عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله چگونگی شکل‌گیری مکتب نقاشی هند و ایرانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ، و به تفصیل توضیح داده شده است که چرا و به چه علت نقاشان ایرانی که از عوامل اصلی شکل‌گیری این مکتب هستند، از ایران به هند مهاجرت کردند. در بحث راجع به علل مهاجرت نقاشان ایرانی به هند سه موضوع ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند: 1 - شرایط موجود در ایران که باعث مهاجرت نقاشان ایرانی شد. الف : عدم توجه و علاقهء شاهان صفویه به هنر نقاشی در مقایسه با پادشاهان بابری هند. ب - افراد و کسانیکه قبلا" ...

ادبیات بخش مهمی از فرهنگ و تمدن یک سرزمین را تشکیل می‌دهد. در ادبیات ، دین، تاریخ، آداب ، و رسوم، قوانین و سنتها و بسیاری دیگر نهفته است و در این سرزمین بیشترین مطاعی که عرضه شده و یافت می‌شود و خریداران فراوان دارد ادبیات است و در کنار آن نقاشی نیز برای دستیابی به عنوان بلند مرتبه پهلو به پهلوی ادبیات زده است . وابستگی بی‌چون و چرای نگارگری ایرانی - اسلامی به ادب و شعر در گذشته آنچنان است که هر دو با هم عجین بوده‌اند چنانچه کمتر دیوان و کتابی وجود دارد که حداقل یک قسمت و یا ...

هر پدیده‌ای به لحاظ نوع نگاه تعابیری متناسب با ساختار شخصیتی افرادی توضیحی متفاوت خواهد داشت برای بررسی و ضرورتا ارزش گذاری بر روی آندسته از آثاری که بعد از انقلاب اسلامی و در طول دفاع مقدس توسط هنرمندان بوجود آمده باید نکاتی چند روشن شود از جمله موضوع و مواضع که غالبا با یکدیگر اشتباه شده و بسیاری از این ابهام سود جسته‌اند. مطلب دیگر ارائه یک چهارچوب برای نقد و بررسی و ارزش گذاری آثار می‌باشد تا در ادامه بتوان با تکیه بر یک زیربنای فکری ملهم از اسلام دست به خلق آثار اصلی جنگ ...

علاقه و کشش زیاد غربیها نسبت به هنر مشرق زمین از همان اوایل رونق گرفتن هنر در قرون وسطای اروپا وجود داشت و نقاشیهای زیادی وجود دارد که اروپاییان در آثار هنریشان از هنر مشرق فکر گرفته یا تقلید کرده‌اند. در دوران رنسانس و سپس باروگ ، علاقه به شرق و هنر آن شدت بیشتری می‌گیرد و به صورتهای مختلف در آثارشان جلوه می‌یابد در قرن پانزدهم و به صورت وسیعتر در پایان قرن شانزدهم و آغاز قرن هفدهم علاقه‌مندی و گرایش به هنر چینی شروع می‌شود. در قرن نوزدهم، گرایش هنرمندان اروپایی به هنر مشرق ...
نمایه ها:
چین | 
ژاپن | 
اروپا | 
ایران | 
هنر |