عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 247

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق اثر نفوذپذیری بستر ساحل، بر بالاروی موج از ساحل و نیز شمای اویلری خطوط جریان و مسیر حرکت ذرات شاره درون بستر نفوذپذیر با استفاده از روش آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایش ها با استفاده از تابش امواج به ساحل مصنوعی نفوذپذیر در آزمایشگاه هیدرولیک دریای مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری انجام شده است. همانطور که می دانیم خصوصیات کلی جریان به نوع ساختار (نفوذپذیری) بستر بستگی دارد. بر حسب این ساختار، سه پارامتر تنش برشی بستر، پروفیل سرعت و مولفه سرعت های تراوشی نوسانی ...

یکی از مشکلاتی که در بهره گیری مطلوب از سازههای مهندسی وجود دارد،نامناسب بودن شرایط زمین شناسی مهندسی در ساختگاه آنها می باشد. عملیات تزریق دوغاب سیمانی یکی ازروشهای بهبود شرایط زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی بکار گرفته می باشد ودر نهایتمنجر به ارتقاء سطح کاربری ساختگاه میگردد.برای آغاز عملیات تزریق، لازم است تاویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه مورد نظر همچون میزان نفوذپذیری محیط سنگی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از آزمونهای متداول جهت تعیین میزان نفوذپذیری محیط سنگ آزمایشلوژان ...

در این مقاله ابتدا اصول ایجاد یک ارتباط منطقی بین این دو عامل ارائه شود و سپس نتایج مدل ارائه شده با مقادیر واقعی بررسی شود. در پایان هم تاثیر عوامل محیطی مثل لایه بندی محیط، شکل و طول شبکه بر ارتباط بین نفوذپذیری و تخلخل بررسی خواهد شد. ...

از آنجایی که تقریبا در همه جای این کره خاکی آب وجود دارد ما همیشه و همه جا برای انجام پروژه های خاکی با خواص هیدرولیکی خاک ها در ارتباط هستیم. یکی از مهمترین خواص هیدرولیکی خاک ها، خاصیت نفوذپذیری می باشد. علاوه بر این بنا به دلایل زیست محیطی امروزه استفاده از مواد بازیافتی جهت مسلح نمودن و بهبود خواص خاک افزایش چشمگیری یافته است. یکی از این مواد که نقش زیادی در افزایش حجم زمین های دفن زباله دارد مواد پلیمری مانند موکت می باشد. از این رو در تحقیق حاضر اقدام به بررسی اثر افزود ...

ناپیوستگی ها مهمترین ویژگی توده سنگ برای کنترل نفوذ پذیری و مقاومت آن هستند. تزریق به عنوان یکی از روش های بهسازی زمین عمدتاً برای کاهش نفوذ پذیری و ارتقاء مقاومت سنگ استفاده می شود. در این تحقیق تأثیر ناپیوستگی های دارای جهت‌یافتگی، فراوانی و تعداد دسته های متقاطع در نفوذ پذیری و مقاومت سنگ قبل و بعد از بهسازی با تزریق دوغاب سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های سنگ فاقد ناپیوستگی، دارای یک دسته ناپیوستگی، دو دسته ناپیوستگی، سه دسته ناپیوستگی متقاطع منفرد و سه دسته ناپی ...

تعیین میزان نفوذپذیری خاک‌های زراعی در فرآیند طراحی سیستم‌های آبیاری و زهکشی و عملکرد سازه‌های مرتبط با طرح‌های کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. تنوع روش‌ها و معرفی روش‌های جدید تا اندازه‌ای کار انتخاب روش بهینه برآورد را دشوار ساخته و تعیین میزان دقت و اعتماد به آن‌ها نیازمند ارزیابی و مقایسه منظم و علمی است. هم‌چنین تجزیه و تحلیل الگوهای مکانی و تهیه نقشه‌های توزیع مکانی پارامتر‌های هیدرولیکی، راه‌کاری اثربخش برای مدیریت راهبردی منابع آب و خاک است. در همین راستا در پژ ...

امروزه، استفاده از فناوری نانو یکی از موضوعات روز جهان محسوب می شود که در حدود چند دهه از ورود آن به اغلب رشته های علمی می گذرد و در این مدت توانسته تحولات جدی در اغلب آنها ایجاد کند. از سوی دیگر مسئله بهسازی لایه بستر مدفن های زباله شهری برای جلوگیری از نشت شیرابه، یکی از موضوعات چالش برانگیز و در عین حال پویا برای تحقیق مدنظر دانشمندان مرتبط با علوم خاک و محیط زیست می باشد. در این تحقیق تلاش شده تا بین دو علم نانوذرات و مسئله بهینه سازی نفوذپذیری لایه بستر مدفن های زباله شه ...

این کوپلیمرها از هیدرولیز شاخه جانبی متیل استر، پلی متیل - گلوتامات با کنترل کردن هیدرولیز بدست میایند. مطالعه دستگاه اسپکتروسکپی IR بما نشان میدهد که تقریبا" تمام این کوپلیمرها بصورت a-helix میباشند اگرچه مقدار جزئی از فرم B در آنها دیده میشود. مطالعه X-ray diffraction نشان میدهند که دزیر 50 درصد هیدرولیز، هر دو حالت کریستالی و بی‌شکل در غشاهای کوپلیمری اولیه دیده میشود، ولی بالاتر از50 درصد هیدرولیز غشاهای کوپلیمر بصورت بی‌شکل هستند. زمانیکه درصد هیدرولیز کوپلیمر را زیاد می ...

یکی از مشخصات فیزیکی خاک که در مسائل آبیاری و زهکشی اهمیت ویژه‌ای دارد نفوذپذیری آن است . نفوذپذیری کم خاکهای رسی شور و غیر شور که در بسیاری از مناطق ایران یافت میشوند، را میتوان با استفاده از مواد مالچی اصلاح کرد. در این راستا، طی تحقیقی 6 نوع مالچ کمپوست ، کود حیوانی، شیرابه کمپوست و ماسه بادی با مقادیر 75 تن در هکتار و کاه و کلش و کاه و کلش سوخته با مقادیر 2/5 تن در هکتار با شاهد بدون مالچ بر نفوذپذیری خاکهای رسی شور و آبشوئی شده تحت دو سیستم با خاک‌ورزی (که در آن ...
نمایه ها:
مالچ | 
رس |