عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 857

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات ژئوشیمیایی بر روی نفت های میادین سلمان، رسالت و سیری ازحوضه شرقی خلیج فارس با هدف شناسایی سنگ منشأ و طبفه بندی ژنتیکی انجام شده است پارامترهای مختلف ژئوشیمیایی (داده های راک اول، پارامترهای بیومارکری، داده های ایزوتوپهای پایدار کربن و گاز کروماتوگرافی )مورد مطالعه قرار گرفته ونتایج بدست آمده نشان می دهد که سنگ مادر مولد این نفت ها دریایی حاوی مواد آلی تیپ II و در شرایط احیایی نهشته شده اند. بر مبنأ مقادیر استران های منظم (C27,C28 & C29 استران (و دیگر پارامترهای ژئو شی ...
نمایه ها:
نفت | 
گژدمی | 
گدوان | 
گورپی | 

نفت حدود نصف وزن جهانی را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت این کالا چرا نفت مانند سایر کالاها در سازمان تجارت جهانی مطرح نمی شود ؟ آیا علت آن ترجیح کشورهای ثروتمند مصرف کننده نفت نیست؟ این کشورها علیرغم این که با تشکیل اوپک تا حدی به نقش بازار در تعیین قیمت نفت رضایت داده اند ، ولی بیشتر مایل هستند که قیمت نفت تابعی از مسائل سیاسی که بیشتر در کنترل آنهاست باشد. در مقابل کشورهای صادر کننده نفت انتظار دارند با شمول بحث نفت در سازمان تجارت جهانی، حقوق گمرکی بر واردات نفت در کشوره ...

نفت و فرآورده های نفتی در تامین انرژی و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارای نقش اساسی و عمده ای می باشند . ایران که بیش از 9 درصد ذخایر نفت جهان را بخود اختصاص داده است بعنوان یک تولید کننده عمده نفتی جهان محسوب می شود . قدرت تولید نفت خام از یکسو و میزان صادرات نفت خام و مصرف فرآورده های نفتی از سوی دیگر و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات نفت ، توان ملی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد . در این تحقیق ضمن اشاره به وضعیت ذخایر نفت خام جهان ،اوپک خاور میانه ، ایر ...

در چارچوب برنامه پنجساله پنجم توسعه (۹۳- ۱۳۸۹) اصول مشخصي در سياست صادراتي نفت و گاز كشور مورد تأكيد قرار گرفته است. از جمله اين اصول، بهبود روش‌هاي بازاريابي نفت‌خام و ارتقاي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت است كه در صورت تحقق، به ايجاد تحول عمده در بخش صادرات صنعت نفت كمك خواهد كرد. تلاش براي تحقق اهداف صنعت نفت در چارچوب يك نظام برنامه‏ريزي استراتژيك با در نظرگرفتن عوامل محيطي (قوت،ضعف، فرصت و تهديد) و رعايت پويايي براي پاسخگويي به تغييرات محيطي درجهت نيازهاي صنعت در روند ...

هنگام تزریق گاز در مخازن ترکدار، گاز در شکافها حرکت کرده و با سیال درون ماتریس تماس حاصل می‌کند در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی، گاز به درون سیال بلوک نفوذ پیدا می‌کند و ترکیبات سبک و میانی نفت آزاد می‌شوند. فرآیند نفوذ مولکولی در مورد مخازن با عبورپذیری پائین یا اندازه کوچک ماتریسها اهمیت زیادی دارد تعیین دقیق ضریب نفوذ مولکولی گاز در نفت ، اهمیت فوق‌العاده‌ای در تعیین پارامترهای تزریق گاز دارد. ضریب نفوذ مولکولی گاز در نفت با اختلاف غلظت جسم نفوذ کننده و دما نسبت مستقیم و گرا ...

در طی قرن بیستم نفت بتدریج جایگاه ویژه ای را نه تنها در حیات سیاسی و اقتصادی ایران به عنوان اولین کشور تولید کننده نفت در خاورمیانه بلکه در همه کشورهای جهان ، خصو صا کشورهای صنعتی غرب و شرکتهای بزرگ نفتی کسب کرده است . همین امر باعث رقابت کشورهای غربی ، بویژه انگلستان و روسیه بر سر اخذ امتیاز نفت در ایران گردید به گونه ای که در پی مذاکراتی که از سوی شرکتهای نفتی انگلیسی و امریکایی در باره کسب امتیاز نفت در جنوب شرقی ایران صورت گرفت، شوروی ها نیز در مقابل خواستار امتیاز نفت شم ...

منطقه دریای خزر دارای ذخایر نفت و گاز اثبات شده ای معادل 65 تا 75 میلیارد بشکه نفت خام می باشد. ازاین رو تحت تاثیر فروپاشی شوروی و افزایش روزافزون تقاضای جهانی انرژی، اهیمت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک زیادی کسب کرده است. به گونه ای که طبق پیش بینی های انجام شده ، درسال 2020 ، 5/3 درصد عرضه جهانی نفت و 6درصد عرضه جهانی گاز را به خود اختصاص خواهد داد. در خصوص ایران، منابع مذکور به سه شیوه پتانسیل تقویت اقتصاد سیاسی ایران را دارد: 1- بهره برداری از ذخایر نفت خام بخش ایرانی دریای خزر ...
نمایه ها:
نفت | 
ایران | 
گاز | 

مجموعه حاضر که جهت تامین نیاز تحقیقاتی کارشناسان و محققین مسائل اقتصاد - نفت تدوین گردیده، از معدود آثاری است که بزبان فارسی تلاشی منظم و علمی را برای تعریف و توصیف موضوعات دخیل در بحث اقتصاد نفت و همچنین شناساندن منابع اطلاعاتی آن، منعکس می‌نماید. با مروری بر موضوعات و مراجع معرفی شده بوضوح آشکار میگردد که مسائل و موضوعات و همچنین منابع ارائه شده عمدتا" شامل مسائل اجرائی و کاربردی است و موضوعات تئوریک و آکادمیک کمتر مورد توجه واقع گردیده و یا بعضا" بحثی از آنها بمیان نیامده ...

جهت بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص سهام کشورهای عضو اوپک به پیش بینی رابطه نوسانات قیمت نفت و متغیر شاخص سهام هم چنین رابطه متغیر های کلان منتخب از جمله:تورم،نرخ ارز،حجم نقدینگی،تراز پرداختها،رشد اقتصادی بر شاخص سهام کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 1980 تا 2012 با روش پانل دیتا پرداخته شد.نتایج حاکی از ارتباط مثبت میان نوسانات قیمت سهام و نوسانات قیمت نفت در این کشورها بود. ...