد است.طرفداران و مخالفان هر کدام از رویکردهای نقد،بر اهمیت شیوه ی مورد نظر خود اصرار دارند و ...

نقد ادبی د رشکل نوین خود از جمله مباحثی است که با وجود حیات کوتاهش توانسته است در ارتقاء بخشیدن به جایگاه ادبیات جهانی نقشی سترگ ایفا نماید چنانکه امروزه هر اثر ادبی با عبور از فیلتر نقد می تواند جواز ورود به بوستان آثار ماندگار ادبیات جهانی را بدست آورد. نظر به اینکه کتاب مورد ترجمه به ظرفیت ها و پتانسیل ها یامت اسلامی در زمینه نقد ادبی پرداخته و نسبت به گرته برداریهای کورکورانه و غیر مسوولانه جامعه اسلامی از روشهای نقد ادبی غرب هشدار داده است و نظر به نقش والا و ستودنی دانش ...

امروزه اصول و معیارهای نقد ادبی در نقد معاصر عرب تحول اساسی پیدا کرده است؛ به گونه ای که بحث بر سر تطبیق اصولی معین و از پیش پذیرفته، جای خود را به بحث درباره اصول و مبانی جدید نقد داده است. نگارنده در این نوشتار با تاکید بر سیر تحولات شعر عربی و چهار مرحله کلاسیک، رومانتیک، واقع گرایی سوسیالیستی و رمز گرایی، به بررسی این امر و تاثیر جریان های عمده فکری و اجتماعی در نقد معاصر عربی می پردازد. ...