عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج‌گانه آن، امتیازهای مالی ویژه‌ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام‌های حقوقی غربی تقریباً منحصر به‌فرد می‌باشد. از جمله این امتیازها ((مهریه)) و ((حق نفقه)) می‌باشد. مهریه، هدیه، و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می‌گیرد و اگرچه ذکر تعیین آن در صحت عقد شرط نمی‌باشد. ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می‌گیرد. حق نفقه زن عبارت است از آن که مسئولیت تامین کلیه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن ...
نمایه ها:
اسلام | 
نفقه | 
مهریه | 
شیعه | 
سنی | 

قوانین فقهی اسلام قرن‌هاست که زوج را ملزم به تأمین نیازهای فرزندان با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید.همچنین در حقوق ایران وقتی که نکاح به نحو صحت واقع شد حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان و اقارب اغاز می شود که از جمله ی تکالیف مرد پرداخت نفقه به اقارب است،که قرابت معمولا بر سه گونه است: " نسبی" که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛"رضاعی"که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و"سببی"که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگ ...

در این تحقیق ابتدا به طور مختصر مقدمه ای در خصوص نفقه نوشته شده و سپس اهمیت نفقهی زوجه و اقارب بیان گردیده است. فرضیات، محدودیت ها ، روش و قلمرو تحقیق از دیگر موضوعاتی است که در آغاز تحقیق به آن پرداخته شده است. در این تحقیق مشتمل بر دو فصل و نتیجه گیری است. در فصل اول، نفقه ی زوجه و موضوعات مربوط به آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . در این فصل موضوعات مهمی از قبیل مفهوم فقهی و حقوقی نفقه، ماهیت حق زن بر نفقه از دیدگاه فقهای شیعه و حقوقدانان ایرانی ، مبانی فقهی وجوب نفق ...

قوانین مربوط به تکلیف نفقه اقارب و الزام افراد متمکن به تامین معاش اقربای ندار خانواده از مسایل مورد نیاز جامعه می‌باشد، که به صورت تطبیقی با حقوق انگلیس ، مورد بررسی قرارگرفته‌است ، باعنایت به اینکه مقررات مربوط باین " واجب مالی " در قانون‌مدنی، تحت عنوان الزام به انفاق بیان شده، بمنظور تبیین مبانی مقررات و قوانین مذکور آرا و نظریات فقهای شیعه و اهل تسنن بررسی، و رویه محاکم ایران و مقررات مربوط به نفقه کودک در حقوق انگلیس با نظریات مذبور، مقایسه‌شده‌است . در بیان ماهیت‌حقوقی ...
نمایه ها:
اقارب | 
نفقه | 
حقوق | 
ایران | 

در فصل اول علاوه بر مطالب فوق، دو شرط وجوب نفقه یعنی دائمی بودن عقد و تمکین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است . تمکین عام یعنی پذیرفتن شوهر به عنوان رئیس خانواده و حسن معاشرت با او. در تمکین خاص ، اطاعت همه جانبه زوجه در مواردی که بر او واجب است ، لازم است و محدود به زمان یا مکان خاصی نخواهد بود. بنابراین نشوز یا عدم اطاعت از خواسته زوج موجب اسقاط نفقه می‌گردد. در فصل دوم، انواع نفقه و کیفیت آن، آیاتی از قرآن کریم و احادیثی از معصومین و اقوالی از فقها بررسی شده است . در فقه از ه ...
نمایه ها:
نفقه | 
اسلام | 
زن | 

به موجب عقد نکاح زن و شوهر در مقابل همدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند، که یکی از تکالیفی که به عهده زوج قرار می‌گیرد، نفقه زوجه می‌باشد. اما تکلیف شوهر به پرداخت نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را سرپرست خانواه نامید و به همین دلیل است که پس از انحلال نکاح، جز در مواردی که قانون نام برده است، شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داشت. یکی از وظایف زوجه پس از انحلال نکاح، نگهداری عدّه می-باشد. موجبات عدّه نیز عبارت است از: 1- طلاق به هر قسم 2- فسخ نکاح 3- انفساخ نکاح 4- وف ...

تامین نفقه یا هزینه زندگی زوجه بر اساس قرآن، سنت و اجماع فقها بر زوج واجب است و مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف گوناگون می باشد و آن چه که در عبارات فقها در ذکر مصادیق نفقه آمده است برای بیان موارد رایج در عصر خودشان بوده است و جنبه انحصاری ندارد. زیرا زندگی بطور مداوم در حال تغییر وتحول است و هر روز نیازهای جدیدی پیش می آید که برخی از آن ها می تواند از جمله موارد نفقه زن به شمار آید. در این پژوهش احکام و آثار نفقه زوجه بااتکا بر کتاب مسالک الافهام شهید ثانی و کتاب الفِ ...

رساله مشتمل بر 3 فصل است. فصل اول در رابطه با تعاریف و کلیات است که در این فصل واژه‌های کلیدی از جهت لغت، و اصطلاح و فضیلت ازدواج در آیات و روایات، فوائد و موانع ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم: به بخشی از حقوق مرد بر زن و از زن بر مرد اشاره شده است. سرانجام در فصل سوم نفقه زوجه از جهت ادله، و نظریه علماء و فقها چه خاصه و چه عامه و از جهت حکم تکلیفی و وضعی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. ...
نمایه ها:
فقه | 
زوجین | 
نفقه | 
alimony | 

در این تحقیق تلاش شده تا با اعمال روش صحیح و نگارش رساله، اهداف زیر دنبال شود: 1- شناخت بیشتر احکام و قوانین نفقه زن و تطبیق نظرات فقها و حقوقدانان با ذکرادله و اشکالات در جهت دستیابی به آرا مقبول و متقن.2- بررسی نظرات امام راحل (س) و تطبیق آن با آرا دیگر علما در جهت شناساندن دیدگاههای ایشان در زمینه نفقه زوجه.3- تطبیق قانون مدنی ایران با نظر فقها و حقوقدانان و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع نواقص این قانون.4- آشنایی با نفقه زوجه در حقوق انگلیس به عنوان مهمترین نظام کامن لا ...
نمایه ها:
نفقه | 
زن | 
نگرش | 
حقوق | 
ایران |