عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیقات تلاش کرد تا تاثیر هوش های چند گانه را برروی سوالهای چهار جوابی وکوته پاسخ در تستهای خواندن ودر ک مطلب را مورد بررسی قرار دهد .96 دانش آموز سال چهارماز دبیرستانهای شهرستان جیرفت در این تحقیق شرکت کردند. برای گرد آوری اطلاعات در مورد هوش بچه ها از ترجمه پرسشنامه مکنزی ( 2006) که توسط حاج هاشمی ووانگ ( 2010) مورد بررسی قرار گرفته است ، استفاده شد. برای سنجش درک مطلب دانش آموزان از دو متن برگرفته از سوالات چهر جوابی وکوته پاسخ بودند ، استفاده شد . ...

آموزش ترکیبی روشی است بسیار انعطاف پذیر که می‌تواند روش مناسبی برای پیاده سازی آموزش مبتنی بر نظریۀ هوش‌های چندگانه برای فردی سازی آموزش و یادگیری بیشتر باشد. هدف مطالعۀ حاضر بررسی تاثیر راهبردهای آموزش مبتنی بر هر یک از هوش‌های چندگانۀ گاردنر، در آموزش ترکیبی، بر یادگیری بود. دانش‌آموزان دختر 4 کلاس 15 نفرۀ پایۀ سوم رشتۀ تولیدچندرسانه‌ای کامپیوتر هنرستانهای کاردانش شهر اصفهان در این پژوهش شرکت داشتند که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفرۀ ...

برطبق نظریه گاردنر, هوش مجموعه ای از هوشهای متفاوت است. هر فرد دارای مقدار متفاوتی از هر هوش است. این تحقیق در صدد اثبات هوش دیگری بنام "هوش ادبی مترجم" و ارتباط آن با توانایی ترجمه ادبی است.پرسشنامه ای که شامل 10 مورد بود تنظیم شد که بین صد نفر دانشجوی سال آخر مترجمی زبان در دو دانشگاه توزیع شد. بر اساس جوابها فاکتور آنالیز اکتشافی انجام و 5 فاکتور با مقدار مشخصه بالاتر از0/1 بدست آمد. مرحله بعد محاسبه اعتبار پرسشنامه بوسیله تست آلفا کرونباخ بود که نتیجه بدست آمده 0/510 برا ...

از آن جا که ابزارهای کمی برای اندازه گیری هوش معنوی ساخته شده و کم تر متناسب با شرایط مذهبی – ارزشی جامعه ایران می باشد، در این پژوهش ساخت یک مقیاس روا و پایا برای اندازه گیری هوش معنوی در دانش آموزان متوسطه بندرعباس مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع روش توصیفی – همبستگی و در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است که در بخش کیفی برای ساخت گویه های مقیاس با توجه به بررسی و مطالعه ای که در متون اسلامی و تحقیقات روان شناختی صورت گرفت، گویه هایی طراحی گردید. در بخش کمی هم ش ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش فعالیت محور گرامر در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوش های چندگانه می باشد. برای دستیابی به هدف این تحقیق 40 نفر از دانش آموزان واحد زبان جهاد دانشگاهی در تهران از میان 100 دانش آموز بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون استاندارد انگیسی انتخاب شده و در دو گروه مورد تحقیق و کنترل قرار گرفته اند. برای اطمینان از عدم آشنایی دانش آموزان با گرامر انتخابی در ابتدا از دانش آموزان هر دو گروه یک آزمون یکسان به عمل آمد. سپس پرسشنامه ...

نظریه ی هوش های چندگانه را «هاوارد گاردنر» در سال 1983 عرضه کرد. به اعتقاد گاردنر همه ی افراد دارای هفت نوع هوش نسبتاً مستقل می باشند، این هوش ها عبارتند از: هوش زبانی/کلامی، هوش منطقی/ریاضی،هوش موسیقیایی، هوش تصویری/فضایی، هوش بدنی/جنبشی، هوش میان فردی، هوش درون فردی. گاردنر در سال 1999 دو نوع دیگر هوش، یعنی هوش طبیعت‌گرایی و هوش هستی‌گرایی (وجودی) را مطرح کرد. در این پژوهش، رابطه ی هر یک از هوش های چندگانه با عملکرد حل مسأله ی ریاضی دانش آموزان بر اساس طبقه بنـدی اصلاح شده ...

تئوری هوش چندگانه که در طول دو دهه اخیر، توجه دانش‌آموختگان را به خود جلب کرده‌است، سهم به سزایی در پیشرفت برنامه آموزشی و تحصیلی داشته ‌است. بنا به این دلیل، هدف این مطالعه بر روی بررسی رابطه میان هوش چندگانه دانشجویان دوره کارشناسی و نوشتن مقاله انگلیسی،. همچنین، رابطه میان هوش چندگانه و اجزای نوشتاری مقاله دانشجویان، متمرکز شده بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق‌ ر‌ا 50 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان تشکیل دادند. آزمون‌های هوش چندگانه و مقاله‌نویسی ب ...

هدف از اجرای این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر به کارگیری برنامه درسی مبتنی بر رویکرد هوش های چندگانه به پیشرفت مفاهیم پایه ریاضی دانش آموزان پیش دبستانی می باشد. در این راستا جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر مقطع پیش دبستانی غیر دولتی مهر هشتم به عنوان گروه آزمایش انتخاب شد. و سپس در همان منطقه به همتازی پرداخته شد و مرکز پیش دبستانی سعادت آباد پسرانه به عنوان گروه گواه انتخاب گردیده است که تعداد آنها 56 نفر می باشد و در دو گروه آزمایش (28 نفر) و گواه (28 نفر) جای گرفتند. ...

پژوهش حاضر می کوشد وجود رابطه احتمالی بین نمرات هوش های چندگانه دانشجویان ایرانی یادگیرنده انگلیسی به عنوان زبان خارجی و عملکرد آنها درمهارت نوشتاری را بررسی کند. سی و سه زبان آموز زن ایرانی که با پیش آزمون میشیگان از مرکز آموزشی قطب راوندی (دانشگاه علمی کاربردی) انتخاب شده بودند، در این آزمون شرکت کردند. ابزار استفاده شده پرسشنامه تجاری MIDAS(مقیاس ارزیابی رشد هوش های چند گانه) است که در سال 1996 توسط شیرر طراحی شد. همچنین میانگین نمرات دو نوشتار از شرکت کنندگان به عنوان شا ...