عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این رساله بررسی نمود، نفی و رابطة آنها از منظر زبان‌شناسی شناختی است. این پژوهش براساس باورها و فرضیه-های مطرح در یکی از بارزترین رویکردها به دستور در این چهارچوب، یعنی دستور شناختی لانگاکر، انجام گرفته است. نمود در این دستور یک مقولة معنایی مربوط به بند زماندار است و براساس این که یک تغییر در جهان را بیان کند یا به یک وضعیت یکنواخت بدون تغییر اشاره کند به انواع کامل و ناکامل تقسیم می‌شود. نفی در این رویکرد یک مقولة معرفت-شناختی است که در همپایه ساختن فضاهای ذهنی طرفین ...

تعاریفی که برای نفی در اکثر کتابهای گرامری فارسی و انگلیسی آمده ناکافی است زیرا نفی می‌تواند به چند طریق مختلف بکار رود: می‌تواند متضاد جمله مثبت باشد، می‌تواند عدم کیفیت مثبت را تاکید نماید، و میتواند به عملی اطلاق شود که انجام نشده است . دان ل.ف . نیلسون معتقد است که نفی در معنای وسیع خود "موضوع بزرگ و سخت توصیفی است " . در این رساله مسائل مختلف مربوط به نفی در فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است . اولین مشکلی که به آن اشاره می‌شود وجود جملاتی است که از نظر معنائی منف ...

نفی در مقابل اثبات قرار دارد و منظور از آن مطلق ظواهری است که اشاره به نیستها و آنچه معدوم است در مقابل هر آنچه موجود است دارد. چه اینکه عدم، نفی شی یا نهی از آن باشد یا کاربرد اصطلاح نفی در اینجا مد نظر قرار گیرد تا بتواند شامل همه موارد نفی و نهی در دلالتهای نحوی آن باشد، البته تا زمانی که این دو دلالت در یک عمومی جاری باشد که همان عدم است. ادوات نفی عبارتند از : ان نافیه لا ی نافیه ، لا ی نفی جنس، لای شبیه به لیس، لا ی جواب ، لا ی عطف ، لات ، لم ، لما ، لن ، لیس ، ما ی ناف ...
نمایه ها:
نفی | 
قرآن | 

این پایان نامه ی کارشناسی ارشد به بررسی ویژگی های جملات روسی با مفهوم نفی و روش بیان آنها به زبان فارسی می پردازد. در این میان ضمن بررسی جملات از روش مقایسه ای استفاده می شود. نفی بخش مفهومی جمله است که تفکر گوینده را مبنی بر عدم وجود اشیاء، ویژگی های آنها و روابطشان نشان می دهد. نفی و تایید با هم مرتبط هستند. در مفهوم، هر نفی تایید عکس آن مسئله است. از طرفی ساختارهای منفی در زبان روسی بسیار متنوع بوده و اغلب اوقات فهم آنها برای دانشجویان فارسی زبان مشکل است و اطلاعات ناکا ...

زبانشناسان ممکن است بنا به دلایل مختلفی زبانها را با یکدیگر مقایسه کنند. اگر دو یا چند زبان را برای پی بردن به اشتراکات و اختلافات آنها با هم مقایسه کنند، این کار معمولا در حوزه زبانشناسی مقابله‌ای (Contrastive linguistcs) قرار می‌گیرد. روش و فن توصیف در زبانشناسی مقابله‌ای به تحلیل مقابله‌ای (Contrastive Analysis) تعبیر شده است . تحلیل مقابله‌ای برای مشخص کردن دقیق مشکلاتی که فراگیران هنگام یادگیران زبان خارجی با آن روبرو می‌شوند، سود مند است . همچنین نقش مهمی در آموزش ، ارز ...

این پایان نامه گزارش ژان لوک نانسی از هگل را مورد بررسی قرار می دهد و به ویژه بر بیقراری امر سلبی متمرکز می شود. با توجه به اینکه تفکر وی غیر متافیزیکی است. این پایان نامه به ویژه بر نقشی که ژان لوک نانسی به نفی و سلب در تفکر هگل می دهد تأکید می کند. یک فیلسوف برجسته به ما دیدگاهی جدید از هگل برای زمان ما ارائه می دهد که در عین حال هم یک مقدمه برای فلسفه هگل و هم یک تصویر کاملاً جدید از تفکر او است. این اثر در خور ملاحظه به کلیت حوزه هگلی همراه با اختصار و وضوح و دقت راه می ی ...

‏‎This study is to determine the initial state of the acquisition of English as a foreign language with regard to the functional category of negation. Two very recent famous hypotheses regarding to the initial satate of second language acquisition are tested. The two hypotheses are the Full Access/Full Transfer proposed by Schwarrtz and Sproues (1994), and the Minima Trees hypothesis proposed by vainikka and Young-Scholton (1994). The purpose is to see which one of these two ...

تحقیق پیش رو تلاش می‌کند "نمایشنامه‌های خاطره" هارولد پینتر، خیانت، زمان‌های دور و سکوت، را در پرتو نظریه ادبی-‌انتقادی موریس بلانشو از منظر زمان، خاطره، و مرگ مورد بررسی قرار دهد. در ابتدا، بلانشو زمان حال را پیوندی از زمان گذشته و آینده می‌داند. از این رو، او از زمان با عنوان عکس-زمان یاد می‌کند که در بطن خویش زمان حال را محو و زمان گذشته را آشکار می‌سازد. در همین راستا اضافه می‌کند، فراموشی بخش لاینفک ذهن است که عدم و حضور را همزمان مطرح می‌سازد. از این رو، در نظر بلانشو ا ...