عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای امروز با گشترش خصوصی سازی و روی آوردن به سمت خرید و فروش سهام و افزایش روز افزون تعداد سهام داران و موسسات مالی نیاز به تحقیقات گسترده در حوزه مالی و حسابداری احساس می شود. یکی از این حوزه های مهم، مطالعات مربوط به قیمت گذاری سهام و تعیین متغیرهای تاثیر گذار در تعیین قیمت سهام است. این تحقیق با هدف آزمون مدل های مختلف قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغیر های بنیادی در محیط اقتصادی ایران انجام می شود، و سعی دارد از طریق آزمون چندین مدل قیمت گذاری سهام، هم به شناسایی متغیرها ...

امروزه فرایند تولید بسیاری از کالاها به صورت مکانیزه و صنعتی صورت می‌پذیرد و برای تولید کالاها از ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین دانش فنی مربوط به آنها استفاده می‌شود. از الزامات اساسی برای تولید کالاهای صنعتی دسترسی به نیروی کار متخصص و آموزش دیده و کارآزموده می‌باشد. این نیروی کار آموزش دیده توانایی استفاده از دانش فنی موجود را برای تولید کالاهای صنعتی، داشته و قادر است سطح تولیدات را افزایش دهد. امروزه سرمایه‌گذاری برای آموزش نیروی کار یک عامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه مح ...

یکی از استراتژی‌های سطح شرکت، استراتژی تصاحب و ادغام شرکت‌ها است. تصاحب و ادغام شرکت‌ها به منظور خلق ارزش افزوده و افزایش ثروت صاحبان سهام اتخاذ می‌گردد. انگیزه‌ها و دلایل متعددی، مدیران عالی شرکت‌ها را به تصاحب شرکت‌ها تشویق می‌نماید که مهمترین آنها کسب هم‌افزایی و ارزش افزوده اقتصادی است. این پژوهش برای اولین بار در ایران بااستفاده از رویکرد ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی شرکت در تصاحب شده در سالهای 1378 تا 1383 بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است .این پژوهش با اس ...

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌و‌ری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. به طوریکه مصادیق بهره‌وری به طور صریح و ضمنی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. از این رو با توجه به نقش بهره‌وری در توسعه، رساله حاضر با هدف اندازه‌گیری رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در بخش صنعت و معدن طی دوره زمانی 85-1338 و محاسبه سهم بهره‌وری کل عوامل تولید و نهاده‌های تولید در رشد ارزش افزوده بخش مذکور تدوین شده است. بدین منظور ابتدا با در نظر گرف ...

در بازاریابی فعلی زعفران مشکلات و نواقص فراوانی در زمینه شرایط رقابت،‌ و مشکلات خاص مربوط به نگهداری و انبار‌کردن، تقلبات گسترده در زعفران، حمل و نقل‌، بسته‌بندی کالا و عدم دسترسی مناسب به بازارهای بین‌المللی و عدم تبلیغات مناسب در شناسایی نشان تجاری(برند) زعفران وجود دارد که در این بین ارزش افزوده فراوانی از زعفران از دست می‌رود. با این رویکرد، این مطالعه با هدف تدوین یک نظام جدید بازاریابی زعفران که بر پایه بسته‌بندی، نشان تجاری(برند) و تجارت الکترونیک بنا شده باشد، و بر ار ...

سرمایه فکری به عنوان دارایی نامشهود ارزشمند بر عملکرد و موفقیت سازمان‌ها تاثیر به سزایی می‌گذارد و آنها را برای انجام فعالیت‌هایشان توانمند می‌سازد. از طرفی نگرانی جهانی در مورد فروپاشی شرکت‌هایی نظیر انرون همیشه به طور نزدیکی با فقدان راهبری شرکتی خوب ارتباط داشته است که سنگ بنای حفظ موفقیت جاری و آتی شرکت است. نتایج تحقیقات مختلف، راهبری شرکتی را به عنوان یک عامل اصلی برای جذب سرمایه فکری تلقی می‌کنند. در واقع وجود سیستم راهبری شرکتی مناسب در شرکت‌ها، توانایی آنها را برای ج ...

این مطالعه در پی بررسی اثر افزایش تقاضای نهایی حامل های انرژی بر ارزش افزوده ایجاد شده در زیر بخش های حمل و نقل و بالعکس می باشد. به طوری که تاثیر رشد تقاضای نهایی بخش انرژی بر رشد ارزش افزوده زیر بخش های حمل و نقل و تاثیر رشد تقاضای نهایی زیر بخش های حمل و نقل بر رشد ارزش افزوده بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. برای تعیین میزان تاثیر گذاری تقاضای نهایی در ارزش افزوده بخش های اقتصادی، از الگوی داده ستانده بر اساس مطالعات زایتسف (2000) استفاده شده است و منابع آماری تحقیق نی ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت ها ، در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان مطرح بوده و بسیاری از دولت ها از آن به عنوان محور اساسی در تامین هزینه های دولت ، رفع کاستی ها و نیز به عنوان یک ابزار موثر جهت سیاستگذاری های مالی به حساب می آورند. به دلیل اهمیت مالیات و همچنین نقش رو به گسترش مالیات بر ارزش افزوده در ترکیب درآمدهای مالیاتی ، باید مطالعات بنیادین در این زمینه انجام پذیرد و ن ...

اقتصاد ترکیه طی سه دهه اخیر پیشرفت قایل ملاحظه ای یافته است. اصلاحات اقتصادی ترکیه از سال 1985 هم شروع شد و سیاست جانشینی و ادارات جایگزین سیاست توسعه صادرات شد. این سیاست تا حدود زیادی موجب افزایش سهم بخش صفت در ارزش افزوده تولیدات این کشور شد. سهم بخش کشاورزی را در تولیدات ترکیه کاهش داد و در واقع شرایط را برای گذار از نظام سنتی به مدرن فراهم کرد. در میان محصولات صنعتی بیشترین سهم مربوط به محصولات کارخانه ای است. آنچه موجب تحول در محصولات ترکیه شد را می توان به تجارت، تحقیق ...