عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 756

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نحوه ی ارائه، عرضه و نمایش آثار هنری(هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی) مسئله ای بسیار مهم و تأثیرگذار بر آثار هنری، هنرمندان و جامعه هنری است که در جهان توسعه یافته، با گذشت زمان شاهد افزایش روزافزون توجه و پیشرفت در شیوه های ارائه و بخش های متفاوت آن هستیم که در مقایسه روند طی شده در ایران، چندان با پیشرفت های جهانی همراه نبوده است و همچنان این بخش در ایران با بی توجهی و ضعف هایی رو به رو است.این رساله با توجه به اهمیت این مسئله و تأثیرات گوناگون آن در برقراری رابطه بهتر با مخاطب ...

سنت دیرینه و حاکم بر مسیر تحول و تکامل همه ی هنرها،تاثیر هر یک بر دیگری ومبادله ی سبک های مختلف هنری بوده است .دراین میان سرزمین چین و ایران،به عنوان دوتمدن بزرگ و تاثیرگذار، سابقه ای کهن در روابط تجاری و فرهنگی داشته اند . این روابط زمینه را جهت تاثیر پذیری هنر نگارگری ایران در دوره های مختلف ، از نقاشی چین فراهم کرده بودکه از ابتدا به واسطه نگارگری مانوی وارد نقاشی ایران ، و در ادامه با نفوذ سلجوقیان و حمله مغولها در دوره های بعدی به ویژه نگارگری مکتب هرات، جلوه ی بارزی پی ...

زمان و مکان مفاهیمی است که از دیرباز علی رغم توجه دانشمندان علوم مختلف در هنر نیز جایگاه ویژه ای یافته است. این دو عامل در نگارگری سنتی ایران با عالم مثال درآمیخت و نگارگری ایرانی توانست در یک زمان، اشیاء و اماکن را از زوایای مختلف ترسیم نماید و باعث ایجاد دو عامل هم زمانی و هم مکانی در نقاشی ایرانی گردد. جریانی که از نگاه هنرمند غربی پنهان نماند و در دوره کوبیسم با پشتوانه علمی وارد مرحله جدیدی شد. هم زمان با ورود مدرنیسم به ایران عوامل زیبایی شناسی نقاشی ایرانی دستخوش تغ ...

بن مایه اصلی نقاشی ایرانی در ادوار مختلف را باید در ادبیات این سرزمین جستجو کرد. از این رو مهمترین مسأله در رویکرد به نقاشی ایرانی پیوند تنگاتنگ آن با ادبیات فارسی است. این پژوهش ابتدا به ریشه یابی و یافتن منشأ مضامین مختلف در ادوار هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، مانویان و نیز آثار به جای مانده از دیوارنگاره های سغدی و سلجوقیان پرداخته است؛ و سپس به بررسی حامیان درباری به عنوان عاملی تأثیرگذار در انتخاب مضامین توسط نقاشان و دیگر شرایط اقلیمی برای آفرینش هنرمندان توجه کرده است ...

این پژوهش به مطالعه نقاشی دیواری می‌پردازد که در دوره پیش از تاریخ بر روی دیوار آهکی درون غار کشیده شده‌اند. مطمئناً در آن دوران آثار ارزشمند دیگری نیز خلق شده بودند که به دلیل نداشتن دوام کافی از بین رفته‌اند یا هنوز کشف نشده‌اند. آثار نقاشی فرسک در دوران غار ما را با چگونگی فرهنگ و تمدن آن دوران آشنا می‌کنند. درباره منشاء و انگیزه خلق این آثار و ماهیت ذهنی آفرینندگان این نقاشی‌ها بحث و گفتگوی بسیاری شده است. یکی از مطالب بدست آمده جدای از هر تحلیلی، این است که: شیوه اجرا و ...

واقعه انقلاب اسلامی در سال 1357 نقطه عطف در تاریخ ایران هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود. همچنین می‌توان گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 نقاشی معاصر ایران را متحول ساخت. هنر نقاشی ایران در طول سه دهه گذشته (پس از وقوع انقلاب) در سیر تکاملی خود بسیار فعال و پویا بوده است. در دهه اول انقلاب، نقاشی‌ها بیشتر دارای مضامین اجتماعی، سیاسی و دینی بودند. وقوع جنگ تحمیلی و دوران هشت ساله دفاع مقدس نیز از نظر موضوع و محتوی مورد توجه بسیاری از نقاشان ...

این پژوهش در پی یافتن و بررسی تزئین گرایی در دوره صفویه و اوایل قاجاریه بوده است و ضمن پرداختن به مفهوم عام و کلی تزئین به بررسی شاخه های مختلف نقوش تزئینی و همچنین تحقیق در سابقه این نقوش پرداخته شده است پرداختن به تزئین گرایی در هنر نگارگری ایران مسئله ای است که شاید بتوان آن را یکی از ارکان اصلی هنر ایران بالاخص نقاشی دانست. نقوش مورد استفاده در هنر ایران اگرچه ساده یا بسیار پیچیده باشد ، جرئی جدا نشدنی از این هنر به حساب می آید . این نقوش ریشه در هنر گذشته ایران داشته و پ ...

هدف از جمع آوری و تدوین رساله حاضر ، بررسی و تحلیل تأثیرات نقاشی بر روی مجسمه سازی (چه به عنوان دریچه نگاه نقاشانه به مجسمه سازی و چه به عنوان کاربرد آن بر روی مجسمه به عنوان تکنیک ) و کاربرد تکنیکهای مجسمه سازی در نقاشی یا استفاده از مجسمه به عنوان شیء در اثر نقاشی است. این نگرش که زیر مجموعه ای از تقابل هنر ها با یکدیگر می واند تلقی شود در هنر معاصر که نقاشی و مجسمه سازی از مهمترین آنها می باشند نمود و جلوه ی روز افزونی دارد و در همین راستا به ارتباط این دو رشته ی هنر ی گس ...

هنر نقاشی، به ویژه در کشور ایران، که تمدنی بس عظیم و باستانی دارد، حائز اهمیت فراوان است و عوامل سازنده آن ریشه در تمدنی دارد که هنرمند از آن برخاسته است . دوران صفویه را می توان دوران شکوفایی هنر نقاشی در ایران دانست. علی رغم محدودیت های تاریخی صورت نگاری که از مهم ترین عوامل رکود این هنربود، با روی کارآمدن شاهان صفوی و علاقه زیاد آنان به هنر نقاشی، مخصوصاً مینیاتور، مجدداً رشد و گسترش یافت. شاه اسماعیل و شاه طهماسب با تلقین مسائل مذهبی به راحتی توانستند افکار مردم را تحت سل ...
نمایه ها:
نقاشی | 
صفویه | 
ایران | 
صورت |