عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت فضای خیالی موجود در نگارگری ایرانی باتوجه به پیش زمینه های نظری و فکری که موجب ایجاد آثار برجای مانده در این حوزه شده است، صورت پیچیده و نا شناخته ای را در بر دارد که پژو هشهای انجام یافته در این موضوع از منظر هایی خاص و عمدتا به شکل های رویدادنگارانه و تاریخی و یا شاعرانه ودور از تجربیات بصری و یا صرفا به صورت تحلیل هایی بصری، ظهور نموده اند. ضرورت نیاز به پژو هشی فراگیر که از اجماع روش های ذکر شده بتواند به دیدگاهی جامع دست یابد هدف این پژوهش است که در آن سعی شده ضمن ...

نقاشی ایرانی مشحون از مضامین عرفانی است که از شعر و ادبیات و فرهنگ اسلامی برگرفته شده اند . هنرمند سنتی با استفاده از این مضامین آثاری متناسب با مفاهیم معنوی پدید می آورده که بازتاب شیوه ی زندگی و سلوکش نیز بوده است . بنظر می رسد سلوک معنوی هنرمند در تولید اثر هنری نقش مهمی ایفا می کرده و بخشی از این سیر و سلوک با عبادت ، ریاضت و خلوت همراه بوده است . در این تحقیق سعی شده با بررسی شیوه ی سلوک و محیط اجتماعی سلطان محمد بعنوان نقاش برجسته ی مکتب تبریز که در آثار خود از مضامین ...

چکیده: هدف از این پژوهش، شناخت نگارگری صفوی، بررسی و کشف پیوندهای درونی و ساختاری آن با مفاهیم عرفانی در موضوع غم و شادی، وصل و هجران است. با نگاهی به ادبیات عرفانی و اشعار شاعران بزرگ به‌ ویژه حافظ در می‌یابیم که چهار موضوع یاد شده از مهمترین مباحثی است که بدان پرداخته شده است. غم در نگاه عرفانی حاصل هبوط انسان بر زمین است که با هجران پیوند دارد. غم در جان انسان خودآگاه، زایید? دوری و هجران او از اصل خویش است که عرفا آن را برآمده از گناه نخستین یا ترک اولی و خطای حضرت آدم ...

نگارگری ایرانی متاثر از فرهنگ ایرانی است و برخاسته از اساطیر، ادبیات، دین و آیین های باستانی است. بنابراین ماهیت نمادین خود را در متون ادبی و حماسی، همچون شاهنامه ی فردوسی حفظ می نماید. در کتاب آرایی این متون نگارگر با بهره گیری از نمادهای تصویری، که با مفاهیم ادبی پیوند دارند، به کامل ترین شیوه بیانی دست می یابد. از جمله در نمایش تقابل خیر و شر که از مضامین غالب در متون حماسی است، نگارگر با استفاده از اشکال و عناصر کنایی، به بیانی غنی و قابل تعمق می پردازد، به سان داستان فری ...

چهره نگاری شاخه ای از نگارگری ایرانی است که سابقه تصویری اش به قبل از اسلام (زمان ساسانیان) برمی گردد. وارد شدن عناصر تصویری شرقی از طریق مانویان، چهره نگاری ایرانی را تا مدتها زیر نفوذ خود فرار داد اما بعد از سده نهم تا یازدهم/پانزدهم تا هفدهم هنر چهره نگاری به اوج خود رسید. هنر نگارگری عثمانی هم به لحاظ همسایگی نزدیک با ایران از این هنر متأثر گردید. و بعداً هویت اصلی خود را پیدا کرد. هنر چهره نگاری در نگارگری عثمانی تلفیقی از هنر نگارگری ایرانی و نقاشی غربی بود با عناصر تص ...

به‌طور کلی محور اصلی این پژوهش، بررسی جایگاه نگارگری به مثابه هنری جداافتاده از زیبایی شناسی زندگی روزمره، براساس آراء جان دیویی است هدف اصلی این پژوهش، این است که با تکیه بر اندیشه های جان دیویی نشان دهد که هنرهای سنتی دارای ارزش‌های فرهنگی، بالاخص نگارگری، می‎توانند پیوند دقیقی با زندگی روزمره برقرار کنند. تبیین آراء جان دیویی، بررسی نگارگری در طول تاریخ با تأکید بر رابطه نقاشی و ادبیات در سنت غرب و ایرانی، نقش واقع گرایی در نگارگری گذشته و نهایتاً بررسی امکان نزدیک شدن نگ ...

نگارگری ایرانی دارای معانی و مفاهیم عمیق،زیبا، و گاه شگرف و پیچیده ای است که بسیاری از آن تاکنون نامکشوف باقی مانده است.نمونه ای از آن دست نیز نگاره های پیکره در پیکره که در سده 10 و11ه.ق در ایران تصویر گری شده اند می باشد.نگاره های مذکور دارای پیکره ای اصلی و بزرگ در مرکز ترکیب بندی هستند که تمام یا بخشی از آن با پیکره های ریزتر ی که درون آن جای گرفته اند پرشده است و در این پایان نامه سعی در تبیین برخی از رموز نهفته در آنسوی این نگاره ها می شود. نظر به این که زبان هنر اس ...

در مسیر تکامل نقاشی ایرانی، در سده های هشتم و نهم هجری، دو مکتب محلی و تاثیرگذار جلایری و ترکمانان در غرب ایران بوجود آمدند که تاثیرات بسزایی در نگارگری ایران داشتند. این مکاتب بویژه در طبیعت پردازی و تحولات رنگ دست به ابداعاتی جدید و عمده ای زدند که تبدیل به اصول اصلی نگارگری ایران در طول تاریخ نگارگری آن می شود و مقدمه ای برای شکوفایی آنها در دوره های پیشرفته نگارگری ایران یعنی تیموری و صفوی می شود. نگارگران جلایری روح شاعرانه طبیعت پردازی نگاره های چینی را اخذ کرده و با ا ...

امروزه اندیشمندان بسیاری بر روی موضوع خلاقیت مطالعه کرده اند و عواملی را در بروز خلاقیت و رسیدن آن به حداکثر میزان ممکن موثر می دانند. نگارگری ایران از شاهکارهای تصویرگری بشر در طول تاریخ بوده که نهایت خلاقیت در آن به کاررفته است. هدف از تدوین این پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بروز خلاقیت درنگارگری ایران و تعیین خاستگاههای آن با تکیه بر مکتب تبریز دوره ی صفوی است. امروزه خلاقیت امری اکتسابی و قابل آموزش دادن تلقی می شود و دانشمندان علم خلاقیت تکنیک هایی را برای آموزش خلاقیت ...