عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 256

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود نقد و گفتگو برای جامعه ای که دنبال رشد و توسعه و پیشرفت و حل مشکلات و رفع نواقص است ضروری است. ترویج نگاه منتقدانه و در عین حال پذیرش و توجه به انتقادات و گفتگوی سازنده، نیازمند فرهنگ مناسب خود است. فرهنگ نقد وگفتگو در واقع همان ارزش ها و هنجارهایی هستند که نحوه و چارچوب نقد و گفتگو را مشخص کرده و آن را جهت دهی می کند. نقد و گفتگو در حوزه علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی از اهمیت بالاتری برخودار است، چرا که در ایران به دلیل وارداتی بودن علوم اجتماعی نیازمند ساخت مفاهیم ...

برخی از لیبرالیسم به عنوان «نظریه مدرن تمدن غرب» و به تعبیر دیگر «پارادایم عملی» در تمدن غرب در دوران معاصر اسم می برند. این اندیشه به کشورهای دیگر از جمله ایران به صورت واقعی و یا وارونه سرایت کرده است. برخی با آن همراه شدند و آنرا پذیرفتند و برخی با آن مقابله کردند و آنرا طرد و رد و یا نقد کردند. تبلور همراه‌کنندگان در ابتدای ورود، از لحاظ شکلی در اهمیت‌دادن به قانون و مشتقات آن مثل قانون اساسی و «پارلمان»، برابری، مساوات،تحقق حق رأی سیاسی، محدودکردن قدرت پادشاه و... بود و ...

بعد از قرآن کریم، بزرگترین، مهم‏ترین، و والاترین کتاب مسلمانان نهج البلاغه است؛ و آن گزیده‏ای از سخنان امیر مؤمنان علی (علیه السلام) است که با توجه به جایگاه آن، دانشمندان مسلمان از دیر باز در شرح و ترجمه و آن کوشیده‏اند. ترجمه مرحوم دشتی یکی از آن بسیاران است که در سالهای اخیر با توجه به ویژگی‏های آن، یکی از بهترین ترجمه‏ها به شمار می رود. اما اهل قلم و صاحبان قدم در وادی ترجمه، نیک می دانند که ترجمه متون دینی، کاری صعب و دشوار است و این ترجمه نیز با همۀ زیبایی و روانی، در ...

رساله‌ی پیش رو بررسی تطبیقی نظریه‌های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس نام دارد. این رساله در دو راستای نقد نظری و عملی عکاسی نگاهی است از زاویه دید رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی به دنیای عکاسی و مقایسه ی میان این دو. به شکل دقیق تر، این رساله تلاش دارد تا ابتدا در سطح نظری، از نگاه ساختارگرایانه، مولفه های ساختاری درونی رسانه ی عکاسی و طبیعت عکس به مثابه یک نشانه ی تصویری را مورد تحلیل قرار دهد و آن را معلوم دارد و سپس، این نکته را روشن کند که چه نوع آثاری د ...

در تمامی جهان، به ویژه در غرب بیش از پنج دهه است که ضرورت نقد علمی ترجمه مورد توجه قرار گرفته و نتیجه آن ارائه نظریات و روش های مختلف در جهت علمی کردن نقدهاست، زیرا نقد ترجمه اگر صحیح، منصفانه و علمی انجام پذیرد، مترجمان را از ارتکاب اشتباهات مکرر مصون کرده، آموزش ترجمه را سامان می بخشد و زمینه رشد و بالندگی ترجمه را فراهم می کند؛ به عبارت دیگر ارتقاء ترجمه در گرو نقد صحیح و علمی است. در همین راستا این پژوهش را جهت تبیین روش های نقد ترجمه انجام داده، آن را در پنج فصل تنظیم ...

مسأله‌ی اصلیِ این تحقیق همانا ”دفاع از نقد اخلاقی هنر“ است. به دیگرسخن، مسأله و پرسشی که این تحقیق در مقام پِیجوییِ آن برمی‌آید عبارت است از اینکه آیا رواست که دست در نقد اخلاقی آثار هنری زنیم یا نه. آیا می‌توان با معیارهای اخلاقی به نقد و ارزیابی آثار هنری پرداخت یا نه؟ در واکنش به این مسأله، در تاریخِ فکر و فرهنگِ بشر، سه موضعگیری کلّی صورت گرفته است. (1) کسانی با پیشقراولیِ افلاطون بر آن شده‌اند که نقد اخلاقی هنر نه تنها روا که ضروری است. یعنی نه فقط می‌توان بلکه باید به ...

نقد ، سنجش، داوری یا به عبارتی دیگر جدا کردن سره از نا سره، اینها همه تعابیری هستند که در اثر برخورد با یک پدیدار به صورتی ناخود آگاه به آن دچار می شویم. نقد، تاریخی دیرینه و سرگذشتی پرپیچ و خم دارد و نیای آن به دوران یونان باستان و ارسطوی فیلسوف می رسد. با مداقه و ریشه یابی لغوی این پدیده می توانیم دو ریشه لاتین و یونانی را برای آن ملحوظ بداریم که معادل نقد (criticism)و ناقد (critic)است و آنچه از نتیجه آن بر می آید قضاوت و داوری می باشد. بنابراین نقد فرایندی است که ما پس ا ...

در تعریفی از عرفان (‌با توجه به اینکه جامع و مانع نیست‌) می توان گفت‌، عرفان جریانی است معرفت بخش که شامل تجربه‌هایی شهودی‌، همراه با کشف و اشراق است‌. این امر ادراکات و دریافت‌هایی را برای عارف در پی دارد که می توان آن را معرفت عرفانی نامید‌. معرفتی که مسیری متفاوت از علم را -که بیشتر با برهان و استدلال سرو کار دارد - طی می کند‌. بیان اینگونه تجربیات و دریافت‌ها و معارف عرفانی نیز از طریق زبانی غیر مستقیم (‌استعاری‌، رمزی‌، تمثیلی‌)‌، اشاری و روایی که از ویژگی‌های زبان عرفا ...

تحقیق حاضر قلمرو عقل و وحی از دیدگاه معتزله و نقد آن از منظر قرآن و حدیث را بررسی می کند. در سه محور، مسئله عقل از دیدگاه معتزله، روش و دیدگاه معتزله در جمع بین عقل ونصوص دینی، نقد دیدگاه معتزله بر اساس آیات و روایات» انجام شده است. در این پژوهش در تحقیق از روش استقراء و در مقام مقایسه با آیات و روایات از روش نقل استفاده شده است. معتزله در چیستی، عقل را قوه، در نقش، عقل را منبع و ابزار شناخت و در قلمرو ، قائل به حداکثری حجیت عقل شده اند. در جمع بین عقل و نصوص دینی، نصوص ...
نمایه ها:
عقل | 
وحی | 
ذهن | 
وحی | 
نقد | 
قرآن | 
حدیث | 
نص |