عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 756

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نحوه ی ارائه، عرضه و نمایش آثار هنری(هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی) مسئله ای بسیار مهم و تأثیرگذار بر آثار هنری، هنرمندان و جامعه هنری است که در جهان توسعه یافته، با گذشت زمان شاهد افزایش روزافزون توجه و پیشرفت در شیوه های ارائه و بخش های متفاوت آن هستیم که در مقایسه روند طی شده در ایران، چندان با پیشرفت های جهانی همراه نبوده است و همچنان این بخش در ایران با بی توجهی و ضعف هایی رو به رو است.این رساله با توجه به اهمیت این مسئله و تأثیرات گوناگون آن در برقراری رابطه بهتر با مخاطب ...

سنت دیرینه و حاکم بر مسیر تحول و تکامل همه ی هنرها،تاثیر هر یک بر دیگری ومبادله ی سبک های مختلف هنری بوده است .دراین میان سرزمین چین و ایران،به عنوان دوتمدن بزرگ و تاثیرگذار، سابقه ای کهن در روابط تجاری و فرهنگی داشته اند . این روابط زمینه را جهت تاثیر پذیری هنر نگارگری ایران در دوره های مختلف ، از نقاشی چین فراهم کرده بودکه از ابتدا به واسطه نگارگری مانوی وارد نقاشی ایران ، و در ادامه با نفوذ سلجوقیان و حمله مغولها در دوره های بعدی به ویژه نگارگری مکتب هرات، جلوه ی بارزی پی ...

بن مایه اصلی نقاشی ایرانی در ادوار مختلف را باید در ادبیات این سرزمین جستجو کرد. از این رو مهمترین مسأله در رویکرد به نقاشی ایرانی پیوند تنگاتنگ آن با ادبیات فارسی است. این پژوهش ابتدا به ریشه یابی و یافتن منشأ مضامین مختلف در ادوار هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، مانویان و نیز آثار به جای مانده از دیوارنگاره های سغدی و سلجوقیان پرداخته است؛ و سپس به بررسی حامیان درباری به عنوان عاملی تأثیرگذار در انتخاب مضامین توسط نقاشان و دیگر شرایط اقلیمی برای آفرینش هنرمندان توجه کرده است ...

این رساله در جهت توضیح و تشریح وضعیت تبلیغ در قالب نقاشی‌های دیواری تهران از سه فصل تشکیل گردیده است . فصل اول شامل دو بخش است که تعریف تبلیغات و انواع آن تشکیل‌دهنده این فصل می‌باشد. در فصل دوم چهار بخش قرار گرفته که تعریف نقاشی دیواری، جایگاه نقاشی دیواری در زندگی شهری، اصول نقاشی دیواری و مختصری از تاریخچه نقاشی دیواری در غرب و ایران مطالب این فصل را در بردارد. در فصل سوم به عنوان فصل پایانی سه بخش دیگر تنظیم شده است که فضای تصویر شهر تهران، تقسیم‌بندی نقاشی‌های دیواری تهر ...
نمایه ها:
تبلیغ | 
تهران | 

این پژوهش به مطالعه نقاشی دیواری می‌پردازد که در دوره پیش از تاریخ بر روی دیوار آهکی درون غار کشیده شده‌اند. مطمئناً در آن دوران آثار ارزشمند دیگری نیز خلق شده بودند که به دلیل نداشتن دوام کافی از بین رفته‌اند یا هنوز کشف نشده‌اند. آثار نقاشی فرسک در دوران غار ما را با چگونگی فرهنگ و تمدن آن دوران آشنا می‌کنند. درباره منشاء و انگیزه خلق این آثار و ماهیت ذهنی آفرینندگان این نقاشی‌ها بحث و گفتگوی بسیاری شده است. یکی از مطالب بدست آمده جدای از هر تحلیلی، این است که: شیوه اجرا و ...

فضا در نقاشی‌های "مکتب سقاخانه" که در بستری از تقابل میان سنت و مدرنیسم اوایل دهه‌ی چهل ایران شکل‌گرفته بود، از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار شد. به همین دلیل تجزیه و تحلیل فضا در این آثار، به وسیله‌ی بررسی المان‌های اصلی تشکیل‌دهنده‌ی آن ضروری به نظر رسید، تا از این طریق، تا حد امکان، شناخت کاملی از آن به دست آمده و راه‌هایی جهت ایجاد بستری مناسب، برای شکل‌گیری بیانی نو در هنر ایران فراهم گردد. روش‌ تحقیق در این پژوهش ‌ توصیفی‌- تحلیلی، شیوه‌ی گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای ...

نقاشی دیجیتال با استفاده از مزایای رایانه در خلق تصویر، کمک شایانی به مصور کردن اندیشه ها و برون ریزی می کند و می تواند به حوزه هنردرمانی وارد شود. هنردرمانی به تقویت مهارت‌های ارتباطی، خودآگاهی و افزایش عزت نفس کمک می‌کند. عزت نفس، داشتن حس ارزشمندی است که فرد نسبت به خود دارد.با توجه به این که افزایش عزت نفس دانشجویان هنر، موفقیت هر چه بیشتر را در زندگی هنری آن ها به دنبال دارد و نیز با توجه به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات فضای دیجیتال، تدوین روش های آموزشی-درمانی نق ...

هنر عصر قاجار در تداوم سنت فرهنگی هنر ایران و با تنوع و گوناگونی بسیار خود توانست حافظ هویت فاخر ایرانی باشد. در این میان هنر نقاشی و تصویرگری های این عصر از جایگاهی والا برخوردار است و همچون سایر هنر های این دوره در عین نوآوری های بسیار، ریشه های سنت دیرین هنری خویش را حفظ نمود و موجد خلق آثاری شد که چون بر دیواره ی هر بنایی نقش بست چونان شناسنامه ای معرف هنر این دوره از تاریخ ایران گشت. دیدن، یافتن و بررسی این هنر و هویت آن تنها دلیلی است که می توان پیش از هر چیز رازهای درو ...

اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی شایع‌ترین اختلال عصبی رفتاری دوران کودکی است. که به منجر به اختلال در عملکرد تحصیلی، اجتماعی و زندگی خانوادگی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی‌ شیوه‌های نقاشی‌درمانی در بهبود نقص‌توجه دانش‌آموزان بیش‌فعال است. روش این طرح پژوهشی، بر پایه‌ طرح مورد منفرد اجرا و بررسی علائم نقص‌توجه همراه با بیش‌فعالی از طریق پرسشنامه‌ی کانرز مقیاس والدین (CPRS-48) و مقیاس هوشی وکسلر کودکان، خرده آزمون فراخنای‌ارقام (WISC-IV) انجام شده است. پژوهش حاضر با رویکرد رو ...