عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جرایم اعمال نفوذ در حقوق ایران تحت عناوین «اعمال نفوذ»، «دلالی نفوذ» و «پذیرش نفوذ»، توسط قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی معرفی شده‌اند. در کنار جرایم مذکور، عنوان مجرمانه‌ی دیگری موسوم به«معامله‌ی نفوذ»، به واسطه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)، به نظام حقوقی ایران راه یافته است. جرم اعمال نفوذ، به اعمال کردن نفوذ بر کارهای اداری و تغییر آنها به کمک نفوذ ناشی از روابط خاص، اطلاق می‌گردد. پذیرش نفوذ، جرمی منحصر به ...

هدف از این پژوهش بررسی پدیده‌ی نفوذ رو به بالا در سازمان‌های دولتی ایران است. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله‌ی نخست و طی بخش کیفی پژوهش، پس از مصاحبه‌های اکتشافی استراتژی‌های نفوذ رو به بالا شناسایی شده و نظریه‌ی فرآیند مدیریت فرادستان ارائه شد. بر اساس مدل پیشنهادی فرآیند نفوذ رو به بالای موفق در سه مرحله‌ی کلی و به هم پیوسته و در قالب هفت استراتژی مشخص شد. در مرحله‌ی پیش از نفوذ عامل نفوذ به پرورش نگرش‌های هدف برای شکل‌دهی به ادراکات او می‌پردازد. چهار استرات ...
نمایه ها:
قدرت | 
نفوذ | 
عامل | 
هدف | 
ایران | 
قدرت | 
نفوذ | 
مدیر | 

کودکان نقشی حیاتی در نفوذ بر تصمیم‌گیری خرید والدین دارند، این نفوذ بویژه در خرید محصولات ارزان همچون خوراکی‌ها و سرگرمی‌ها بیشتر دیده می شود. تحقیقات بازاریابی در طول دو دهه گذشته بر این موضوع که چگونه کودکان بر تصمیم‌گیری خرید والدین نفوذ می کنند، متمرکز شده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ادراک کودکان از نفوذ خود بر تصمیم‌گیری خرید والدین و به طبع آن نفوذ کودکان بر تصمیم‌گیری خرید والدین، صورت گرفته است. عوامل موثر شناسایی شده بر نفوذ کودکان در تصمیم‌گیری خرید ...

در پژوهش حاضر، داده‌های حاصل از آزمایش‌های نفوذپذیری صورت گرفته به‌روش استوانه‌های مضاعف در 210 نقطه از مناطق مختلف کشور جمع‌آوری گردید. همچنین، با حفر پروفیل در نزدیکی نقاط اندازه‌گیری نفوذ آب به خاک، لایه‌های پدوژنیک خاک مشخص و از دو افق پدوژنیکی سطحی نمونه‌برداری و ویژگی‌های رطوبت اوّلیّه، جرم ویژه ظاهری خاک، فراوانی نسبی ذرّات، میزان ماده‌ی آلی، درصد سنگریزه، میزان آهک، رطوبت ظرفیت زراعی و رطوبت پژمردگی دایم اندازه‌گیری گردید. در این پژوهش، دو گونه شبکه عصبی پی‌ریزی شد. د ...

عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258 ق.م.). عدم نفوذ ، وضعی است که ناشی از حکم صریح قانونگذار است و هر جا که عبارت قانونگذار ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نفوذ سیاسی و شفافیت اطلاعات بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و همچنین بررسی نقش شفافیت اطلاعات در تبیین رابطه بین نفوذ سیاسی و عملکرد شرکت‌های مورد بررسی است. با در نظر گرفتن شرایطی 103 شرکت، در بازه زمانی 1389-1382، مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه‌گیری نفوذ سیاسی، از درصد مالکیت دولتی (در صورتی‌که بیش از 20 درصد باشد)، و جهت اندازه‌گیری شفافیت اطلاعات، از رتبه کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ...

پژوهش حاضر با این پیش فرض که می‌توان با تحلیل تفاوت‌ها در سطح فردی در درون خانواده-ها، به بینشی عمیق‌تر و شفاف‌تر در زمینه فرایند نفوذ در تصمیم گیری خانواده‌ها دست یافت، به حوزه تصمیم‌گیری خانواده‌ها پرداخته است. در این راستا، مطالعه حاضر به چگونگی تاثیر متغیر هویت جنسیتی زوج‌ها بر میزان نفوذ زوج‌ها در تصمیم‌نهایی خانواده پرداخته است. همچنین اثر تعدیل‌گری دو متغیر وضعیت اشتغال همسر و چرخه زندگی خانواده نیز بر رابطه هویت جنسیتی زوج‌ها و میزان نفوذآنها در تصمیم‌گیری مسافرت مورد ...

هدف کلی این پژوهش، بررسی رابطه‌ی بین فنون نفود سازمانی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس شهرستان کازرون است. روش پژوهش توصیفی– همبستگی و جامعه‌ی آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران، معاونان و دبیران مدارس راهنمائی و متوسطه‌ی شهرستان کازرون در سال تحصیلی 92- 91 می‌باشد؛ که با استفاده از روش تمام‌سنجی تعداد131 مدیر و معاون و 605 دبیر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه‌‌ استاندارد سنجش نفوذ‌سازمانی(کپنیس و اسمیت،1982) و رفتار شهروندی‌سازمانی (پود ...

یکی از وجوه درخشش ادبیات فارسی در طول تاریخ ، تأثر از معارف معنوی ادیان الهی ، بویژه اسلام عزیز است ، و ادبای این زبان و فرهنگ ، سعی نموده اند تا این تأثر را به نحو اتمّ و اکمل در آثار خود منعکس کنند و در ادامۀ این تأثر و انعکاس ، برخی عناصر تاریخی ، از قبیل زندگی انبیای الهی ، جایگاه فرشتگان وامامان (ع) و اولیای الهی ، جایگاه ویژه ای د اشته و شعرا و نویسندگان ادیب را به مطالعه دقیق تر احوال و آثار شخصیتها و ماهیت حوادث اتفاقیه وا داشته است . از سوی دیگر ، سیاستگذاران و صحن ...