عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 150

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روند تقاضای انرژی در کشور به ویژه طی سال‌های اخیر سیر فزآینده و پرشتابی را طی کرده‌است. این وضعیت، در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی، نشانگر نامناسب بودن وضعیت بخش انرژی در کشور است. مهمترین مانع در این ارتباط پرداخت یارانه انرژی به روش متداول در کشور می‌باشد. با توجه به اینکه سهم یارانه نفت‌گاز در یارانه پرداختی دولت به حامل‌های انرژی بسیار زیاد می‌باشد، بنابراین در این پژوهش به این مهم پرداخته می‌شود. در این مطالعه تاثیر یارانه پرداختی دولت به نفت‌گاز روی مصرف این فرا ...

از اولین حفر چاه نفت و کشف آن در مسجد سلیمان بیش از یک قرن می گذرد . به عبارتی این طلای سیاه در این مدت چه تحولاتی رادر تاریخ ایران به وجود آورده است . کشور انگلستان با ترفندهایی قراردادهایی را با دولتمردان ناآگاه ایران منعقد ساخته بود و بر این ثروت خدادادی نفت چنگ انداخته بود . تا اینکه ایرانیان به خود آمده و به رهبری دکتر مصدق نفت ایران ملی اعلام گردید . با خلع ید نمودن دولت انگلستان از منابع نفت ایران ، انگلیسی ها نیز با امریکایی ها معامله کردند . و قسمتی از منافع خود ...
نمایه ها:
نفت | 
ایران | 
نفت | 
ایران | 

تأثیر قابل توجه درآمدهای نفتی بر روند رشد اقتصادی ایران، محققان را بر آن داشته تا به بررسی ریسک قیمت و درآمد این ماده ارزشمند بپردازند. بدین منظور ابتدا باید ریسک را در بازار نفت برآورد کرده و سپس به بررسی تأثیر این ریسک بر اقتصاد ایران پرداخت. از سویی با توجه به این که ابزارهای مشتقه مالی در بازارهای مالی کنونی بسیار گسترش یافته اند، لذا چگونگی استفاده از این ابزارها جهت کاهش ریسک قیمت نفت بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهمترین نوآوریهای مالی با کارکرد منحصر به فرد و مزایای مت ...

در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مصرف انرژی وتولیدناخالص داخلی درکشورهای منتخب صادرکننده وواردکننده نفت طی دوره زمانی 1980تا 2010 می باشیم. در فصل اول اهمیت این موضوع بررسی می شود، سپس در فصل دوم مطالعات نظری ،انجام گرفته در این مورد ذکر شده است. در فصل سوم پیشینه تحقیق، روش شناسی تحقیق معرفی گردید، فصل چهارم شامل برآورد و تجزیه و تحلیل مدل وضرایب می باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه های تحقیق ، نتیجه گیری کلی و توصیه های سیاستی مطرح شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ...

مدل سازی تقاضای انرژی جزء ضروری برای برنامه ریزی انرژی، فرموله کردن استراتژی ها و توصیه های سیاستی مناسب است. این کار، هم باید در کشورهای در حال توسعه که داده های لازم، مدل های مناسب و نهادهای ضروری برای انجام آن وجود ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته که کمتر با محدودیت های مذکور مواجه هستند، انجام گیرد. کشورهای عضو OECD از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان هستند، از این رو مدلسازی تقاضای آنان حائز اهمیت است. به منظور مدلسازی تقاضای نفت آنان لازم است عوامل موثر بر تقاضای نفت شنا ...

در پی مطالعه تاثیرگذار کیلیان (2009) ، ما در این رساله با بکارگیری روشی مشابه به بررسی این امر پرداختیم که آیا شوکهای ساختاری متفاوت قیمت نفت ، اثر یکسانی بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران دارند؟ بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه دوره 1973 الی 2007 ، پنج نوع مختلف از شوکهای ساختاری قیمت نفت، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران ، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضا اوپک ، سایر شوکهای عرضه ، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت را از باقیمانده های یک مدل حل ش ...

در جهان امروز انرژی و بارزترین مصداق آن یعنی نفت، نه تنها یک عامل تعیین کننده اقتصاد و صنعتی بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. نفت به مثابه عنصر کلیدی رفاه و امنیت ملی برای قدرت های بزرگ به شمار می رود. در چنین شرایطی تضمین دسترسی به منابع نفت برای ایالت متحده که در پی تحکیم و تثبیت موقعیت هژمونیک خود در عرصه بین المللی است، اهمیتی ویژه دارد. از سوی دیگر میزان ذخایر انرژی خاورمیانه و ویژگی های این ذخایر گویای این واقعیت است که این منطقه تا آینده ای قابل پیش ب ...

واحدهای مارون 3 و 5 با فواصلی تقریبی 60 و 70 کیلومتری از شرق اهواز قرار دارند که طی سالهای اخیر علیرغم اینکه نفت سازند آسماری عاری از گاز H2S بوده است ولی نفت تولیدی آغشته به این گاز شده است و مشکلات متعددی را باعث شده که در این پروژه مقرر گردیده با در نظر گرفتن بیشترین استفاده از تسهیلات موجود کاهش H2S به حداکثر 15 قدم وزنی برای فرآورش 62 ه ب ر نفت ترش مخزن آسماری مارون انجام شود. ابتدا برای آنکه مشخص شود آیا استریپر موجود قادر است میزان سولفید هیدروژن را تا میزان مورد ن ...

نفت با تامین33/1 درصد از تقاضای انرژی در جهان به عنوان عامل تولیدی در اقتصاد کشورهای صنعتی و بزرگترین منبع درآمدی در کشورهای دارای منابع غنی نفتی، یک عامل کلیدی در رشد اقتصادی محسوب می‌شود. از سوی دیگر پویایی بازارهای جهانی نفت منجر به شکل‌گیری‌ شوک‌های قیمتی نفت می‌گردد که به صورت مستقیم و همچنین غیرمستقیم از طریق ایجاد نوسانات (نااطمینانی) قیمتی نفت، اقتصاد کشورهای صادرکننده و وارد‌کننده نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به اختلال و بی‌ثباتی آن می‌گردد. همین مسأله اهمیت م ...